hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplování dřevostaveb

Izolace dřevostaveb

4. 3. 2014

Stavění s použitím dřeva, jako základního konstrukčního materiálu, má v Českých zemích dlouhou tradici. Jeho vynikající konstrukční vlastnosti i relativní hojnost na našem území, činila jeho použití ekonomickými ekologickým. Tuto tradici přerušil na dlouhá léta tzv. Ohňový patent vydaný roku 1751 Marií Terezií, jehož důsledkem bylo na dlouhou dobu omezení množství nově budovaných budov na bázi dřeva. Renesance dřevostaveb u nás nastala, spolu s příchodem nových technologií, po roce 1989. Množství domů stavěných s využitím konstrukčních systémů na bázi dřeva se každý rok navyšuje. Znovu objevujeme půvab dřeva jako lehkého a pevného konstrukčního materiálu. Moderní dřevostavby umožňují vysoce efektivně dosáhnout skvělých vlastností tepelně technických i akustických, stejně jako vynikající požární odolnosti u jednotlivých konstrukčních celků. Tento prospekt popisuje několik ověřených skladeb fasád, střech a vnitřních konstrukcí dřevostaveb s použitím materiálů Knauf Insulation. Izolace řady NATURDOM jsou určené pro izolaci nosných obvodových stěn, vnitřních nosných i nenosných dělících stěn, stropů a střešních plášťů. U fasád, doplněných o kontaktní zateplovací systém, s izolacemi řady FKD a FKL, umožňují dosáhnout vzhledu klasické zděné budovy. U stropních konstrukcí doplněných o izolaci PTS proti kročejovému hluku zajišťují optimální míru akustické ochrany. Chytře navržená dřevostavba umožňuje ekonomicky využít zastavěnou plochu, zanechává minimální ekologickou stopu (ještě menší díky použití izolace vyrobené s ECOSE technology) a zároveň umožňuje dosažení maximálního komfortu pro své uživatele. Nežijeme proto abychom stavěli, stavíme proto abychom žili.


Knauf, zateplení dřevostavebObr.: Knauf, Dřevostavby - Konstrukce s přírodními izolacemi řady Naturdom

Konstrukce tvořící obálku budovy

V současné době se stalo zvykem rozdělovat lehké obvodové konstrukce dřevostaveb na difúzně uzavřené a difúzně otevřené. V praxi se u obvodových plášťů dřevostaveb používá mnoho různých skladebných variant. V některých případech může být obtížné konstrukci jednoznačně přiřadit k takto relativisticky definovaným skupinám. Pro zjednodušení tedy použijme následující definici: Difúzně otevřené jsou takové konstrukce, které neobsahují difúzně málo propustné vnější povrchové vrstvy. Na vnitřní straně obsahují vzduchotěsnou vrstvu s vyšším, optimalizovaným difúzním odporem (pro dosažení co možná nejaktivnější vlhkostní bilance celé skladby). Vycházejíce z této definice, můžeme k difúzně uzavřeným konstrukcím přiřadit například skladby s vnějším zateplením s použitím pěnového polystyrénu (EPS) nebo skladby, kde je blízko k vnějšímu povrchu použitá konstrukční deska s vyšším difúzním odporem (například dřevoštěpková OSB deska s sd > 1 m). I v těch je možné použít, co do rozměrů a vlastností, optimalizované izolace řady NATURDOM, nicméně všechny konstrukce fasád i střech popsané v tomto katalogu jsou důsledně řešeny jako moderní difúzně otevřené konstrukce.

Knauf, difúzně otevřená stěnaObr.: Knauf, Difúzně otevřená stěna s kontaktním fasádním systémem. Rámová konstrukce je vyplněná minerální vlnou NATUROLL.
Knauf, difúzně otevřená stěna s větranou skladbouObr.: Knauf, Difúzně otevřená stěna s větranou skladbou fasády. Celá stěna je vyplněná minerální vlnou NATUR.

Vnitřní dělící konstrukce

K vnitřním dělícím konstrukcím zde řadíme vnitřní nosné a nenosné stěny, stropy a podlahy. U takzvaných těžkých vnitřních dělících konstrukcí závisí neprůzvučnost zejména na jejich plošné hmotnosti. Lehké konstrukce, například sádrokartonové příčky nebo dřevěné trámové stropy, vyplněné tlumivými a pohltivými výplněmi z minerálních izolací mohou nabývat lepších vlastností než konstrukce klasické – těžké, například keramické zdivo nebo železobeton. Jejich účinnost je ovlivněna zejména: ohybovou tuhostí, hmotností a vzdáleností plášťů, pohltivou výplní dutin a její tloušťkou, vlastnostmi mechanického spojení plášťů konstrukce, rezonančním kmitočtem soustav hmota – pružina – hmota, vlastnostmi napojení jednotlivých k sobě přiléhajících konstrukcí, atd…

Knauf, založení příčky na stropní konstrukciUW profil je položen na pružné podložce, podlahová deska je zcela oddělena od ostatních konstrukcí minerální kročejovou izolací PTS. Vysokou úroveň vzduchové neprůzvučnosti zajišťuje vysoce pružná minerální vlna NATUROLL

Obr.: Knauf, Založení příčky na stropní konstrukci

Knauf, napojení příčky k obvodové stěněVzájemné napojení jednotlivých konstrukcí musí být řešeno tak aby se minimalizoval přenos hluku bočními cestami.

Obr.: Knauf, Napojení příčky k obvodové stěně


Zdroj: Knauf Insulation, Dřevostavby - Konstrukce s přírodními izolacemi řady Knauf NaturdomRubriky článků