hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování dřevostaveb

Konstrukce stropu ve dřevostavbách, zateplování dřevostaveb

2. 4. 2014

Strop musí dosáhnout vyhovující hodnotu vzduchové neprůzvučnosti (obdobně jako například příčky), krom toho v kombinaci s konstrukcí podlahy také odpovídající hodnotu kročejové neprůzvučnosti. Podceněním správné skladby stropní konstrukce ve dřevostavbě, může být vytvořen prvek, který výrazně sníží kvalitu života v budově na dlouhá léta. Naopak správnou skladbou konstrukce se správně položenou kročejovou izolací, kvalitní minerální pohltivou výplní a správně zvoleným typem podlahové a podhledové desky lze dosáhnout i výrazně nadstandardních akustických vlastností.

 

Skladba stropu

Pokud ke konstrukci stropu shora i zdola přiléhají vytápěné místnosti, pak není nutno se zabývat detailněji tepelně technickými vlastnostmi stropu, jak teplotní, tak vlhkostní spád zde bude zanedbatelný. V případě že se jedná například o strop nad nevytápěnou garáží, nebo dokonce nad vnějším prostředím (například průjezdem), pak je potřeba  stropní konstrukci posoudit mimořádně pečlivě zejména z hlediska toku tepla a vlhkostní bilance. Stejně tak je v těchto případech nutné bezpodmínečně zajistit (z teplé strany) vrstvu s co možná nejvyšší vzduchotěsností a optimální parotěsností, včetně jejího napojení na ostatní přiléhající konstrukce tvořící obálku budovy (obvodové stěny atp.).

Specifickým detailem, na který je třeba klást důraz nejen pouze z hlediska statického ale také z hlediska tepelně technického je uložení stropnic (nosných trámů například o průřezu 60 mm × 240 mm nebo různých typů lepených nosníků). V místě uložení stropnic musí být zachována celistvost vrstvy, která má za úkol zajistit vzduchotěsnost (a optimální parotěsnost) z teplé strany obvodových stěn budovy. Návrh řešení tohoto detailu by měl vycházet především z korektního posouzení vlhkostního chování s použitím vhodného softwaru a technického citu. Akustické vlastnosti stropu, zde míněno z hlediska vzduchové průzvučnosti, lze efektivně modifikovat vložením minerální pohltivé výplně (podobně jako například v příčkách), pro dosažení maximální úrovně pohltivosti hluku ve stropní konstrukci dřevostaveb je optimalizována minerální izolace NATUROLL 037.

Podobně významné je i řešení nosné konstrukce podhledu a vlastnosti desek (sádrokarton nebo sádrovlákno), které tvoří vlastní podhled. V moderních dřevostavbách bývá zpravidla ve stropní konstrukci umístěno vedení různých instalací (například vzduchotechniky). Při jeho ukládání musí být mimořádně pečlivě dbáno na to, aby jeho uložení neumožňovalo přenos hluku do nosných částí konstrukce.

Knauf, seriál dřevostavby

Popis obrázku:

a - Suchá podlaha, s kročejovou izolací.
b - Stropní deska (například OSB).
c - Stropnice (nosné prvky konstrukce podlahy, mohou být vyrobeny například z masivního dřeva nebo různých lepených konstrukčních profilů).
d - V rovině stropnic je položena zvukově pohltivá výplň z pružné minerální vlny Naturoll 037, ta vyplňuje i dutinu v zavěšené konstrukci podhledu.
e - Stropnice jsou položeny na nosné rámové konstrukci, která je shora ukončena vzájemně přeplátovanými konstrukčními hranoly.
f - Podhled může být tvořen různými typy stavebních desek (sádrokarton nebo sádrovlákno) – Volbou desek lze také do značné míry ovlivnit výsledné vlastnosti skladby
g - Nosná rámová konstrukce se ztužujícím opláštěním vyplněná tepelnou izolací z minerální vlny Naturoll 035 nebo Naturoll 037.
h - Instalační předstěna vyplněná minerální izolací Naturboard nebo Naturoll.
ch - Vnější zateplení obvodové stěny.

Knauf, seriál dřevostavby

Popis obrázku:

A - Kročejovou izolaci z kamenné minerální vlny Knauf Insulation PTS lze použít v kombinaci s lehkou i těžkou plovoucí podlahou.

B - Z hlediska vzduchové průzvučnosti lze dosáhnout optimálních vlastností stropní konstrukce vložením pohltivé minerální vlny pouze do části dutiny v konstrukci. Případným vyplněním celé dutiny se však akustické vlastnosti ještě zlepšují.

 


Zdroj: Knauf Insulation, Dřevostavby - Konstrukce s přírodními izolacemi řady Knauf Naturdom
Rubriky článků