hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování dřevostaveb

Vnější opláštění stěny dřevostavby

30. 4. 2014

Kladení desek

Desky se kladou minimálně 300 mm nad terénem. Připevňují se na nosnou sloupkovou konstrukci ve vodorovných řadách. Obvyklá vzdálenost nosných prvků je 625 mm.


Pavatex - deska Pavatherm-CombiPavatex - deska Pavatherm-PlusObr.: desky Pavatex-Combi a Pavatex-Plus


Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení najdete zde

Vlastnosti desek Pavatex
Vlastnost Jednotka Typ desky
ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM-PLUS PAVATHERM-COMBI
Součinitel tepelné
vodivosti λ
D
W/(m.K) 0,047 0,044 0,043 0,043
Měrná tepelná
kapacita
c
J/(kg.K) 2100 2100 2100 2100
Objemová
hmotnost
ρ
kg/m
3
240 190 180 175
Faktor difúzního
odporu
μ
  5 5 5 5
Spoj desek   pero-drážka pero-drážka pero-drážka pero-drážka
Hydrofobizace   ANO ANO ANO částečná


Více o dřevovláknitých izolacích Pavatex, ceny, poptávka a technické informace naleznete pod tímto odkazem

Více o dřevovláknitých izolacích Pavatex, ceny, poptávka a technické informace naleznete pod tímto odkazem

 

Pro kladení desek platí následující pravidla:

 • První řada se umístí na zakládací lištu

 • Poloha desky: perem nahoru, drážkou dolu

 • Další řada desek se klade na vazbu s překrytím svislé spáry o 300 mm. Spáry spoje pero-drážka se nelepí!

 • Vzájemný spoj desek se nachází kdekoliv mezi nosnými prvky konstrukce

 • Vodorovná spára mezi deskami nesmí být přesně v hraně parapetu nebo nadpraží otvorů. Doporučeno přesazení o 100-150 mm.

 • Svislá spára mezi deskami nesmí být přesně v hraně ostění otvorů. Doporučeno přesazení o 100-150 mm.

 • Nároží sousedních stěn je doporučené navazovat „na vazbu“, není ovšem podmínkou. Spoj na sraz je nutný tam, kde se na sebe navazují stěny z různých typů nebo tlouštěk desek. Čelní strana desky musí mít okraj pero nebo drážka odříznutý, aby povrch tvořila rovná plocha.

 • Rub a líc

- DIFFUTHERM a PAVATHERM-COMBI: nemají rubovou a lícovou stranu. Doporučujeme umístit světlejší plochou (některé z desek mají na této straně potisk) na venkovní stranu.

- ISOLAIR: deska s centrálně umístěným spojem pero-drážka nemá vnější stranu. Desku s excentricky umístěným spojem pero-drážka (80 a 100 mm) je vhodné položittak, aby spoj byl blíže k venkovní straně.

- PAVATHERM-PLUS se kladou těžší, hutnější dvoucentimetrovou vrstvou (materiál ISOLAIR) směrem k exteriéru. Spoj pero-drážka je blíže k venkovní straně.

Připevňování desek

A - Průmyslové spony

Desky se běžně a ve většině případů kotví speciálními širokými sponami. Šíře spony musí být minimálně 27 mm, tloušťka drátu spony minimálně 1,8 mm. Doporučené jsou spony HAUBOLD BS 29000, délky 100–130 mm. Spony musí mít antikorozní úpravu. Pod omítku jsou doporučené a mnohem vhodnější spony nerezové, pod provětrávanou fasádu mohou být zinkované (elektrogalvanický zinek 12 μm). Minimální hloubka zapuštění do podkladní nosné dřevěné konstrukce je alespoň 30 mm. Povrch spony musí být opatřený povlakem adhezivní hmoty.


Pro rozmístění spon platí následující zásady:
 • spony se rozmisťují na ploše pravidelně, zpravidla v pravoúhlých podélných a příčných osnovách,

 • nejmenší počet spon na 1m2 plochy desky musí být alespoň 16 ks,

 • maximální vzdálenost sponek nesmí přesáhnout 150 mm,

 • pokud se vytváří deskami PAVATEX plocha svislé stěny a desky jsou delším rozměrem orientovány ve vodorovném směru, potom maximální vzdálenost spon po obvodě stěny jako celku je 125 mm,

 • vzdálenost sponky od okraje desky by měla být nejméně 30 mm,

 • hřbet spony má (podle možností) svírat s osou podkladního nosného dřevěného prvku úhel 45°,

 • počet spon na desku a sloupek

- ISOLAIR (do 60 mm) a DIFFUTHERM (rozměr desky ve směru nosné sloupkové konstrukce je 770 mm) – minimálně 5 spon na desku a sloupek.

