hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Zateplování fasády

Pod povrch kontaktních a provětrávaných fasád

17. 7. 2016

Tvář stavby, fasáda, je tím, jak se dům představuje navenek. Finální povrchová úprava promlouvá ke kolemjdoucím ať už omítkou, dřeveným a cihelným obkladem, plechovou kazetou nebo dřevovláknitou deskou. Oko neprohlédne skrz, avšak řešení souvrství nalézající se pod onou pohledovou tváří ovlivňuje nejen vzhled domu, ale i jeho kondici.

 
Obvodová zděná stěna s kontaktní fasádou_zateplená izolací z minerální vlny SMARTwall s nástřikem, zdroj: Knauf InsulationObvodová zděná stěna s provětrávanou fasádou_dřevěná konstrukce vyplněná izolací Naturboard_difúzní folie Homeseal LDS, zdroj: Knauf Insulation

Obr. 1: Obvodová zděná stěna s kontaktní fasádou-zateplená izolací z minerální vlny SMARTwall s nástřikem, Obr. 2: obvodová zděná stěna s provětrávanou fasádou-dřevěná konstrukce vyplněná izolací Naturboard-difúzní folie Homeseal LDS, zdroj: Knauf Insulation


S pojmem zateplená fasáda se pojí dva typizované způsoby provedení zateplení – kontaktní a bezkontaktní, nebo-li provětrávané. Jak název napovídá, u kontaktní fasády jsou veškeré vrstvy spolu ve vzájemném spojení. Na konstrukci stěny se lepí desky tepelné izolace a na ně je nanesena finální vrstva, zpravidla tenkovrstvá probarvená omítka. Naopak provětrávaná fasáda si udržuje od zbytku souvrství odstup. Mezi obvodovou stěnou domu zateplenou izolací a fasádním obkladem ze dřeva, cihel, kovu nebo jakéhokoli libovolného materiálu je umístěna provětrávaná vzduchová mezera.

Kontaktní fasáda

Realizace kontaktního zateplení_lepení izolačních desek z kamenné vlny SMARTwall, zdroj: Knauf InsulationVnější zateplení domu kontaktním způsobem, mezinárodně označované zkratkou ETICS (External thermal insulation composite system), je nejčastěji využívaným řešením u novostaveb i rekonstrukcí, kdy jednotlivé vrstvy skladby systému – nosná, tepelně izolační a pohledová jsou navzájem celoplošně spojeny. Systém převažuje zejména u zděných domů, jejichž finálním vzhledem je omítka.

Dodatečné kontaktní zateplení domu vyžaduje suchý, řádně očištěný, vyrovnaný a únosný podklad. Vzlínající zemní vlhkost, která je nejčastějším trápením starších staveb bez funkční hydroizolace, musí být před samotným zřízením kontaktní fasády odstraněna dodatečnou hydroizolací. Původní zaprášené zvětralé omítky, zdivo nebo panelové dílce je nutné mechanicky očistit či otryskat tlakovou vodou. Opravy nesoudržných a křivých povrchů vyžadují čas k vyzrání a vyschnutí a posunují dobu možné realizace o týdny až měsíce.

Tloušťka tepelné izolace a její materiál se volí s ohledem na konstrukci domu, jeho kondici a to, jakým podmínkám je vystaven.  Optimálním a stále častěji používaným materiálem na kontaktní zateplení fasád je minerální vlna. Například pro zateplení kontaktní fasády rodinného domu představují ideální řešení snadno aplikovatelné desky z kamenné vlny z řad SMARTwall a FKD Thermal od Knauf Insulation. Kromě nezbytné vlastnosti tepelně izolovat, umožňuje minerální vlna až mnohonásobně lepší odvod vlhkosti z konstrukce než polystyren a je nehořlavá.


