hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování fasády

Správný krok k úsporám je zateplení

21. 7. 2014

Šetřete za energie dříve

Fasáda rozhoduje o provozních nákladech

 

V současné době je stav mnoha bytových domů (nejen panelových) často kvůli špatnému technickému stavu a vysoké spotřebě energie nevyhovující. Využijte příležitost, kterou vám nezbytná oprava domu nabízí. Zateplete jej opravdu kvalitně! Podstatně tím snížíte provozní náklady.

Pro rekonstrukci se rozhodujeme jednou za život, je důležité toto rozhodnutí udělat správně a získat co nejvíce

Celková sanace domu včetně zateplení fasády, rekonstrukce střechy a nových oken prodlužují životnost domu o desítky let. Oproti ostatním opatřením zateplení navíc přináší nezanedbatelné finanční úspory, které pomůžou splatit původní investici. V ČR obecně platí, že prodloužení životnosti domu je téměř vždy delší, než je návratnost investice.

Jak se dohodnout na zateplení v BD a SVJ?

Ve většině případů platí, že se zateplením a dalšími změnami musí souhlasit více než 75% majitelů podle spoluvlastnického podílu. Jedním z pozitivních argumentů může být i   energetický posudek (audit), který přesně popíše stav domu a navrhne vhodná úsporná opatření společně s návratností vložených prostředků. Součástí auditu může být i  variantní návrh tlouštěk izolace vzhledem k úspoře energie a návratnosti. Cena za zpracování energetického auditu se pohybuje v rozmezí 15. 000 – 35.000Kč v závislosti na  velikosti a složitosti hodnoceného objektu. Audit může posloužit jako základ pro hledání vhodného financování – ať už v případě žádosti o dotaci, nebo pro vyjednávání s bankou o výhodném úvěru.

 • Fixní náklady na zateplení domů (montáž, lešení, oplechování, kotvení, omítka) tvoří více než 2/3 z celkových nákladů, a proto lze obecně doporučit instalaci větší tloušťky izolace, která zajišťuje úsporu energie a u které celkové náklady s rostoucí tloušťkou rostou jen mírně.

 • Návratnost investice do zateplení se zkracuje s tím, jak neustále rostouceny energií. Splácet ji tak můžete z průběžných úspor.

 • Na tloušťce izolace se šetřit nevyplatí.


AVMI, v ývoj průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele Cena v Kč/GJ (vážený průměr, zahrnuje uhlí a ostatní palivo) Zdroj: ERÚ
Obr.: AVMI Vývoj průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele Cena v Kč/GJ (vážený průměr, zahrnuje uhlí a ostatní palivo) Zdroj: ERÚ

Příklady realizací a jejich úspor

ilustrační foto, AVMI, zateplení panelového domuPanelový bytový dům

 • stavba dokončena 1972

 • konstrukční soustava PS 69

 • objekt je zcela podsklepený
Počet bytových jednotek 54
Podlahová plocha 3694 m2
Celkové náklady na opatření 5 665 tis. Kč
Zateplení fasády 2 050 tis. Kč
Výměna oken 1 450 tis. Kč
Ostatní úpravy – lodžie, sanace soklu, atik, vstupy, klempířské práce, lešení
2 165 tis. Kč
Průměrná cena investic na bytovou jednotku 105 tis. Kč
Úspora tepla na vytápění
36 kWh/m
2∙ rok
Úspora tepla na vytápění v % 52 %
Úspora tepla na vytápění v Kč 243 350 Kč / rok

ilustrační foto, AVMI, zateplení zděného domuZděný bytový dům

 • stavba dokončena ve 20. letech minulého století

 • zdivo obvodových konstrukcí z plných cihel má tloušťku 300, 450 nebo 600 mm

 • objekt je zcela podsklepený


Počet bytových jednotek 10
Podlahová plocha 645 m2
celkové náklady na opatření 1 758 tis. Kč
zateplení fasády 1 100 tis. Kč
Zateplení střechy 178 tis. Kč
Úspora tepla na vytápění
89,4 kWh/m
2∙ rok
Úspora tepla na vytápění v % 40%
Úspora tepla na vytápění v Kč 105 tis. kč / rok

Proč použít minerální izolaci?

