hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování dřevostaveb

Příčky ve dřevostavbách, zateplování dřevostaveb

25. 3. 2014

Příčky ve dřevostavbách

U příček jsou důležité zejména jejich akustické vlastnosti. Ty jsou ovlivněny vlastnostmi nosného roštu, vlastnostmi jeho opláštění a vlastnostmi pohltivé výplně, kterou je nosná konstrukce vyplněna. V mnoha dřevostavbách jsou příčky realizovány s dřevěnou nosnou konstrukcí, to má výhodu především v tom, že nosnou konstrukci lze vyrobit s použitím obdobných postupů jako konstrukci obvodových stěn. Výsledné akustické vlastnosti příčky s pružnějším ocelovým rámem jsou však významně lepší. Kromě lepších vlastností akustických umožňují ocelové CW profily snadné protažení všech instalací (potrubí, kabelů atd.). Jako ideální materiál určený do všech variant konstrukcí vnitřních dělících stěnve dřevostavbách jsou optimalizovány desky Naturboard 037.

 

Vliv konstrukce a materiálů na výsledné vlastnosti příček

  • Nosná konstrukce – rozměry CW profilů; CW profily se vyrábějí v konstrukčních šířkách 50, 75, 100 (mm). Šířka profilu předurčuje tloušťku dutiny v příčce (tzn. zároveň prostor pro vložení pohltivé výplně – izolace). Obecně lze konstatovat, že s vyšší tloušťkou konstrukce, se zlepšují akustické vlastnosti i požární odolnost konstrukce (standardní osová rozteč CW profilů je 625 mm, světlá rozteč dřevěných sloupků zpravidla 565 mm).

  • Opláštění konstrukce – plošná hmotnost a tuhost desek tvořících opláštění ovlivňuje zásadním způsobem chování celé konstrukce jak z hlediska akustického, tak z hlediska požární odolnosti. Pro opláštění mohou být použity různé typy materiálů, od „základní“ tzv. bílé sádrokartonové desky (Knauf White), přes protipožární (a těžší) desky (Knauf Red), až po speciální desky, například Knauf Diamant nebo sádrovláknité desky Knauf Vidiwall. Stejně tak lze vlastnosti příček modifikovat například s pomocí vícenásobného opláštění.

  • Pohltivá výplň – Minerální vlna; skelná minerální vlna je jedním z vůbec nejpružnějších izolačních materiálů, které se ve stavebnictví používají,to ji předurčuje jako ideální materiál pro vytváření pohltivých výplní stěn ve dřevostavbách. Pro příčky ve dřevostavbách jsou určeny izolační desky Naturboard 037.

Požadavky na akustické vlastnosti vnitřních dělících konstrukcí (viz. ČSN 73 0532) a základní informace o pojmech souvisejících s klasifikací požární odolnosti naleznete na str. 13 tohoto prospektu. Od hodnot laboratorní neprůzvučnosti je třeba ve dřevostavbách odečíst korekční součinitel k1 v intervalu hodnot 4 až 8 (dB). Přesnější odhad šíření hluku vlivem vedlejších cest lze získat výpočtem podle ČSN EN 12354.


Knauf, Lehká konstrukce vnitřní dělící stěny (příčky)

Obr.: Knauf, Lehká konstrukce vnitřní dělící stěny (příčky)

Popis obrázku:

A: Opláštění (sádrokartonové nebo sádrovláknité desky), v jedné nebo ve více vrstvách.

B: Nosná konstrukce s použití CW profilů a zakládacích UW profilů; 50, 75, 100 (mm).

C: Zakládací UW profil je do stropní konstrukce kotve přes pružnou podložku.

D: Deska tvořící plovoucí podlahu je od stropní konstrukce oddělená kročejovou izolací PTS z kamenné minerální vlny, a od svislých konstrukcí (příček a obvodových stěn) okrajovými páskami, taktéž z minerální vlny Knauf Insulation.

Založení příčky na konstrukci stropu

Knauf, Založení příčky na konstrukci stropu

Napojení příčky k obvodové stěně

Knauf, Napojení příčky k obvodové stěně


Vlastnosti příček

Profil CW
[mm]
Naturboard 037
[mm]
Opláštění
[mm]
Tloušťka
konstrukce
[mm]
Vážená laboratorní
neprůzvučnost
RW [dB]
Požární
odolnost
50 40 1 × 12,5 sádrokarton 75 42 EI 30
50 40 2 × 12,5 sádrokarton 100 52 EI 60
50 60 2 × 12,5 sádrokarton 100 54 EI 60
75 60 1 × 12,5 sádrokarton 100 45 EI 30
75 60 2 × 12,5 sádrokarton 125 53 EI 60
100 80 1 × 12,5 sádrokarton 125 49 EI 30
100 80 2 × 12,5 sádrokarton 150 56 EI 60

 Zdroj: Knauf Insulation, Dřevostavby - Konstrukce s přírodními izolacemi řady Knauf NaturdomRubriky článků