hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Kompaktní střešní skladby z izolace Foamglas, část 2.

11. 8. 2014

Střešní zahrady

Střešní zahrady jsou právem nazývané pátou fasádou objektu a jejich popularita stále stoupá z estetických i ekologických důvodů. Pěnové sklo FOAMGLAS® v kompaktní skladbě bylo celosvětově použito již v mnoha zelených střechách. Vysoké zatížení tepelně izolační vrstvy vahou zeminy i vegetace a trvale zvýšená vlhkost v okolí izolace mohou vést k poškození střešní skladby a následně k zatečení do objektu. Vyjímečná pevnost izolace FOAMGLAS® a spojení vodotěsnosti a parotěsnosti kompaktní skladby toto riziko eliminují. Poškození skladby způsobené kořeny rostlin, které hledají vlhkost v tepelné izolaci v případě zcela nenasákavého pěnového skla FOAMGLAS® nemůže nastat. Současně je FOAMGLAS® odolný proti všem organickým škůdcům, jako jsou hlodavci, hmyz a plísně. Kompaktní skladba z izolace FOAMGLAS® minimalizuje velikost případného poškození střechy v případě havárie hydroizolace a umožňuje přesnou lokalizaci poruchy skryté pod mnoha dalšími vrstvami a řádově snižuje náklady na případné opravy.


Foamglas, izolační pěnové sklo - střešní zahrady

Pojedzdná střecha s betonovým povrchem

Pěnové sklo FOAMGLAS® má výjimečně vysokou pevnost v tlaku, která je nezbytná u tepelné izolace parkovišť na střechách, heliportů a podobných konstrukcí. Použití nestlačitelného pěnového skla FOAMGLAS® má vliv na snížení namáhání (a tím i tloušťky a vyztužení) betonové roznášecí desky. Tepelná izolace FOAMGLAS® tvoří pevný a stabilní podklad, který zvyšuje odolnost hydroizolace proti poškození. Současně vysoce spolehlivý kompaktní systém z izolace FOAMGLAS® minimalizuje riziko rozsáhlého poškození souvrství v případě havárie hydroizolace a tím se mnohonásobně snižují i náklady na případné rekonstrukce. Pojížděné střechy mohou být vystaveny také chemickému  zatížení od uniklých ropných látek nebo soli. Pěnové sklo FOAMGLAS® má vysokou chemickou odolnost a zvyšuje tím i odolnost celé střechy.
Foamglas, izolační pěnové sklo - pojezdná střecha s betonovým povrchem

Pochozí střecha s dlažbou na terčích

Dlažba na terčích je velmi praktický povrch rychle odvádějící dešťovou vodu a umožňující snadné sejmutí a zpětnou montáž dlaždic. Podmínkou pro použití tohoto povrchu jsou dostatečně únosné vrstvy pod terči, především pak správná volba tepelné izolace. Pěnové sklo FOAMGLAS® má extrémně vysokou pevnost v tlaku a nedeformuje se ani pod soustředěným zatížením od podložky. Tuhost pěnového skla chrání hydroizolační vrstvu proti protlačení terčem i v případě použití dlaždic o velkých rozměrech. Únosnost kompaktní střešní skladby z izolace FOAMGLAS® s dlažbou na terčích je v některých případech natolik vysoká, že je možné ji občasně pojíždět lehčími osobními vozidly.
Foamglas, izolační pěnové sklo - pochozí střecha s dlažbou na terčích

Pojezdná střecha s asfaltovým povrchem

Asfaltová vozovka tvoří souvislý bezespárý povrch a je vhodná především na méně osluněné střechy nebo i vnitřní parkoviště pro osobní vozidla. U všech střech zatížených pojezdem vozidel je nutné volit tepelné izolace s co nejvyšší pevností v tlaku a s co nejmenší stlačitelností. V případě volby asfaltového povrchu je současně tepelná izolace vystavena velkému tepelnému zatížení při pokládce vozovky. Chemická a tepelná odolnost pěnového skla umožňuje provádění asfaltové vozovky přímo na FOAMGLAS® nebo na chráněnou hydroizolaci kompaktního systému. Kompaktní skladbu z izolace FOAMGLAS® s asfaltovou roznášecí vrstvou je možné použít také jako podklad pro vozovku ze zámkové dlažby. Asfaltové vozovky pro vyšší zatížení se provádějí na betonovou roznášecí desku. Vzhledem k teplotám při provádění asfaltové vozovky je nutné volit vhodnou hydroizolaci (nejlépe mostního typu) a chránit jí ochrannými vrstvami proti tepelnému šoku. Pro osluněné plochy se volí vozovka z asfaltů s vyšší teplotou měknutí, aby nedocházelo k vyjíždění kolejí.

Foamglas, izolační pěnové sklo - pojezdná střecha s asfaltovým povrchem


Zdroj a autor textu: AZ Flex, a,s. izolační pěnové sklo Foamglas®

AZ FLEX, a.s.

Rubriky článků