hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování dřevostaveb

Dřevovláknité desky pod krokvemi

19. 5. 2014

Kladení desek

Pavatex, IsolairPavatex, Pavatherm-PlusPavatex, Pavatherm-CombiPavatex, Diffutherm
Obr.: Dřevovláknité desky Pavatex; Pavatex Isolair, Pavatherm-Plus, Pavatherm-Combi, DiffuthermZobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde

Vlastnosti desek Pavatex
vlastnost jednotka typ desky
Isolair Pavatherm-Plus Pavatherm-Combi Diffutherm
Součinitel tepelné vodivosti
λ
D
W/(m.K) 0,047 0,043 0,043 0,044
Měrná tepelná kapacita
c
J/(kg.K) 2100 2100 2100 2100
Objemová hmotnost
ρ
kg/m
3
240 240/140 175 190
Faktor difúzního odporu
μ
  5 5 5 5
Spoj desek   pero-drážka pero-drážka pero-drážka pero-drážka
Hydrofobizace   ANO ANO částečná ANO


Desky se pokládají od spodu směrem ke hřebeni kolmo na laťový rošt, rovnoběžně s krokvemi, vždy perem nahoru, drážkou dolu. Další řada desek se klade na vazbu s překrytím spáry o 300mm. Všechny spoje v ploše podkroví jsou uzavřeny zámkem „pero-drážka“, kdekoliv mezi latěmi. Spáry se nelepí!

Více o dřevovláknitých izolacích Pavatex, ceny, poptávka a technické informace naleznete pod tímto odkazemSchéma kla dení desek Pavatex na la ťový rošt, desky ve směru krokví, spoje „na vazbu“Obr.: Schéma kla dení desek Pavatex na la ťový rošt, desky ve směru krokví, spoje „na vazbu“

Laťový rošt - kotvení

Dřevěný laťový rošt, rozměr 40/60 mm se šroubuje na spodní líc krokví v osové vzdálenosti 400 mm. Kotví se samořeznými vruty do dřeva. Doporučené jsou, rozměr vrutu 5x100 mm, rozměr vrutu 6x100 mm. Místo mezi latěmi je nutné vyplnit vláknitou tepelnou izolací. Zejména prostor pod krokvemi a kleštinami vyplněný minerální izolací výrazně snižuje tepelné mosty v zateplení podkroví.
Schéma kotvení laťového roštu do krokví nebo kleštinObr.: Pavatex, schéma kotvení laťového roštu do krokví nebo kleštin

Kotvení desek na laťový rošt

Dřevovláknité desky v tloušťkách 60–160 mm se šroubují do připraveného laťového roštu. Osová vzdálenost vrutů je maximálně 150 mm. Vrut musí mít průměr hlavičky minimálně 14 mm. Doporučené jsou samořezné stavební vruty.
Schéma kotvení desek Pavatex do latíObr.: Schéma kotvení desek Pavatex do latí

Nároží, úžlabí

Desky se oříznou na požadovaný tvar, navzájem se napojí „na sraz“. Spoj je vhodné slepit PUR lepidlem. Jakékoliv další spáry (kdekoliv v ploše interiéru) širší než 4-5 mm je nutné vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou.

Povrchová úprava

Zateplení deskami z interiéru je nutné uzavřít tenkovrstvou omítkou, která zajistí vzduchotěsnost obálky domu. Používají se ověřené tenkovrstvé interiérové omítky od dodavatelů : WEBER, JUB, TERMO+. Povrch desek Pavatex není nutné penetrovat. Skladba všech souvrství zahrnuje lepící maltu s perlinkou a konečnou povrchovou úpravu, například jemnou štukovou omítku. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat provozům se zvýšenou vlhkostí, například koupelnám. Vyšší množství produkované vodní páry vyžaduje přidat do omítkového souvrství parotěsnou stěrku.


Pavatex, logoInsowool s.r.o., logo
Zdroj článku: Pavatex, Insowool s.r.o.
Rubriky článků