hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování dřevostaveb

Provětrávaná fasáda dřevostavby, zateplování dřevostaveb

19. 3. 2014

Fasáda provětrávaná

Výhoda provětrávané fasády spočívá vždy v maximální difúzní otevřenosti skladby směrem do exteriéru. Svislá provětrávaná vzduchová dutina přitom působí jako prvek, který aktivně přispívá k lepší vlhkostní bilanci. Občas podceňovanou výhodou je možnost montáže bez ohledu na vnější teplotu. Pro vytvoření vnějšího opláštění je možné použít obrovskou škálu materiálů, které mohou dodat budově celou řadu různých podob.

 

Knauf, Obvodová stěna s provětrávaným zateplením

Obr.: Knauf, Obvodová stěna s provětrávaným zateplením

Popis obrázku:

a: Vnitřní pohledové opláštění (sádrokartonové nebo sádrovláknité desky).

b: Instalační předstěna (umožňuje bezpečné vedení sítí bez porušení staticky a tepelně technicky důležitých prvků, vyplněná izolací Naturboard).

c: Vzduchotěsná vrstva omezující transport difundující vodní páry (Parobrzda LDS 2 Silk).

d: Nosný rám s jednostranným nebo oboustranným ztužujícím opláštěním (vyplněný izolací Naturoll).

e: Nosná konstrukce pro umístění tepelné izolace Naruroll (na obrázku je znázorněna jedna z nejjednodušších variant s dvojitým dřevěným roštem).

f: Difúzně otevřená větrotěsná fólie (LDS 0,04) Uzavírá z vnější strany celou skladbu, aniž by zabraňovala prostupu vodní páry.

g: Větraná vzduchová mezera přispívá k aktivnější vlhkostní bilanci celé skladby.

h: Pohledová fasáda, může být tvořena dřevěným obkladem, plechovými díly, různými deskami na bázi cementu, atd…

Fasáda s deskami Heraklith

Novou kvalitu může do konstrukcí dřevostaveb přinést použití desek z dřevité vlny Heraklith. Použití na vnitřní straně konstrukce dodá konstrukci (díky vysoké tepelné kapacitě) vyšší teplotní stabilitu. Vnějšímu líci fasády mohou dodat nevšední funkcionalistický vzhled s překvapující odolností a životností vyšší než například dřevěné palubky.

Knauf, Fasáda s deskami HeraklithObr.: Knauf, Fasáda s deskami Heraklith

Konstrukčních variant pro vytvoření větraného zateplení obvodových stěn je obrovské množství. Na obrázku je prostor pro umístění tepelné izolace vytvořen s pomocí jednoduchých námětků ze dřeva a XPS.

Knauf, Konstrukčních variant pro vytvoření větraného zateplení obvodových stěn
Obr.: Knauf, Konstrukčních variant pro vytvoření větraného zateplení obvodových stěn

Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U v závislosti na skladbě a typu izolace použité v konstrukci provětrávané fasády. Vnitřní vzduchotěsná vrstva je vytvořena z fólie LDS 2 Silk. Pro výpočet je uvažován typický úsek skladby s nosnými sloupky o rozměrech 60 × 140 (mm) s roztečí 625 mm, do výsledků je zahrnut vliv jednostranného opláštění  konstrukčními deskami (s oboustranným opláštěním se výsledné parametry skladby zanedbatelně zlepší). V nosném roštu provětrávané fasády je zahrnutý vliv jednoduchého dřevěného roštu. Jako vnější vzduchotěsná zábrana je použita difúzně otevřená fólie LDS 0,04.

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení najdete zde

Úsporná Předstěna Nosná rámová
konstrukce s vloženou
izolací
[mm]
Provětrávané zateplení
fasády s dřevěnou
podkonstrukcí
[mm]
Výsledné hodnoty
součinitele prostupu
tepla
U (W/m2K)
Požární
odolnost
konstrukce
REI [min]
 - Naturoll 037 Naturoll 037 45
 - 140 140 0,18
 - 140 160 0,17
 - 140 280 0,12
Mimořádně úsporná Naturboard 037 Naturoll 035 Naturoll 035
60 160 140 0,14
60 160 160 0,13
60 160 280 0,10

 


Zdroj: Knauf Insulation, Dřevostavby - Konstrukce s přírodními izolacemi řady Knauf NaturdomRubriky článků