- ISOLAIR (80 a 100 mm) a PAVATHERM-PLUS (rozměr desky ve směru nosné sloupkové konstrukce je 580 mm) minimálně 4 spony na desku a sloupek

Pavatex, Schéma kla dení desek rozměru méně než 6 00 mm na nosnou konstrukci včetně rozmístění sponObr.: Pavatex, Schéma kla dení desek rozměru méně než 6 00 mm na nosnou konstrukci včetně rozmístění spon

Pavatex, Spodní hrana desek Pavatex na zakládací lištěObr.: Pavatex, Spodní hrana desek Pavatex na zakládací liště

Pavatex, Úprava a sponkování desek kolem okenního otvoru a na nárožíPavatex, Úprava a sponkování desek kolem okenního otvoru a na nárožíObr.: Pavatex, Úprava a sponkování desek kolem okenního otvoru a na nároží

B - Samořezné vruty

Další možná varianta kotvení desek Pavatex na nosnou sloupkovou konstrukci jsou vruty. Minimální průměr hlavičky je 14 mm, (nebo podložky pod hlavičkou) Doporučené jsou stavební vruty RAPI-TEC SK, s hlavičkou 14 mm. Dodavatel vrutů je HPM-TEC, s.r.o., Hustopeče (u Brna). Vruty musí mít antikorozní úpravu. Minimální hloubka zapuštění do podkladní nosné dřevěné konstrukce je alespoň 40 mm. Vruty jsou doporučené na provětrávanou fasádu s obkladem. Eventuálně je možné je použít i pod tenkovrstvou omítku.


Pro rozmístění vrutů platí následující zásady:
 • vruty se rozmisťují na ploše pravidelně, zpravidla v pravoúhlých podélných a příčných osnovách,

 • maximální vzdál enost vrutů nesmí přesáhnout 200 mm,

 • pokud se vytváří deskami Pavatex plocha svislé stěny a desky jsou delším rozměrem orientovány ve vodorovném směru, potom maximální vzdálenost vrutů po obvodě stěny jako celku je 150mm, maximální vzdálenost vrutů v ploše stěny je 200 mm.

 • vzdálenost vrutu od okraje desky by měla být nejméně 30 mm,

 • počet vrutů na desku a sloupek

- ISOLAIR (do 60 mm) a DIFFUTHERM (rozměr desky ve směru nosné sloupkové konstrukce je 770 mm) – minimálně 5 vrutů na desku a sloupek.

- ISOLAIR (80 a 100 mm) a PAVATHERM-PLUS (rozměr desky ve směru nosné sloupkové konstrukce je 580 mm) minimálně 3 vruty na desku a sloupek
Pavatex, Schéma kla dení desek rozměru méně než 600 mm na nosnou konstrukci včetně rozmístění vrutůObr.: Pavatex, Schéma kla dení desek rozměru méně než 600 mm na nosnou konstrukci včetně rozmístění vrutů

Pavatex, Schéma kotvení desek Pavatex do nosné konstrukce pomocí vrutůObr.: Pavatex, Schéma kotvení desek Pavatex do nosné konstrukce pomocí vrutů

Povrchová úprava

Povolená expozice desek PAVATEX vnějšímu klimatu:
 1. ISOLAIR : 3 měsíce, lepící maltu s perlinkou doporučujeme do 1 měsíce

 2. DIFFUTHERM : 2 měsíce, lepící maltu s perlinkou doporučujeme do 1 měsíce

 3. PAVATHERM-PLUS : 3 měsíce (jen pod provětrávanou fasádu)

 4. PAVATHERM COMBI : 1 týden (jen pod provětrávanou fasádu)

Pavatex, vnější opláštění stěny dřevostavbyPavatex, logoInsowool s.r.o., logo

Zdroj článku: Pavatex, Insowool s.r.o.Rubriky článků