hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování dřevostaveb

Dřevovláknité desky nad krokvemi

10. 5. 2014

Kladení desek

Vlastnosti desek Pavatex
vlastnost jednotka typ desky
Isolair Pavatherm-Plus Pavatherm-Combi
Součinitel tepelné vodivosti
λ
D
W/(m.K) 0,047 0,043 0,043
Měrná tepelná kapacita
c
J/(kg.K) 2100 2100 2100
Objemová hmotnost
ρ
kg/m
3
240 240/140 175
Faktor difúzního odporu
μ
  5 5 5
Spoj desek   pero-drážka pero-drážka pero-drážka
Hydrofobizace   ANO ANO částečná

Pavatex, IsolairPavatex, Pavatherm-PlusPavatex, Pavatherm-Combi

Obr.: Dřevovláknité desky Pavatex, Isolair, Pavatherm-Plus, Pavatherm-Combi

Desky se pokládají od okapu směrem ke hřebeni kolmo na krokve, vždy perem nahoru, drážkou dolů. Další řada desek se klade na vazbu s překrytím spáry o 300 mm. Všechny spoje v ploše střechy jsou uzavřeny zámkem „pero-drážka“, kdekoliv mezi krokvemi. Spáry se nelepí! V případě dvou a více vrstev (většinou pouze nadkrokevní izolace s viditelnými krokvemi v interiéru) se desky kladou na vazbu tak, aby se v každé vrstvě vzájemně překrývaly všechny styčné spáry spodní vrstvy.Více o dřevovláknitých izolacích Pavatex, ceny, poptávka a technické informace naleznete pod tímto odkazem

 
Schéma kladení desek Pavatex na krokve, spoje ve směru krokví „na vazbu“Obr.: Schéma kladení desek Pavatex na krokve, spoje ve směru krokví „na vazbu“

Pojistná kontaktní difúzní hydroizolace

Celá plocha střechy se po zateplení zakryje pojistnou kontaktní difúzní hydroizolací. Požadovaná ekvivalentní difúzní tloušťka Sd= 0,02-0,03m. Fólii je nutné ve všech spojích slepit, nebo použít výrobek s integrovanou lepicí páskou.

  • ISOLAIR,PAVATHERM-PLUS: Difúzní folie je pro sklon střechy <30° nutná, pro větší sklon střechy doporučená. Oba typy mohou být vystaveny expozici vnějšího klimatu až 3 měsíce (při sklonu více než 30°).

  • PAVATHERM-COMBI je nezbytné zakrýt pojistnou hydroizolací vždy a co nejdříve. Tyto desky je možné je použít na střechu jen s pojistnou hydoizolací nebo další vrstvou z desek Isolair nebo Pavatherm-Plus.

Kotvení desek - kontralatě a vruty

Pro sklon střechy 30°a více se použijí kontralatě výšky 40 mm, které vytvářejí mezi dřevovláknitou deskou a střešní krytinou provětrávanou vzduchovou mezeru. Výška kontralatí na střeše o menším spádu se musí určit podle skutečného sklonu střechy. Kontralatě fixují celou vrstvu nad krokevní izolace a střešní krytinu do nosné střešní konstrukce, do  krovu. Šroubují se samořeznými vruty do dřeva se zápustnou hlavou. Průměr vrutů je 8 mm. U šikmých střech se sklonem 25° a více se vruty odklánějí o 20°-25° od kolmé roviny ke střeše. Viz schéma.

Vzdálenost vrutů: v okrajových místech střechy (okap, hřeben, štít) maximálně 800 mm, v ploše střechy maximálně 1000 mm.
Pavatex, Sché ma kotvení kontralatí samořeznými stavebními vrutyObr.: Pavatex, Sché ma kotvení kontralatí samořeznými stavebními vruty

Nároží, úžlabí, hřeben

Desky PAVATEX se oříznou na požadovaný tvar, navzájem se napojí „na sraz“. Spoj je vhodné slepit PUR lepidlem. Je-li spára širší, anebo jakékoliv další spáry (kdekoliv v ploše střechy) širší než 4-5 mm je nutné vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou. Požadavek na pojistnou hydroizolaci: úžlabí, nároží a hřeben se překryje samostatným pruhem folie s přesahem cca 300 mm na obě strany tak, a by voda stékala „po spádu“. Folii je nutné ve všech spojích slepit.
Uspořádání pojistné hydroizolace u hřebene, napojení desek Pavatex na srázObr.: Uspořádání pojistné hydroizolace u hřebene, napojení desek Pavatex na sráz

Us pořádání materiálů s deskami Pavatex nad krokvemi – praktická realizaceObr.: Uspořádání materiálů s deskami Pavatex nad krokvemi – praktická realizace

Popis obrázku:
A - střešní lať
B - kontralať
C - pojistná kontaktní difúzní hydroizolace
D - dřevovláknitá deska Pavatex
E - střešní nosná konstrukce vyplněná minerální izolací


Pavatex, logoInsowool s.r.o., logo
Zdroj článku: Pavatex, Insowool s.r.o.Rubriky článků