hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Izolace plochých střech

7. 6. 2011

Ploché střechy jsou střechy se sklonem 0°-10°. Pro tyto střechy jsou typické tzv. povlakové krytiny, tedy krytiny vytvářející spojité povlaky, zejména hydroizolační asfaltové pásy a hydroizolační fólie. U spádů pohybujících se od cca 7° je možné užívat jako krytin i například falcovaných plechů.Norma určuje pro povlakové hydroizolace (prakticky pro ploché střechy) minimální spád 1°, který zaručuje, že se na střeše nebudou tvořit zbytečně dlouhotrvající louže.
Podle konstrukce se ploché střechy dají dělit na větrané - dvouplášťové - které potřebují ke své správné funkci větranou mezeru (většinou mezi tepelnou izolací a nosnou konstrukcí horního pláště, a jednoplášťové, které jsou bez větrané mezery.


Ilustrační foto - plochá střecha

Ilustrační foto - plochá střecha

Dvouplášťové větrané ploché střechy

 
Většina střech je koncipována následujícím způsobem - od nosné konstrukce k exteriéru:
- Nosná konstrukce
- Parozábrana
- Tepelná izolace
- Větraná mezera
(dimenze větrané mezery by měla být cca 100 mm pro střechy do 5° a 60 mm pro střechy se sklonem od 5°!)
- Nosná konstrukce horního pláště - například trámová konstrukce + dřevěné bednění
- Povlaková hydroizolace
(asfaltové pásy, hydroizolační fólie PVC nebo jiná)

Dnes už se kvůli úspoře tepla navrhuje a také provádí i vrstva zabraňující zbytečnému unikání tepla z tepelné izolace. Tvoří ji tkané fólie, zejména se využívají střešní tkané kontaktní vysocedifuzní fólie. Aby byla tato vrstva funkční, je potřeba ji provést se slepenými přesahy.
Víceplášťové ploché střechy jsou spíše výjimečné, mají navrženu více než jednu větranou mezeru.

 

Jednoplášťové ploché střechy

Tyto střechy jsou navrhovány a prováděny bez větraných vzduchových mezer, v naprosté většině případů je povlaková hydroizolace položena na tepelné izolaci. Tento typ střech lze dále dělit na:
- jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev
- obrácené střechy
- střechy duo


Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 

 Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev je konstrukce moderní a v dnešní době, kdy trh nabízí dostatečné množství kvalitních materiálů, i konstrukce velmi vhodná pro jakékoliv objekty s plochými střechami.

Skladba takové střechy může vypadat například takto (od interiéru k exteriéru):
- nosná konstrukce
- parozábrana
(velmi dobrou volbou a jistou volbou jsou SBS modifikované pásy s hliníkovou vložkou)
- tepelná izolace (určená pro tento typ střech - například EPS 100S stabil - pěnový polystyren - nebo velmi tuhé desky z minerální vlny)
- hydroizolace (souvrství asfaltových pásů nebo hydroizolační fólie) 

 

Systém Fatraroof thermo (zdroj:www.fatra.cz)
Systém Fatraroof thermo (zdroj:www.fatra.cz)Při použití materiálů, které se mezi sebou chemicky nesnáší, jako například kombinace pěnového polystyrenu a povlakové hydroizolace z PVC fólie, je nutné mezi tyto materiály umístit ještě separační materiál, který je inertní vůči oběma kombinovaným. V největší míře se používají geotextilie o gramáží 250, 300 g/m2. Skladbu střechy by měl navrhovat odborník na základě tepelně-technického výpočtu. Při špatné kombinaci materiálu parozábrany a hydroizolace (při zadržování vodních par ve skladbě) dochází ke kondenzaci, která se není schopna ze skladby dostávat a kumuluje se v ní. Dochází k zavlhání tepelné izolace a ke snižování její funkce. Správně navržená střecha dokáže dobře sloužit po desítky let.

Střecha s obráceným pořadím vrstev

Pro tyto střechy je typické použití minimálně nasákavého extrudovaného polystyrenu jako tepelné izolace. Tento materiál je nezbytný, protože tato koncepce skladby předpokládá, že tepelná izolace je ve skladbě výše položena, než hydroizolace. Skladba je totiž takováto od Interiéru k exteriéru:
- Nosná konstrukce
- Povlaková hydroizolace
- Drenážní, separační vrstva
- Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu - XPS
- Separační a filtrační vrstva
- Stabilizační vrstva
(dlaždice, kačírek=kamenivo frakce 16-32 mm oblé)VEDAFLOR - Zelená střecha PUR (zdroj:www.vedag.cz)

VEDAFLOR - Zelená střecha PUR (zdroj:www.vedag.cz)Stabilizační vrstva prakticky drží skladbu na místě (před sáním větru a podobně) a také chrání skladbu před účinky slunečního záření. Filtrační vrstva zabraňuje zanášení nečistot pod tepelnou izolaci. Drenážní vrstva není používána vždy, ale zabezpečuje rychlý odtok vody. Desky polystyrenu, které přiléhají těsně k hydroizolaci, dokáží kapilárně držet určité množství vody mezi sebou a hydroizolací. U této konstrukce, tedy u tzv. obrácené střechy, hrozí v obdobích tání sněhu nebo prudkých studených dešťů kondenzace na nosné konstrukci. Počítá se totiž s protečením studené vody z tání sněhu na hydroizolaci, která je ale přímo na nosné konstrukci. Konstrukce se začne prochlazovat a hrozí kondenzace. Proto se doporučuje tento typ střech provádět jen tam, kde je hmotnost nosné konstrukce pod souvrstvím alespoň 240 kg/m2. Hmotnost konstrukce a její schopnost akumulovat teplo totiž zpomaluje ochlazování konstrukce a eliminuje tento problém.
Výhodou této konstrukce je to, že rosný bod je při běžném provozu střechy, například když na ní leží sníh a neodtává prudce, nad hydroizolací a nosnou konstrukcí. Při běžných podmínkách tedy nehrozí kumulace kondenzátu ve skladbě.


Duo střecha

Tato skladba kombinuje výhody obrácené střechy a střechy s klasickým pořadím vrstev. Eliminuje zejména efekt prochlazování nosné konstrukce u obrácených střech. Jedná se o finančně náročnou, ale velmi funkční skladbu.

Skladba je takováto od I-E:
- Nosná konstrukce
- Parozábrana
- Tepelná izolace
- Hydroizolace
- Separační vrstva
- Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu
- Separační a filtrační vrstva
- Stabilizační vrstva

Účinek horní vrstvy tepelné izolace - XPS - by měl být cca 1/5 z celkového účinku tepelné izolace. Toto doporučení je důležité právě s ohledem na eliminaci prochlazování při tání sněhu.

Na závěr by bolo dobré  říci, že plochá střecha byla po dlouhou dobu pro investory strašákem, dnes se tento trend už podařilo zvrátit. Hlavním důvodem je dostatek kvalitních bezůdržbových materiálů. Plochá střecha by tedy už neměla být jakýmsi nouzovým řešením, ale řešení ekonomicky výhodné, protože nevytváří žádný nadbytečný podstřešní prostor k vytápění.autor: Krytiny-Střechy.cz; JNRubriky článků