Provětrávaná fasáda

Realizace provětrávané fasády rodinného domu_finální úprava dřevěný obklad, zdroj: Knauf InsulationRealizace provětrávané fasády_finální úprava režné zdivo_zatepleno deskou minerální izolace s nakašírovanou textílií TP-435-B, zdroj: Knauf Insulation
Obr. 1: Realizace provětrávané fasády rodinného domu-finální úprava dřevěný obklad, Obr. 2: realizace provětrávané fasády-finální úprava režné zdivo-zatepleno deskou minerální izolace s nakašírovanou textílií TP-435-B, zdroj: Knauf Insulation


Skladba provětrávané fasády se od kontaktního systému zateplení liší vložením provětrávané vzduchové mezery mezi vrstvu tepelné izolace a vrstvu vnějšího obkladu. Ve vzduchové mezeře komínovým efektem dochází k proudění vzduchu, které má vliv na účinnější odvod vlhkosti z obou přiléhajících povrchů (izolace i opláštění) a zároveň zabraňuje přehřívání fasády. Kouzlo větrané fasády se uplatňuje u dřevostaveb i novostaveb s požadavkem na různé typy pohledových obkladů.

Video S Knaufem pod povrchem – Provětráváné fasády najdete ZDE.

Větraná fasáda přináší několik předností a zjednodušení oproti kontaktnímu systému. Aktivnější vysoušení konstrukce je pouze jedním z nich. Skladba s předsazeným opláštěním, provětrávanou vzduchovou dutinou a pohltivou výplní z minerální vlny také efektivně zvyšuje neprůzvučnost konstrukce, laicky řečeno tlumí hluk přicházející z ulice. Průběh montáže neomezují vnější teploty ani technologické přestávky nutné k vysychání vody a zrání materiálů. Pohledová vrstva oddělená od zbytku souvrství vzduchovou mezerou umožňuje zvolit obklad z jakéhokoli materiálu od cihly, dřeva, po ocel a přírodní kámen. Postupem času se mění trendy v architektuře, vkus majitelů objektu i možnosti tepelné izolace. Jednou tak může být nespornou výhodou montované konstrukce její rozebíratelnost. Vrchní obklad lze kdykoli odejmout, nosný rošt posunout, vrstvu tepelné izolace rozšířit a nový nebo stejný obklad nasadit zpět.

Systém pro dřevostavbu od Knauf Insulation _difúzně otevřená konstrukce Naturdom s kontaktním zateplením a omítkou, zdroj: Knauf InsulationSystém pro dřevostavbu od Knauf Insulation _difúzně otevřená konstrukce Naturdom s provětrávanou fasádou a obkladem, zdroj: Knauf Insulation

Obr. 1: Systém pro dřevostavbu od Knauf Insulation-difúzně otevřená konstrukce Naturdom s kontaktním zateplením a omítkou, Obr. 2: Systém pro dřevostavbu od Knauf Insulation-difúzně otevřená konstrukce Naturdom s provětrávanou fasádou a obkladem, zdroj: Knauf Insulation


U dodatečného zateplení starších domů provětrávanou fasádou není nezbytně nutné nesoudržné povrchy omítek upravovat a čekat na jejich vyschnutí. Větraná mezera je také výhodná pro rekonstrukce budov s nadměrnou vlhkostí ve stěně, kdy je požadován efektivní odvod vlhkosti. Finální pohledová vrstva může nadále zůstat opatřena omítkou.

Aby větraná fasáda fungovala tak, jak se od ní očekává, musí izolant umožňovat prostup vodních par a být z vnější strany opatřen difúzní fólií, která ho chrání před venkovním prostředím a zároveň dovoluje odvedení vlhkosti ven z konstrukce. Z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje pouze nehořlavý izolant, polystyren užít nelze. Oba parametry splňují například desky z minerální vlny Naturboard od Knauf Insulation.

O Knauf Insulation

Společnost Knauf Insulation je evropským nejrychleji rostoucím dodavatelem izolací, technologickým lídrem a předním zastáncem energetické efektivity a trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Široká škála výrobků poskytuje tepelnou, zvukovou i požární ochranu novým i rekonstruovaným domům.

Knauf Insulation je součástí skupiny Knauf a působí ve více než 50 zemích světa, kde zaměstnává přes 5 000 lidí. Knauf Insulation je společensky odpovědnou firmou, která aktivně prosazuje ideu trvale udržitelného rozvoje. Neustále snižuje ekologický dopad své výroby, zaměřuje se na zpracování recyklovaných a rychle obnovitelných surovin. V ČR postavila jeden z nejmodernějších závodů na minerální vlnu v Evropě v Krupce u Teplic, kde také aktivně podporuje místní komunitu.

 


Více na: www.knaufinsulation.cz

Zdroj textu: Knauf Insulation
Logo společnosti Knauf InsulationPro zákazníky
Rubriky článků