hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování dřevostaveb

Skladba podlahy ve dřevostavbách, zateplování dřevostaveb

8. 4. 2014

Konstrukce podlahy ve dřevostavbě je tvořena několika vrstvami. Každá z vrstev zde zpravidla plní specificky jednu nebo více funkcí. Podlahové souvrství je pokládáno na nosnou konstrukci stropu, musí plnit zejména funkce statické (přenášení užitného zatížení do nosné konstrukce stropu) a akustické (omezení přenosu kročejového hluku).

 

  • Nosná konstrukce stropu je tvořená nosnými trámy a na nich položené stropní desce (ta bývá zpravidla tvořena nějakým typem konstrukční desky na bázi dřeva; například OSB desky).

  • Na stropní desce je položena tzv. kročejová izolace z kamenné minerální vlny Knauf Insulation PTS.

  • Podél stěn je pro oddělení plovoucí podlahové desky od přiléhajících stavebních konstrukcí nutné položit okrajové pásky z kamenné minerální vlny Knauf Insulation.
  • Na kročejovou izolaci se pokládá plovoucí podlahová deska, Vzhledem k vyšší plošné hmotnosti jsou vhodné například systémy ze speciálních sádrovláknitých desek Knauf Brio WF*, nebo suché podlahy ze sádrokartonových desek – typ F146*. Plovoucí podlahová deska se nesmí po celém obvodu dotýkat žádného přiléhajícího stavebního prvku.
  • Na plovoucí podlahovou desku se nakonec položí finální podlahová krytina (lamelová podlaha, koberec etc.).

Knauf, seriál dřevostavby

Popis obrázku:

a - Suchá podlaha, například Knauf Brio WF nebo podlaha ze sádrokartonových desek.
b - Podlaha těžká,například betonová. Je pro dřevostavby sice použitelnou variantou ale v podstatě zbytečnou. Obdobných akustických vlastností lze dosáhnout s použitím moderních izolací a stavebních desek.
c - Minerální kročejová izolace PTS.
d - Stropní deska.
e - Stropnice.
f - Minerální pohltivá výplň Naturoll 037.
g - Podhled ze sádrokartonových desek zavěšený na přímých závěsech

Knauf, seriál dřevostavby

Obr.: Knauf, podlaha u příčky

Popis obrázku:

A - Zakládací UW profil je ke konstrukční desce namontován přes pružnou podložku, to omezuje šíření hluku bočními cestami.
B - Obdobnou funkci pro omezení šíření kročejového hluku mimo konstrukci podlahy mají i minerální okrajové pásky.

 

Výsledné vlastnosti stropu a podlahy

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení najdete zde

Skladba podlahy odpovídá konstrukci Knauf Brio WF*,
nebo suché podlahy ze sádrokartonových desek – typ F146
Kročejová izolace: PTS ≥ 20 mm
Požární odolnost
konstrukce REI [min]
Pohltivá výplň Naturoll 037
100 mm 200 mm
Vážená hladina kročejového hluku
Ln,w (dB)
55 53 15
opláštění deskou Knauf RED 12,5 mm
Vzduchová neprůzvučnost RW (dB) 54 60*) Konstrukce, skladby, montáž, statické a další vlastnosti suchých konstrukcí podlah pro dřevostavby jsou popsány například v prospektu F 14 Suché sádrokartonové podlahy Knauf, který vydala společnost Knauf Praha, s. r. o.Zdroj: Knauf Insulation, Dřevostavby - Konstrukce s přírodními izolacemi řady Knauf NaturdomRubriky článků