hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

URSA CZ s.r.o.
Pražská 16, 102 21 Praha
Telefon: +420 281 017 374
Email: ursa.cz@ursa.com
Web: www.ursa.cz

Nezateplenou střechou či půdou může unikat až 30 % tepla

15. 2. 2024

Snižování spotřeby energií v domácnostech je stále palčivější téma. Jedním z klíčových prvků, které mohou významně ovlivnit energetickou účinnost, je zateplení střechy a půdy domu. Majitelé na tato opatření mohou opět žádat o příspěvek z programu Nová zelená úsporám Light.

Každá renovace domu za účelem snížení spotřeby energie musí být dobře naplánována, proto je vhodné se vždy poradit s odborníkem. „Ideální je začít hledáním místa, kudy z domu uniká nejvíce tepla. Často je to střecha nebo půda. Právě tudy může unikat 25 až 30 % veškerého tepla spotřebovaného na vytápění,“ upozorňuje Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a distributora minerálních izolací.

Minerální izolace URSA PUREONE
Minerální izolace URSA PUREONE


Kvalitní izolace – klíč k energetické úspoře

Mnoho lidí se snaží ušetřit na tloušťce izolace nebo na kvalitě materiálu, což se z dlouhodobého hlediska nevyplatí. Nejvhodnější tloušťka izolace střechy a půdy je okolo 30-40 cm. Neméně důležitý je samotný výběr izolace. Ideální je použít minerální izolaci, která nabízí vynikající tepelnou ochranu – v zimě pomáhá zabránit úniku tepla z interiéru a v létě chrání dům před přehříváním. „Minerální izolace mají řadu výhod – jsou difuzně otevřené, proto propouštějí vodní páru, takže umožňují konstrukci vysychat. Jsou také přirozeně nehořlavé a dobře tlumí hluk. Mohu doporučit minerální izolaci na bázi skla URSA GLASSWOOL nebo jedinečnou minerální izolaci bez formaldehydu URSA PUREONE," uvádí Vojancová.


Vhodná řešení pro zateplení šikmé střechy

Pro zateplení šikmé střechy se standardně využívají dvě metody – zateplení shora a zateplení zdola. „Při zateplování svépomocí je vhodnější zateplení mezi a pod krokvemi neboli zateplení zdola. Není zde nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy a je možné jej provádět i v zimním či deštivém období,“ říká Vojancová. Zateplení shora naopak umožňuje minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné vlastnosti konstrukce. „Zateplení shora neboli nadkrokevní zateplení konstrukce se využívá především z estetických důvodů, nebo pokud mají domy malou světlou výšku podkroví. Díky němu není pro rekonstrukci nutná demontáž původních nižších vrstev střechy,“ popisuje Vojancová.

Zateplení šikmé střechy minerální izolací
Zateplení šikmé střechy zdolaU zateplení půdy myslete na parotěsnící zábranu

Při zateplování půdy je nutné zkontrolovat nejprve stav stropní konstrukce. Pokud v konstrukci chybí parotěsnící zábrana, je nutné ji vždy doplnit, aby nedocházelo ke kondenzaci.

Pokud je na půdě dostatek místa, lze izolovat pouze nad trámy. Podlaha půdy se očistí, aby bylo možné na ni položit parotěsnící vrstvu, není-li v konstrukci stropu níže. Pokud chcete podlahu půdy pochozí, je třeba si připravit dřevěný rošt či rošt z OSB, který se vyplní minerální izolací. Shora se na rošt přidělají prkna s drobnými mezerami. Nikdy shora nepoužívejte jako záklop OSB, protože na rozdíl od prken nepropouští vodní páru a hrozilo by hromadění vlhkosti v konstrukci. Pokud je půda nepochozí, stačí na ní pouze rozprostřít dostatečnou vrstvu izolace.

Izolace podlahy půdy za použití minerální izolace


Využijte příspěvek z programu NZÚ Light

Evropská unie a její členské státy dlouhodobě podporují opatření, která pomáhají snížit energetickou náročnost budov. Na zateplení nyní Státní fond životního prostředí poskytuje zálohovou dotaci, a to až do výše 240 tisíc korun. V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Light je možné žádat o finanční příspěvek na zateplení fasády, střechy, stropu nebo podlahy, výměnu oken či vchodových dveří a na instalaci solárního ohřevu vody. Dotace je určena zejména žadatelům s nižšími příjmy, jako jsou starobní a invalidní důchodci nebo osoby pobírající příspěvky na bydlení či na děti. Na zateplení střechy lze získat až 120 tisíc korun, na zateplení stropu pak 50 tisíc korun.

Rubriky článků