hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Kompaktní skladba z izolace Foamglas

18. 7. 2014

Kompaktní skladba z izolace FOAMGLAS® střešní systém, který je jednodušší, spolehlivější a efektivnější než klasické systémy

Kompaktní skladba

Jednoduchý a efektivní systém, který zůstává jednoduchý a efektivní i v provozech s vysokou relativní vlhkostí.
Foamglas, kompaktní skladbaPopis obrázku:
1 - nosná konstrukce
2 - kompaktní vrstva z pěnového skla Foamglas
3 - Celoplošně navařená (nalepená) hydroizolace

Jednoduchý systém, ve kterém jsou všechny vrstvy vzájemně zcela slepené horkým asfaltem.

Výhody

Nedochází ke kondenzaci vodní páry minimalizuje riziko rozsáhlého zatečení tepelné izolace s neměnnými parametry. Zcela spolehlivá střešní skladba.

Foamglas, spolehlivá střešní skladba
Obr.: Spolehlivá střešní skladba pěnového izolačního skla Foamglas, zdroj AZ Flex, a.s.

Nekompaktní jednoplášťové střechy

Systémy, které se snaží řešit nebo přímo připouští kondenzační problémy.
Foamglas, nekompaktní jednoplášťové střechyPopis obrázku:
1 - nosná konstrukce
2 - případná mikroventilační vrstva
3 - parozábrana
4 - tepelně izolační materiál
5 - případná mikroventilační vrstva
6 - hydroizolace
7 - případné odvětrání

Rizika

Riziko kondenzace vodní páry, riziko rozsáhlého zatečení při poruše, riziko navlhnutí tepelné izolace. Riziková střešní skladba
Foamglas, riziková střešní skladbaObr.: Riziková střešní skladba, zdroj AZ Flex, a.s.

Použití tepelné izolace FOAMGLAS® ve skladbě střechy neznamená pouze volbu mezi jedním z mnoha typů izolačních materiálů. je to současně volba kompaktního střešního systému, který přináší mnoho nesporných výhod:

Foamglas• Všechny spáry mezi deskami FOAMGLAS® jsou v kompaktní skladbě zcela slepené asfaltem. Difúzní odpor materiálu FOAMGLAS® se blíží k nekonečnu a jeho vrstva ve střeše je více nepropustná pro vzduch a vodní páru než klasické parotěsné zábrany o tloušťce několika milimetrů. Proto se v kompaktní skladbě z izolace FOAMGLAS® klasická parotěsná zábrana nepoužívá. Z důvodů parotěsnosti celého souvrství je kompaktní skladba velmi vhodná i pro objekty se složitým tepelně vlhkostním režimem, například pro střechy plaveckých bazénů, saun, zimních stadiónů, papírenských a textilních provozů, sušáren a pod.Foamglas• Velmi pevná izolace FOAMGLAS® výrazně snižuje riziko proražení hydroizolace (především prošlápnutím). I v případě poruchy hydroiziolace nedojde k zaplavení střechy, protože všechny vrstvy kompaktní skladby jsou vzájemně slepené asfaltem a jsou vodotěsné. Ve vodotěsné kompaktní skladbě z izolace FOAMGLAS® je vlhkost držena pouze v místě poruchy. Vlivem mrazových cyklů v zimním období dojde v bezprostředním okolí poruchy k porušení materiálu FOAMGLAS® a k prosáknutí vody do konstrukce přesně v místě poruchy. Tato malá porucha je přesně lokalizovatelná a snadno opravitelná. U kompaktní střechy z izolace FOAMGLAS® se při poruše neprojeví negativní vliv parotěsné zábrany, která v běžné teplé střeše zvyšuje množství akumulované vlhkosti, rozvádí ji do větší plochy a znesnadňuje nalezení místa poruchy v hydroizolaci.

Foamglas• Vzájemné slepení vrstev kompaktní skladby zajišťuje dokonalé upevnění celé skladby na nosnou konstrukci. Je vyloučeno odtržení hydroizolace sáním větru, roztržení tepelné izolace nebo její odtržení od podkladu. Velmi pevné a tuhé pěnové sklo FOAMGLAS® tvoří dokonalý podklad pro hydroizolaci. Hydroizolace není namáhána deformacemi podkladu, nelze ji prošlápnout a je minimalizováno riziko jejího proražení. FOAMGLAS® se nedeformuje ani ve velmi zatížených skladbách jako jsou pojezdné střechy, heliporty a zelené střechy.Foamglas• Pěnové sklo FOAMGLAS® je zcela nehořlavé a současně jeho parotěsnost zabraňuje přístupu kyslíku ke spodním vrstvám. Kompaktní skladba má proto vysokou požární odolnost při použití jak na betonové desce, tak na trapézovém plechu. Velmi důležité je, že FOAMGLAS® při požáru neuvolňuje kouř ani toxické spaliny a neodkapává, podle EN 13501 je pěnové sklo klasifikováno jako EUROCLASS A1.

Foamglas• FOAMGLAS® je zcela odolný proti všem škůdcům. Tato vlastnost je přenesena i na kompaktní skladbu z izolace FOAMGLAS® a je důležitá u objektů v zemědělství a potravinářském i ve farmaceutickém průmyslu. Spolu s absolutní nenasákavostí pěnového skla FOAMGLAS® je odolnost proti organickým škůdcům předpokladem vhodnosti použití kompaktní skladby ve střešních zahradách. Vedle biologické odolnosti má kompaktní skladba také vysokou chemickou odolnost. To je velmi důležité pro střechy v agresivním prostředí nebo pro pojezdné střechy, které jsou běžně vystavené působení solí a ropných produktů.
Zdroj a autor textu: AZ Flex, a,s. izolační pěnové sklo Foamglas®

AZ FLEX, a.s.


Rubriky článků