hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády

Češi investují do zateplení. Hlavním důvodem jsou nižší účty za energie

30. 10. 2015

Devět Čechů z deseti by v rámci správného šetření nákladů za energie na vytápění zvolilo komplexní zateplení. Kromě fasády, střechy a soklu, by také kompletně vyměnili okna. Dům nebo byt má v České republice zatepleno více než polovina populace, konkrétně 56 %. Do pěti let plánuje zateplení necelá pětina (17 %) respondentů. V horizontu do 10 let pak dalších 12 % Čechů. Jako izolační materiál by dvě třetiny (64 %) volilo klasický pěnový polystyren. Ten má 58 % dotázaných spojen právě se stavebním materiálem. Závěry vyplývají z průzkumu Sdružení EPS ČR, které v tuzemsku působí již přes 17 let.

 
„Češi zateplení poměrně dobře rozumí a vnímají ho jako jeden z hlavních nástrojů pro snížení výdajů za energie na vytápění. Důkazem je i rekordní rychlost vyčerpání letošní finanční alokace v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. Stále je ale třeba připomínat, že k zateplení by měli majitelé přistupovat zodpovědně. Tři klíčová pravidla říkají - najmout si osvědčenou firmu, nepodcenit tloušťku izolantu a u starších domů si nechat udělat energetický audit,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Ilustrační foto, zateplení panelového domy pěnovým polystyrenem, zdroj: Izolace-info.czPryč jsou doby, kdy si většina Čechů myslela, že stačí zateplit pouze obvodové zdi a střechu. K této variantě se kloní pouze 5 % z nich. Naopak drtivá většina (90 %) má šetření nákladů za energie na vytápění spojeno s komplexním zateplením a výměnou oken. „Kromě toho je ale nutné myslet i na výměnu vzduchu v domě či bytě. Řešení nabízí pravidelné, intenzivní větrání nebo instalace jednotky řízeného větrání s rekuperací tepla, která obměňuje v místnostech starý vydýchaný vzduch za čerstvý, a tím přispívá ke zdravému klimatu uvnitř domu,“ upozorňuje Pavel Zemene. Toho těší i odpověď, kdy 68 % dotázaných uvedlo, že životnost zateplení pěnovým polystyrenem je více jak 50 let. „To potvrzují i příklady zateplených domů zejména v Německu a Rakousku. Základem dlouhé životnosti je ale vždy odborně provedené zateplení,“ dodává.

Česko se inspiruje Německem

Jedním z motivačních nástrojů proč zateplovat, jsou dotační programy. „Mají smysl pro majitele nejen novostaveb, ale zejména starších rodinných domů, kde je únik tepla nejmarkantnější. Příkladem může být obyčejný rodinný dům postavený v 1. polovině 20. století, u kterého lze díky komplexnímu zateplení včetně výměny otvorových konstrukcí dosáhnout až 75% snížení ročních výdajů za energie na vytápění,“ říká Pavel Zemene.

Ilustrační foto, zateplení rodinného domu pěnovým polystyrenem, zdroj: Izolace-info.czFinance z dotačních programů v podobě Zelené úsporám a následně Nové zelené úsporám (NZÚ) mohou Češi získávat již šest let. Letos na podzim se ale od ministerstva životního prostředí dočkají zásadní a žádoucí změny. Program NZÚ, v jehož rámci už stát poskytl peníze na desítky tisíc rekonstrukcí domů, bude od podzimu otevřen trvale a dotace tak bude možné čerpat kontinuálně. „Jde o vítané rozhodnutí, jelikož žadatelé nebudou omezeni časovým limitem podání přihlášky a do jisté míry si mohou dát na promyšlení kvalitní rekonstrukce více času, i z hlediska plánování,“ informuje Pavel Zemene. Posun vítají i české firmy, které volaly po kontinualitě dotačního programu delší dobu. Rozhodnutí ministerstva, jež se inspirovalo fungováním dotačních programů v Německu, tak bude mít přínos i pro ně.

Pěnový polystyren by na zateplení volily dvě třetiny Čechů

Češi mají možnost vybírat z množství izolačních materiálů. K stálicím patří bílý pěnový polystyren, který se v Evropě vyrábí více jak 50 let. K zateplení domu by ho zvolilo 64 % dotázaných. Minerální vatu by zvolila více jak pětina Čechů (22 %). „Pěnový polystyren se nejvíce používá při zateplení fasád a střech. Naopak při zateplení šikmých střech se nejčastěji používá minerální vata,“ prozrazuje Pavel Zemene.  

Pěnový polystyren je podle Čechů mrazuvzdorný a zdravotně nezávadný

Z pohledu stavebních dělníků je jednou z hlavních výhod velmi nízké hmotnost materiálu. Zapříčiňuje ji složení, kdy objem izolačních desek je tvořen z 98 % vzduchem. U veřejnosti je však toto povědomí relativně malé. Jenom 9 % lidí si myslí, že vzduch je v polystyrenu zastoupen z více jak 81 %. Za pevný materiál ho považuje 46 % respondentů. Až 92 % dotázaných by přisoudilo pěnového polystyrenu vlastnost v podobě mrazuvzdornosti. Dvě třetiny lidí si myslí, že je ekologický a 66 % že je zdravotně nezávadný. Kromě stavebnictví si Češi nejčastěji spojují polystyren s obalovým materiálem.

O průzkumu:
Průzkum Sdružení EPS ČR realizovala agentura IPSOS za pomocí  online nástroje Instant Research v červnu 2015. V on-line dotazníku odpovídalo 525 respondentů s reprezentativním zastoupením podle pohlaví, věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.

Zdroj článku: TZ Sdružení EPS ČR
Logo sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 10 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Čtyři výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 5 čestných členů. Sdružení pokrývá z 60 % český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.Rubriky článků