hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Zateplování šikmé střechy: Zateplení nad krokvemi

18. 11. 2013

Logo Knauf Insulation, spol. s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
web: www.knaufinsulation.cz
Tel.: +420 234 714 011
Fax.: +420 234 714 022

Jedná se o konstrukční variantu, ve které je tepelná izolace umístěná na krokvích shora. Protože je hlavní vrstva izolace umístěná mimo rovinu krokví, umožňuje tato varianta minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné vlastnosti konstrukce. Různé konstrukční varianty zateplení nad krokvemi naleznete v samostatném prospektu Šikmá střecha – Způsoby zateplení nad krokvemi vydaného společností Knauf Insulation, s.r.o. Konstrukce musí být navržena v souladu s ČSN EN 1991-1-3, každý jednotlivý případ by měl posoudit statik. Jednoduchá konstrukční varianta, pro kterou jsou na této stránce vypočtené výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla, umožňuje s rezervou dosáhnout požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla, přitom představuje rozumný kompromis mezi náklady na realizaci (včetně pracnosti) a výsledným efektem.
Knauf, zateplování šikmé střechy nad krokvemi

Technologický postup:
Knauf, zateplování šikmé střechy nad krokvemi

 • Shora na krokve se namontuje plný, zdola pohledový, záklop. Při návrhu provedení záklopu je nutné věnovat pozornost tomu, aby při následné montáži parozábrany nebo parobrzdy bylo možné zajistit její vzduchotěsné napojení na přiléhající stavební konstrukce (štítové a lícové zdivo atp.).

 • Shora se na záklop položí parozábrana nebo parobrzda. Jednotlivé pásy se kladou s přesahem a vzájemně se vzduchotěsně pospojují s pomocí těsnících pásků Knauf Insulation LDS. Obdobně se vytvoří i vzduchotěsné napojení k přiléhajícím nebo prostupujícím stavebním konstrukcím.

 • V závislosti na zvolené konstrukční variantě je provedena montáž prvků nadkrokevního zateplení a tepelné izolace.

 • Instaluje se pojistná (doplňková) hydroizolace Knauf Insulation LDS 0,04, jednotlivé pásy se vzduchotěsně spojí s pomocí integrovaných lepících pásků. Zajistí se napojení na přiléhající nebo prostupující stavební konstrukce, pojistná hydroizolace musí být provedena tak, aby nikde nevznikla bezodtoková místa.

 • Namontují se kontralatě, latě a střešní krytina.


Výsledné vlastnosti

Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U v závislosti na typu izolace. Pro výpočet je uvažován typický řez skladby s krokvemi o šířce 100 mm s roztečí 900 mm. Nad krokvemi je dřevěný záklop 18 mm a parozábrana. Prostor pro vložení izolace zajišťuje krokvový námětek ze dřeva 60 × 100 (mm) a XPS 140 × 100 (mm).

Knauf, zateplování šikmé střechy nad krokvemi


Kombinované zateplení mezi, nad a pod krokvemi

Knauf, kombinované zateplení mezi, nad a pod krokvemiV některých případech může být vhodné kombinovat zateplení nad krokvemi, mezi krokvemi a pod krokvemi. Toto řešení umožnuje dosáhnout špičkové výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla, a zároveň zajistit maximální vzduchotěsnost na úrovni vnitřní vzduchotěsné vrstvy (parozábrany nebo parobrzdy).

Technologický postup:

V jednotlivých případech se v závislosti na zvolené konstrukční variantě nadkrokevní části zateplení může technologický postup lišit.
Knauf, zateplování šikmé střechy nad krokvemi

 • Montáž prvků nadkrokevního zateplení.

 • Instaluje se pojistná (doplňková) hydroizolace Knauf Insulation LDS 0,04, jednotlivé pásy se slepí s pomocí integrovaných pásků. Zajistí se napojení na přiléhající nebo prostupující stavební konstrukce, pojistná hydroizolace musí být provedena tak, aby nikde nevznikla bezodtoková místa.

 • Namontují se kontralatě, latě a střešní krytina.

 • Zateplení mezi krokve a nad krokve se provede zdola, obdobným postupem jako při jednoduchém zateplení pod krokvemi.

 • Pod krokve se namontuje s pomocí sponek parozábrana Knauf Insulation LDS 100 nebo parobrzda Knauf Insulation LDS 2 Silk.

 • Folie se klade s přesahem (cca 150 mm) v místě spoje fólie-fólie a v místě, kde se fólie napojuje na přiléhající (štítová a lícová stěna) a prostupující (komínové těleso, střešní okno atd.) prvky.

 • Všechna napojení (viz předchozí bod) se vzduchotěsně slepí s pomocí pásků Knauf Insulation LDS, spoje se zděnými konstrukcemi doporučujeme vytvořit s pomocí LDS těsnícího pásku. Přesahy fólie u stěn a prostupujících prvků se následně napojí pod linií UD profilů, viz. schéma.

 • Do krokví se přes těsnící pásek přichytí přímé závěsy pro zavěšení nosného roštu sádrokartonového podhledu. Rozteč nosného roštu je 500 mm. Prostor pro vložení vrstvy izolace pod parozábranou (od roviny tvořené pomocným roštem k rovině vytýčené roštem pod parozábranou) je 60 mm.

 • Do roštu se vloží 60 mm tepelné izolace, zároveň se v této vrstvě provede protažení kabelů a ostatních sítí.

 • Provede se záklop konstrukce (sádrokartonové nebo sádrovláknité desky, případně v obdobné skladbě s dřevěným roštem palubky).


Výsledné vlastnosti

Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U v závislosti na tloušťce a typu izolace. Pro výpočet je uvažován typický řez skladby s krokvemi o šířce 100 mm s roztečí 900 mm. Nad krokvemi je umístěno 200 mm tepelné izolace. Pod krokvemi je umístěna parozábrana, pod parozábranou nosný rošt podhledu s roztečí 500 mm a opláštění sádrokartonovými deskami 12,5 mm. 


Knauf, zateplování šikmé střechy nad krokvemi* shodné výsledky, které jsou uvedené pro stejné tloušťky a pro různou kvalitu izolace, jsou výsledkem zaokrouhlení. Ve skutečnosti může být mezi těmito konstrukcemi rozdíl až 0,009 W/m2K.

Ke správnému zateplení střechy přispějete i volbou kvalitních střešních oken. Vybírat můžete z různých značek, např. v našem Katalogu střešních oken. Přehledný výpis výrobců a jejich produktů naleznete např. ZDE - Střešní okna Velux

Zdroj: Knauf Insulation, Zateplení šikmé střechyRubriky článků