hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády

Vybrané detaily ETICS, část 1.

7. 2. 2014

Řešení detailů v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň B pro novostavby s požární výškou h do 12 m včetně.

DETAIL 1
zateplení pod terénem

 


 • Zásady zateplení ETICS– ETICS třídy reakce na oheň B

 • – povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

 • – tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E

 • – kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavků na lepení ETICS)

 • – zateplení třídy reakce na oheň B

 • – povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

 • – tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E

 • – tepelný izolant s vyhovující sníženou nasákavostí (obvykle desky Perimetr, nebo XPS) do výšky minimálně 0,3 m nad terénem nejsou kladeny žádné požadavky

Pro dodatečné zateplení domu s požární výškou h do 12 m včetně nejsou dle ČSN 73 0810-Z1 stanoveny požadavky.

Řešení detailů v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň B pro novostavby s požární výškou h větší než 12 m a do 30 m včetně a pro dodatečné zateplení stávajících domů s požární výškou h větší než 12 m.

DETAIL 1a
zateplení pod terénem

Zásady zateplení ETICS

 • – ETICS třídy reakce na oheň B

 • – povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

 • – tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E

 • – kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavků na lepení ETICS)

 • – zateplení třídy reakce na oheň A1, nebo A2

 • – povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

 • – zateplení třídy reakce na oheň B

 • – povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

 • – tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E

 • – tepelný izolant s vyhovující sníženou nasákavostí (obvykle desky Perimetr, nebo XPS) do výšky max. 0,3 m nad terénem (z technologického hlediska se jedná o minimální požadavek) nejsou kladeny žádné požadavky

Řešení detailů v oblasti terénu při uplatnění zateplení ETICS třídy reakce na oheň B pro novostavby s požární výškou h větší než 12 m a do 30 m včetně a pro dodatečné zateplení stávajících domů s požární výškou větší než 12 m.

Zobrazené řešení přichází do úvahy pouze v případě, kdy část tohoto zateplení (XPS, Perimetr) je i pod terénem.

DETAIL 2
zateplení nad terénem /z části pod terénem


 • Zásady zateplení ETICS– povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

 • – tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E

 • – kontaktní spojení tepelného izolantu ETICS se stěnou (musí odpovídat normovým požadavků na lepení ETICS) V rozmezí výšky nad terénem maximálně 0,3 m a minimálně 1,0 m ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s povrchovou vrstvou s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.

 • – zateplení třídy reakce na oheň B

 • – povrchová vrstva s indexem šíření plamene is = 0 mm/min

 • – tepelný izolant třídy reakce na oheň nejhůře E

 • – tepelný izolant s vyhovující sníženou nasákavostí (obvykle desky Perimetr, nebo XPS) do výšky max. 0,3 m nad terénem (z technologického hlediska se jedná o minimální požadavek)

Pro dodatečné zateplení domu s požární výškou h do 12 m včetně nejsou dle ČSN 73 0810-Z1 stanoveny požadavky. Pro zateplení novostavby s požární výškou do 12 m včetně musí být v úrovni založení uplatněn ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2 jen ve tvaru průběžného pruhu výšky 0,5 m nebo jiné řešení vyhovující požadavkům ČSN 73 0810-Z1 při zkoušce dle ČSN ISO 13785-1 včetně dalších uvedených požadavků – při založení nad úrovní terénu větší než 1,5 m není třeba tento požadavek splnit (viz detail 3).

Zdroj článku: Publikace Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1. Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1.

Vydavatelé publikace, Cech pro zateplování budov, Pavus, Sdružení EPS ČR
Všechna řešení uvedená v této publikaci byla vypracována a odsouhlasena na základě expertízy zpracovatele související ČSN 73 0810 včetně změny Z1 a PAVUS, a.s. Praha, únor 2013


Rubriky článků