hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády

Zateplení soklu

23. 6. 2013

Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

Masarykova 197
517 50 Častolovice
email: info@isover.cz
web: www.isover.cz.
Bezplatná poradenská linka: 800 476 837


Energeticky úsporné domy, tzn. domy s kvalitním a dostatečným zateplením jsou v současné době předmětem častých diskuzí, a to zejména ve spojitosti s úsporami energií a snížení nákladů na vytápění. Důležitou otázkou pro investora je, zda-li v jeho konkrétním případě je dostačující tepelně izolační obálku dimenzovat na úroveň nízkoenergetických domů se spotřebou max. do 50 kWh/(m2.a), či je vzhledem k předpokládanému nárůstu ceny energií vhodnější ekonomickou variantou optimální izolační obálku navrhnout na úroveň tzv. pasivního domu se spotřebou max. do 15 kWh/(m2.a). U těchto staveb narůstá na významu řešení jednotlivých detailů a eliminace tepelných mostů, jedním z nich je i řešení zateplení soklové části.

Isover, Tepelná izolace sokluNavrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Tento příspěvek si neklade za cíl obhajovat jednotlivá řešení za pomoci nejnovějších „programů či analýz", ale podívat se na detail soklu pokud možno co nejjednodušeji pomocí každodenních obrázků ze staveb a souvisejících letitých zkušeností.

Co vlastně dnes vyžadujeme od soklu:
- dostatečnou pevnost
- odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující)
- odolnost proti působení mrazu
- odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí
- možnost mechanického čištění
- dostatečnou tepelně izolační schopnost celého detailu
- ekonomické řešení s optimálním poměrem cena/výkon

Požadavky na sokly jsou oprávněné a logické, jejich splnění však již tak jednoduché není. V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí.

Funkce tepelné izolace soklu:
- nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou
- podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tj. zvýšení vnitřní povrchové teploty detailu a tím zamezení vzniku plísní
- výrazné omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo
- základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se prodlužuje její životnost
- zamezení transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem
- umožnění souvislého omítnutí pod úroveň terénu
- umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace
Isover, Tepelná izolace sokluIsover, Tepelná izolace sokluSchéma 1,2. Typické řešení jednovrstvé zděné konstrukce

Jednotlivé detaily zatepleného soklu procházejí poměrně zásadním vývojem. Jako příklad můžeme uvést detail soklu u zateplovacích systémů ETICS, kde jsme ještě donedávna mohli poměrně nepochopitelně nacházet hliníkové zakládací lišty. Tento prvek byl z nových detailů konečně odstraněn, protože způsoboval řadu problémů.

Typické problémy hliníkových zakládacích (soklových) lišt u zateplovacích systémů ETICS:
- hliník je skoro nejlepší tepelný vodič tj. lišta je v zateplovacím systému velmi výrazným tepelným mostem
- hliník má vysokou tepelnou roztažnost tj. často dochází k trhlinám v zateplovacím systému u napojení na hliníkovou soklovou lištu
- hliník nemá vysokou požární „odolnost" tj. je slabým místem z hlediska požární bezpečnosti
- hliník je cenově náročný materiál
Isover, Tepelná izolace sokluObr. Překonaný detail zateplení soklu s použitím hliníkové soklové lišty. V kombinaci s nezatepleným kamenným soklem prakticky jistý problém s vysokými tepelnými ztrátami a vysokou kondenzací v konstrukci popř. i na vnitřním povrchu.

Isover, Tepelná izolace sokluTepelně izolační materiály pro sokl a spodní stavbu.
Současná nabídka izolantů Isover pro sokl a spodní stavu obsahuje standardní materiály používané po celé Evropě tj. jak perimetrické izolace (Isover EPS SOKL, Isover EPS SOKL 3000, Isover EPS Perimetr), tak desky extrudovaného polystyrenu XPS. Všechny uvedené izolanty se vyznačují velmi nízkou nasákavostí a mrazuvzdorností. Hlavní výhodou XPS desek je jejich vysoká pevnost v tlaku, která určuje možnost jejich použití i ve větších hloubkách. Naopak mezi výhody desek Isover EPS SOKL a SOKL 3000 patří standardní výroba tlouštěk do 200mm, konstantní úroveň lambdy pro všechny tloušťky na úrovni 0,034 a 0,035 W/(m.K).

Maximální hloubka použití základních materiálů pro sokl a spodní stavbu:
Isover EPS SOKL 3000 .....3,0 m
Isover EPS SOKL..............4,5 m
Isover EPS Perimetr..........4,5 m
XPS SYNTHOS 30............12,0 m
XPS STYRODUR 3035CS....12,0 m
Isover, Tepelná izolace soklu Obr. Zateplená stěna a nezateplený sokl s nopovou fólií na povrchu tj. řada těžko řešitelných problémů (omítka, estetika, promrzání, ...)

Autor: Isover, Ing. Pavel Rydlo
Více informací a schémat najdete ZDERubriky článků