K zateplení obálky domů je k dispozici řada různých izolačních materiálů. Minerální izolace kromě samozřejmé tepelně-izolační funkce vyniká i řadou dalších důležitých vlastností. 

 • Obálka budovy musí „dýchat“, stejně jako moderní outdoorové oblečení. Pokud tomu tak není, vlhkost zkracuje životnost konstrukce a snižuje tepelnou účinnost izolace. Minerální izolace jsou vysoce difúzně propustné a umožňují bezpečný odvod vlhkosti z konstrukcí.

 • Hluk vašemu zdraví škodí víc než si myslíte. A to i když jste na něj zvyklí a už  jej nevnímáte. Minerální izolace má otevřenou vláknitou strukturu a dokáže hluk tlumit. Můžete ji použít do příček, stropů i podlah.

 • Nejen fasáda ale i střešní plášť a příčky jsou   rizikovým místem pro šíření požáru. Minerální izolace má třídu reakce na oheň A1, což znamená, že se jedná o nejlepší a nejbezpečnější typ izolace, která nehoří.

 • Jen některé izolace jsou šetrné k životnímu prostředí. Minerální izolace obsahuje vysoké procento recyklovaných surovin a během svojí 50-ti leté životnosti ušetří několiksetkrát více energie než je zapotřebí pro její výrobu.

Kde vezmete peníze?

Změny vedoucí k úsporám výdajů neodkládejte. Od provedení rekonstrukce šetříte peníze každý den! Odkládanými opravami se může stav konstrukcí zhoršovat a zvýšit náklady  na rekonstrukci v budoucnu. Zateplení lze financovat kombinací vlastních prostředků a úvěru, doplněných celostátními i místními dotacemi, v některých případech s pomocí evropských dotací. Výhodné jsou bankovní úvěry, jejichž úrokové sazby jsou na historickém minimu. Úvěr lze ve většině případů splácet z uspořených nákladů na vytápění.

Jak vyberete dobrou firmu?

Na realizační firmu si vždy uspořádejte výběrové řízení. To vám může nejen snížit cenu celé realizace, ale také zvýšit hodnotu celé služby a to za námahu stojí, nejen u velkých zakázek. Po oslovení několika dodavatelů by mělo následovat druhé kolo výběrového řízení – užší výběr dodavatelů a osobní pohovor, kterého by se měl z vaší strany účastnit i  tzv. technický dozor investora, který by měl být na stavební firmě nezávislý, protože má sledovat Vaše zájmy, jako investora. Ten vám pomůže se složitějšími technickými detaily.  Nakonec si vyberete z několika porovnatelných cenových nabídek. Cenové nabídky se mohou lišit až o 50% a vysoká cena není vždy zárukou kvality. Je nezbytné, aby firma měla dobré reference z předchozích let a realizací.

Ušetřím opravdu zateplením?

Zateplením fasády, střechy, stropu nad posledním podlažím, stropu nad suterénem a provedením dalších změn v obálce budovy dojde ke snížení potřeby tepla na vytápění   objektu a je proto nutné novým podmínkám přizpůsobit i otopnou soustavu a chování obyvatel. Obvykle nějakou dobu trvá, než se obyvatelé přizpůsobí novým podmínkám a úspory nabíhají postupně.

Úvěr lze ve většině případů splácet z uspořených nákladů na vytápění.

Důležité je energeticky uvážlivé chování nájemníků. V otopném období efektivně větrejte (2 – 5 minut 3-4x denně) a vyhněte se nadměrným pokojovým teplotám (snížení  pokojové teploty o 1°C v zimním období uspoří v průměru 6% nákladů na teplo).

Jak Vám pomůže legislativa?

Od roku 2013 vstoupí v platnost novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Barevné štítky, které známe z kuchyňských spotřebičů, a již dlouho nám pomáhají se  rozhodnout pro ten nejúspornější, bude mít každá budova. Průkazy energetické náročnosti budovy nám dají jasnou informaci, kolik energie v domě spotřebujeme na topení, osvětlení, přípravu teplé vody atd. Příznivější hodnocení zajistí i vyšší cenu při případném prodeji nebo pronájmu.

 

Zdroj: AVMI - Asociace výrobců minerální izolace, použita publikace Správný krok k úsporám je zateplení
Logo Asociace výrobců minerálních izolacíRubriky článků