hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Foukané izolace - zateplení střechy

7. 4. 2015

Konstrukce nad rovinou střechy umožňuje u sanace starých staveb účinnou izolaci celého objektu. V jednom kroku lze zaizolovat stěny, střecha a strop takovým způsobem. že proporce budovy zůstanou zachovány. Zároveň činí tato metoda zafoukání komplikovaná spojení střešního zateplení na pozednici a na kleštiny (zavětrování) značně jednoduššími. Struktura materiálu a technika zpracování CLIMATIZERu PLUS umožňuje optimální izolaci i při nepravidelně tvarovaných stěnách z kamene.

 

Volba tloušťky izolace se provádí na střeše nezávisle na tloušťce existujících krokví. V oblasti stropu lze CLIMATIZERem PLUS vyplnit všechny dutiny (nad a pod trámovou podlahou).

Parobrzda, která v oblasti střechy působí zároveň neprodyšně –větrná přepážka (ENEV), se souvisle vede až do oblasti stropu. Zde slouží jako protiprašná izolace.

Sanace střechy

Izolace střešního prostoru dle detailu ND1 umožňuje dodatečnou půdní vestavbu bez sejmutí obložení interieru zateplení ze střechy nebo spolehlivou izolaci ze strany interieru při budování podkroví. Tepelně-izolační hodnoty přitom splňují vysoké požadavky ENEV. Zároveň vytváří konstrukce pro sanovaný dům spodní část střechy odvádějící vodu s další provětrávací mezerou.

Podvětrávací úroveň (hloubka cca. 3 cm) je tvořena přidržovacími lištami a impregnovanými deskami HFD(například Hofafest Smrčina). Budeli se v budoucnu sanovat interiérové obložení, nesmí být přitom poškozena izolace. Přidržovací lišty proto musí být upevněny na krokvích. Vymezovací latě mohou být vloženy bez upevnění. Při vyfoukávání izolací slouží jako podpěra HFD desek a zajišťují jejich prohnutí. Desky se musí břidlicovitě překrývat po spádu střechy, nebo být spojeny perem a drážkou (odvádění vody.) Vyrovnávací prkna umožňují lícovanou konstrukci půdní vestavby a zvětšují objem izolace.

Ve střechách s krokvemi dostatečné tloušťky lze upustit od instalace prkna nebo pomocného roštu na zvýšení tlouštky izolace při provádění sanace ze spodní strany střechy. Konstrukce dle ND1 je difuzně otevřená. Parobrzda položená ze strany interiéru poskytuje dostatečnou ochranu před tvorbou kondenzátu. Parobrzda pak současně funguje jako vzduchově neprodyšná vrstva- protivětrná přepážka (ENEV). Důležité: spodní část střechy odvádějící vodu musí být v oblasti okapu vedena přes stěnu domu a pomocné HDF desky musí rovněž přesahovat.

 

Zdroj textu a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energií

 

 Rubriky článků