hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Vrstvy hydroizolací a detaily plochých střech

23. 8. 2016

PŘÍKLADY ZÁKLADNÍCH DETAILŮ

Základní detaily ploché střechy s klasickým pořadím vrstev s hlavní hydroizolací tvořenou fólií mPVC.

 


Detail nízké atiky

Detail vysoké atiky

Detaily ukončení u stěny

Detail okapu

Detail střešního vtoku

Legenda:
1. Železobetonová stropní konstrukce.
2. Parozábrana.
3. Spodní vrstva tepelné izolace.
4. Horní vrstva tepelné izolace (na vazbu v obou směrech).
5. Hydroizolační fóliové souvrství.
6. Kotvení okrajů úhelníkem z poplastovaného plechu.
7. Konstrukční prvek z poplastovaného plechu.
8. Doplňková tepelná izolace.
9. Tepelná izolace se zvýšenou pevností v tlaku.
10. OSB deska.
11. L profil z poplastovaného plechu.
12. Těsnící profil.
13. Impregnovaný dřevěný profil.
14. Okapnička z poplastovaného plechu.
15. Okap.
16. Střešní vtok.


Základní detaily ploché střechy s klasickým pořadím vrstev s hlavní hydroizolací tvořenou asfaltovými pásy.


Detail nízké atiky

Detail vysoké atiky

Detaily ukončení u stěny

Detail okapu

Detail střešního vtoku

Legenda:
1. Železobetonová stropní konstrukce.
2. Parozábrana.
3. Spodní vrstva tepelné izolace.
4. Horní vrstva tepelné izolace (na vazbu v obou směrech).
5. Hydroizolační souvrství z asfaltových pásů
(podkladní + vrchní modifikovaný pás s posypem).
6. Atikový klín z minerální izolace.
7. Doplňková tepelná izolace.
8. Tepelná izolace se zvýšenou pevností v tlaku.
9. OSB deska.
10. Impregnovaný dřevěný profil.
11. L profil z poplastovaného plechu.
12. Těsnící profil.
13. Okapnička.
14. Okap.
15. Střešní vtok.

Spádová vrstva není pro přehlednost uvedena. Další detaily a konstrukční řešení naleznete na http://www.isover-konstrukce.cz


Zdroj a autor textu: ISOVER
Zdroj a autor použitých obrázků: ISOVERRubriky článků