hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování dřevostaveb

Efektivní izolace pro dřevostavby

28. 9. 2015

UdiSPEED®SYSTÉM Efektivní izolační systém pro dřevostavby

UdiSPEED®SYSTÉM Efektivní izolační systém pro dřevostavby, zdroj: Ciur a.s.UdiSPEED®SYSTÉM Efektivní izolační systém pro dřevostavby, zdroj: Ciur a.s.

Obr. 1 a 2: UdiSPEED®SYSTÉM Efektivní izolační systém pro dřevostavby, zdroj: Ciur a.s.

UdiSPEED®SYSTÉM je univerzální nosná deska pod omítku pro dřevostavby. Je vyrobena z měkkého dřevěného vlákna a dodávána v tloušťce 40 a 60 mm. UdiSPEED®SYSTÉM s odpovídajícími UdiPERL® strukturovanými šlechtěnými omítkami od firmy UNGER-DIFFUTHERM vyhovuje všem požadavkům na profesionální sanační opatření s dřevovláknitými deskami umístěnými vně i na profesionální provádění staveb z dřevěných rámových konstrukcí nebo pro stavby z dřevěných desek bez parozábrany. Speciálně vyvinutá technologie umožňuje při omítnutí strukturovanou šlechtěnou omítkou UdiPERL® vytvoření dlouhodobě tvarově stálých povrchů. Dlouholeté zkušenosti výrobce UNGER-DIFFUTHERM a rozsáhlá vývojová práce jsou garantem spolehlivosti.

Vlastnosti výrobku

  • tloušťka izolace 40 nebo 60 mm
  • formát umožňující snadnou manipulaci
  • spojení na pero a drážku po celém obvodu pro dokonale těsné napojení bez tepelných mostů
  • použití pro dřevěné skeletové konstrukce nebo stavby z dřevěných desek, pro sanace i novostavby
  • minimální prořez díky oboustranné použitelnosti desek
  • tvarově stálé
  • ideální nosná deska pod omítku
  • stavebně technické schválení Z-33.47-1026

UdiSPEED®SYSTÉM Efektivní izolační systém pro dřevostavby, zdroj: Ciur a.s.UdiSPEED®SYSTÉM Efektivní izolační systém pro dřevostavby, zdroj: Ciur a.s.

Technické údaje UdiSPEED®SYSTÉM:

Kód označení WF-EN 13171-T4-TR30-CS(10/Y)100-WS1, 0-MU5-AF100
Tloušťka 40 mm, 60 mm
Formát 130 cm x 79 cm
Objemová hmotnost 250 kg/m³
Třída hořlavosti stavebních hmot B2
Měrná tepelná kapacita 2100 J/kgK
Koeficient difuzního odporu vodní páry μ 5

Pro zpracování je závazné Stavebně technické schválení Z-33.47-1026!!!

Provedení stěny Dřevěná rámová konstrukce Přímé opláštění

Provedení stěny Dřevěné rámová konstrukce Přímé opláštění, zdroj: Ciur a.s.

Popis:

1 UdiSPEED® SYSTÉM 40/ 60 mm
2 UdiSTĚRKA®
3 UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina
4 UdiPERL® STRUKTUROVANÉ ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY
5 Dřevěný sloup
6 UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina – rohová ochranná lišta
7 UdiBASE® 40/ 60 mm Soklová ukončovací lišta
8 UdiMONTAGE® Izolační omítatelný šroub
9 Vyztužující rovina
10 Izolace
11 UdiDilatační páska®

Provedení stěny Dřevěná rámová konstrukce s vnější třískovou deskou

Provedení stěny Dřevěná rámová konstrukce s vnější třískovou deskou, zdroj: Ciur a.s.

Popis:

1 UdiSPEED® SYSTÉM 40/ 60 mm
2 UdiSTĚRKA®
3 UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina
4 UdiPERL® STRUKTUROVANÉ ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY
5 Dřevěný sloup
6 UdiARMOVÁNÍ® Armovací tkanina – rohová ochranná lišta
7 UdiBASE® 40/ 60 mm Soklová ukončovací lišta
8 UdiMONTAGE® Izolační omítatelný šroub
9 Vyztužující rovina
10 Izolace
11 UdiDilatační páska®
12 Deska z aglomerovaného dřeva

Zdroj článku a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energiíRubriky článků