hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování dřevostaveb

Varianty zateplení fasády dřevostavby

12. 3. 2014

Fasáda kontaktní

Výhodou je použití obecně známé technologie, tradiční vzhled zděné stavby a zpravidla akceptovatelná cena. Kontaktní fasádu můžeme dále rozdělit podle typu použité tepelné izolace; Použije-li se relativně levný expandovaný polystyrén (EPS), pak se vždy jedná o difúzně uzavřenou skladbu, u které je nutné mimořádně pečlivě provést posouzení z hlediska vlhkostní bilance. Použije-li se zateplovací systém s fasádní minerální vlnou (MW), pak může zůstat zachována schopnost konstrukce odvětrat vlhkost směrem do exteriéru.

 
Knauf, difúzně otevřená obvodová stěna s kontaktním zateplenímObr.: Knauf, Difúzně otevřená obvodová stěna s kontaktním zateplením


Popis obrázku:

a: Vnitřní pohledové opláštění (sádrokartonové nebo sádrovláknité desky).

b: Instalační předstěna (umožňuje bezpečné vedení sítí bez porušení staticky a tepelně technicky důležitých prvků, vyplněná izolací Naturboard)

c: Vzduchotěsná vrstva omezující transport difundující vodní páry (Parobrzda LDS 2 Silk).

d: Nosný rám s jednostranným nebo oboustranným ztužujícím opláštěním (vyplněný izolací Naturoll).

e: Kontaktní zateplení s difúzně otevřenou minerální izolací FKD S umožňuje v dostatečné míře odvětrání vodní páry.

f: Omítkové souvrství, dotváří tradiční vzhled budovy podle individuálních požadavků investora.

Difúzně uzavřené zateplení s polystyrenem

Při realizaci kontaktního zateplení s tepelnou izolací na bázi polystyrenu, je třeba vzít v potaz skutečnost že tyto izolace mohou být i více než desetkrát difúzně uzavřenější než izolace na bázi minerální vlny.
Knauf, difúzně uzavřené zateplení s polystyrenemObr.: Difúzně uzavřené zateplení s polystyrenem

Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U v závislosti na skladbě a typu izolace Pro výpočet je uvažován typický úsek skladby s nosnými sloupky o rozměrech 60 × 140 (mm) s roztečí 625 mm, do výsledků je zahrnut vliv jednostranného opláštění konstrukčními deskami (s oboustranným opláštěním se výsledné parametry skladby zanedbatelně zlepší). V kontaktním zateplovacím systému je zahrnut vliv šroubovacích fasádních hmoždinek.

Zobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde


Úsporná Předstěna Nosná rámová
konstrukce s vloženou
izolací
[mm]
Zateplení ETICS
s izolací řady
FKD S, FKD S C1, FKD S C2
[mm]
Výsledné hodnoty
součinitele prostupu
tepla
U (W/m2K)
Požární
odolnost
konstrukce
REI [min]
 - Naturoll 037 45
 - 140 100 0,17
 - 140 120 0,16
 - 140 140 0,15
 - 140 160 0,14
 - 140 180 0,13*
Mimořádně úsporná Naturboard 037 Naturoll 035
60 160 100 0,13*
60 160 120 0,12*
60 160 140 0,12*
60 160 160 0,11
60 160 180 0,10

*) shodné výsledky, které jsou uvedené pro různé tloušťky nebo kvalitu izolace, jsou výsledkem zaokrouhlení. Ve skutečnosti může být mezi těmito konstrukcemi rozdíl až 0,009 W/m2K.

 

Zdroj: Knauf Insulation, Dřevostavby - Konstrukce s přírodními izolacemi řady Knauf NaturdomRubriky článků