hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády

Zateplování bytových domů může podražit o více než deset procent

15. 12. 2016

Od srpna platí nové požární normy pro zateplování obytných budov

Sjednocení protipožárních požadavků na zateplování novostaveb a na rekonstrukce již existujících obytných budov a výrazné zpřísnění podmínek pro požární bariéry u bytových domů, to jsou dvě klíčové změny, které přináší novela normy ČSN 73 0810 o požární bezpečnosti staveb platná od 1. srpna letošního roku. Ta může prodražit zateplování bytových domů o více než deset procent. Sdružení EPS ČR připravilo několik alternativních, finančně nenáročných řešení, která byla odborníky na požární bezpečnost otestována.
 

„Nejvýznamnější a rozhodně vítanou změnou v oblasti požárně bezpečnostních požadavků na zateplovací systémy je sjednocení těchto požadavků pro rekonstrukce a pro novostavby. Pro stavebníky tak končí období neustálých debat na téma, kdy jde o rekonstrukci a kdy o novostavbu, a jaké požadavky platí pro ten či onen případ. Novela tak z tohoto pohledu jednoznačně zjednodušuje a zpřehledňuje stávající stav,“ říká předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.

Zdražení pocítí především obyvatelé bytových domů s výškou do 22,5 m

Změny pocítí nejvíce obyvatelé bytových domů s výškou mezi 12 a 22,5 m včetně, kde je v zásadě možné použít dvě řešení. Možné jsou vodorovné 900 mm široké požární bariéry třídy reakce na oheň A1 nebo A2 mezi každým podlažím. Případně jiné konstrukční řešení vyhovující požární zkoušce středního rozsahu. „Těmto požadavkům zpravidla vyhovují požární bariéry z minerální vlny, které mají za úkol snížit či eliminovat riziko rozšíření požáru po fasádě. Obyvatelům bytových domů však tyto požadavky přinesou nemalé výdaje, pokud uvážíme, že minerální vlna patří k nákladnějším materiálům. Pro představu, u bytového domu s výškou 19,6 metru, 8 nadzemními podlažími a jedním vchodem, cena zateplení s  minerální vlnou přesahuje cenu 2 miliony Kč, což je o 220 000 Kč (cca 12 %) více oproti alternativním řešením s pěnovým polystyrenem,“ vypočítává Pavel Zemene.

Přestože například v Německu, Rakousku nebo na Slovensku stačí pruh minerální vlny 200 mm, v ČR se požaduje 900 mm. Konstrukčních řešení, která vyhovují nové požární zkoušce, již existuje celá řada. Alternativní řešení spočívají například v izolaci ostění a nadpraží požárně odolným a zároveň tepelněizolačním materiálem nebo zúžením bariéry z 900 na 200 mm. Tato řešení umožňují stavebníkům i nadále v maximální míře využívat ekonomických výhod zateplení prostřednictvím polystyrenových desek, a to při zachování vysoké požární bezpečnosti.

Další možnost je obložení ostění a překladů u oken či dveří materiálem v tloušťce 20 mm a použití speciální rohové lišty s průběžnou síťovinou. Tato varianta je výhodná v tom, že není nutné kombinovat různé druhy izolantů v ploše fasády a lze na celou plochu domu použít pěnový polystyren. „V tomto případě se u polystyrenu na každé podlaží aplikuje tzv. rohová lišta, která v případě požáru zajistí kompaktnost krycí vrstvy ETICS po dobu požáru,“ popisuje Pavel Zemene.

Alternativní řešení jsou levnější, v mnoha ohledech i efektivnější

Použití alternativních řešení má řadu výhod. Kromě nižší ceny je to eliminace velkých ploch s minerální vlnou, což samo o sobě snižuje životnost zateplovacího systému. „Je třeba si uvědomit, že kromě požární odolnosti, která je u pěnového polystyrenu o něco nižší než u minerální vlny, jsou ostatní vlastnosti polystyrenu lepší a trvanlivější než u vlny. Izolanty z minerální vlny jsou velmi citlivé na přítomnost vlhkosti, která zásadně zhoršuje izolační vlastnosti stejně jako mechanické vlastnosti. Pokud se vlivem poruchy dostane voda do izolace z pěnového polystyrenu, nemá to výrazný vliv na izolační vlastnosti. Pokud se však totéž stane s izolací z minerální vlny, je v mnoha případech nutné původní izolaci odstranit a nahradit ji novou,” vysvětluje Pavel Zemene.

Výsledky požárních zkoušek

Z doposud provedených požárních zkoušek zateplovacích systémů dle ISO 13 785-1 jednoznačně vyplývá, že šířka požární bariéry nemá na výsledek žádný vliv. Podstatnější je pouhá přítomnost požárně odolného materiálu, a to buď v nadpraží a ostění nebo v ploše zateplení nad oknem, kde postačí i 50 mm široký pás. Řešení používané v Německu, Rakousku a na Slovensku s požární bariérou širokou 200 mm je tedy výrazně na straně bezpečnosti. Sdružení EPS ČR má k dispozici výsledky požárních zkoušek kritického reprezentanta a vzorové požárně klasifikační osvědčení (PKO). Dodavatelům zateplovacích systémů ETICS tedy stačí, když prokáží, že jejich systém není požárně horší než zkoušený, doloží výsledky SBI a šíření plamene po povrchu a získají PKO na svůj systém.

Kalkulovaný příklad

U modelového příkladu se jedná o bytový dům o 8.NP a o dvou vchodech. Ve štítech jsou svisle okenní otvory a zadní průčelní strana je zcela lodžiová. Vstupní průčelní strana má přilehlé okenní otvory ze schodiště, tedy únikové cesty. Požární výška objektu je 19,6 m.

1) MW kolem ostění a nadpraží oken (odzkoušená alternativa dle normy ČSN 73 0810 zkouškou dle ČSN ISO 13 785-1), zbytek systém ETICS z pěnového polystyrenu.

2) Minerální vata (MW) v celé ploše

varianta cena za 1 vchod (bez DPH) rozdíl v Kč rozdíl v %
1) Pěnový polystyren s MW kolem oken 1 837 906,00 Kč    
2) MW komplet 2 059 296,00 Kč 221 390,00 Kč 12%


[1] Cenové srovnání obsahuje: kompletně práce a materiál na zateplení obvodových stěn včetně lešení s ochrannými sítěmi, zakrývání otvorů před prováděním zateplovacích prací a klempířskými prvky jako jsou parapety.

Cenové srovnání neobsahuje: zámečnické práce tzn. kompletně zábradlí, demontáž podlah lodžií a kompletně nové skladby lodžií, vyměňované výplně otvorů.

 


Autor textu: Ing. Pavel Zemene, PhD.; Předseda sdružení EPS ČR
Zdroj: TZ Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR, logo

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.
Sdružení EPS ČR má 13 členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org) a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.

Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.


Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Rubriky článků