hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Zateplení střechy

Vhodné produkty pro spádování plochých střech

31. 8. 2016

HYDROFOBIZOVANÉ VATY (MW)


Minerální izolace (MW) se vyrábí rozvlákňováním taveniny čediče a dalších přísad. Dalším technologickým zpracováním vznikají zcela nehořlavé desky s řadou unikátních vlastností v široké škále fyzikálních parametrů. Veškeré minerální vaty Isover MW pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci ploché střechy (s výjimkou desek Cultilene) se vyrábějí jako hydrofobizované  čili vodoodpudivé se zvýšenou odolností proti vlhkosti. Vysoký obsah vody v tepelné izolaci obecně snižuje izolační účinek a ovlivňuje některé další vlastnosti, například pevnost v tlaku. Proto je třeba minerální izolace v průběhu skladování a montáže na stavbě chránit např. proti promoknutí.
 


Po konzultaci s výrobcem lze dodat i v rozměru 1000x1200mm.

EXPANDOVANÝ POLYSTYREN (EPS)


Expandovaný polystyren (EPS) se vyrábí vypěňováním pevných perlí zpěňovatelného polystyrenu působením syté vodní páry do bloků, které se následně řežou na jednotlivé desky. Během tohoto procesu zvětší perle svůj objem na dvaceti až padesátinásobek původníhoobjemu  a uvnitř každé perle vznikne velmi jemná buněčná struktura. EPS obsahuje 98% vzduchu a udržuje si své počáteční izolační vlastnosti po celou dobu životnosti. Mezi hlavní výhody patří lehkost, dobré mechanické parametry a cenová dostupnost. Pro ploché střechy se používají zásadně stabilizované materiály s minimálním dotvarováním. V posledních letech se stále více uplatňují tzv. šedé polystyreny se zvýšeným izolačním účinkem, kdy bylo dosaženo zlepšení tepelné izolace až o 20%.

Doplňkové výrobky pro ploché střechy

DOPLŇKOVÉ ŘEZANÉ VÝROBKY DO PLOCHÝCH STŘECH

Spádové desky, dvouspádové klíny, atikové klíny a akustické výplně trapézových plechů. Velikosti podle požadavků projektu. Spádový systém z minerálních vláken, nebo pěnového polystyrenu, obvykle ve sklonu 2%, je možno dodat ale až do sklonu 15%. Bližší informace podá výrobce.

DVOUSPÁDOVÝ KLÍN

Isover DK je určen pro korekci (regulaci) dešťové vody tekoucí ze střešních ploch, soustředěně
do odtokových vpustí. Isover DK je nejčastěji osazován k atikám, do středových rozvodí nebo k
vystupujícím překážkám na plochých střechách. Většinou se používá v kombinaci se spádovými
deskami Isover SD.

Isover DK je tvořen moduly „A“ – „F“ + podkladovými deskami. Díky opakování modulů a jejichvypodkládáním, lze tedy vytvořit libovolně dlouhý klín. Isover DK je dodáván VŽDY na celé metry. Standardní podélný spád Isover DK jsou 2%, standardní příčný spád Isover DK je 8%! Za příplatek lze vytvořit spády individuální.


Isover dvouspádový klín. Spád v obou směrech 0-15%. Rozměry a tloušťky klínů dle  individuálního projektu, který Vám včetně cenové nabídky zdarma zpracujeme.

EXTRUDOVANÉ POLYSTYRENY (XPS)


Na výrobu XPS se používá podobná surovina jako na EPS, rozdíl je ale v systému vypěňování. Expandovaný polystyren se vyrábí vypěněním jednotlivých perlí (kuliček), jejich následným cyklickým svařením do bloku a řezáním na desky. Jednotlivé perle jsou ve struktuře dobře patrné. Extrudovaný polystyren se vyrábí extruzí tj. vytlačováním. Z extrudéru tak vychází kontinuální pásmo napěněného XPS, které se následně formátuje na desky. Pěna je tak vysocehomogenní a uzavřená s pevnou kůrou na povrchu. Mezi hlavní výhody patří velmi vysoká pevnost minimální nasákavost a mrazuvzdornost. Svojí pevností v podstatě začíná tam, kde končí pěnový polystyren (ten pro změnu pevnostně začíná tam, kde končí minerální vlna). Jako jediný izolant je určen pro inverzní střechy s obráceným pořadím vrstev. Pevnostní parametry jej určují pro tzv. provozní střechy tj. střešní terasy, parkoviště apod. Zároveň je  možno použít i do nejsložitějších vegetačních střech s intenzivním ozeleněním, zvládne i zatížení  od stromů apod.


Zdroj a autor textu: ISOVER
Zdroj a autor použitých obrázků: ISOVERPro zákazníky
Rubriky článků