hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Vyjímečné vlastnosti pěnového skla Foamglas

8. 7. 2014

Tepelná izolace zdokonalovaná po mnoho desetiletí

Historie pěnového skla se datuje od čtyřicátých let dvacátého století. Na počátku bylo pěnové sklo využíváno při stavbě lodí a nahrazovalo do té doby používaný korek. S větší průmyslovou výrobou bylo započato po druhé světové válce v USA. V roce 1963 zakládá společnost Pittsburgh Corning výrobní závod v belgickém Tessenderloo, který je v současnosti největší a nejmodernější na světě. Zde je vyráběno pěnové sklo značky FOAMGLAS®. V šedesátých až osmdesátých letech bylo pěnové sklo vyráběno také v Československu pod výrobní značkou SPUMAVIT. Bylo používáno především na izolování chladíren a mrazíren a současně i na stavební izolace významnějších objektů. Jedním z prvních objektů byl úspěšný československý pavilon na výstavě EXPO 58 v Bruselu. Za dobu vývoje pěnového skla byly jeho vlastnosti vylepšeny natolik, že v současnosti vyráběný FOAMGLAS® lze se staršími typy pěnového skla jen těžko srovnávat. V mnoha parametrech došlo k vylepšení o 50 až 100 %. FOAMGLAS® je v současnosti bezesporu jedním z nejkvalitnějších tepelně izolačních materiálů, který vyniká především svými vyjímečnými vlastnostmi.


Foamglas, izolační pěnové skloObr.: izolační pěnové sklo Foamglas, zdroj: AZ Flex

Přírodní suroviny zpracované špičkovou technologií

Surovinou pro výrobu pěnového skla FOAMGLAS® je recyklované sklo, sklářský písek a další suroviny. Nejprve je vytaveno nové sklo, ze kterého se po vychlazení mele jemný skleněný prášek. Ke skleněnému prášku je přimíchán prachový uhlík a tato směs je dávkována do forem. Vlastní napěnění skla se provádí v peci při teplotě cca 1000°C. Po opětovném roztavení skleněného prachu dochází k oxidaci uhlíku na CO2, který sklovinu až dvacetinásobně napění. Vzniklé bloky izolace se pomalu zchladí, obrousí se jejich  povrchová kůrka a jsou nařezány na desky požadovaných tlouštěk. Při výrobě nejsou používána žádná organická pěniva nebo pojiva. Celý proces výroby pěnového skla FOAMGLAS® je plně automatizovaný a odpovídá certifikátu ISO 9002.
Foamglas, izolační pěnové sklo

FOAMGLAS® - tepelná izolace i pro extrémní podmínky

Vedle stavebnictví je pěnové sklo FOAMGLAS® používáno v mnoha oblastech průmyslových izolací:

• izolace zařízení a rozvodů s pracovními teplotami -260°C až +430°C

• izolace zařízení a rozvodů, které obsahují chemické nebo hořlavé látky, nebo jsou umístěné v agresivním prostředí

• izolace vyzdívek průmyslových komínů, kde je kombinováno chemické zatížení s vysokými teplotami

• izolace základů pod zásobníky zkapalněných plynů nebo jiných médií

• izolace podzemních bezkanálových potrubí (přímo zasypaných zemí)


Vyjímečné vlastnosti pěnového skla FOAMGLAS®

Vodotěsnost

Pěnové sklo FOAMGLAS® je v celém svém objemu zcela vodotěsné. Současně je nenasákavé pro všechny kapaliny. Proto se jeho tepelný odpor v čase nemění.

Vysoká pevnost

Pěnové sklo FOAMGLAS® má nejvyšší pevnost v tlaku mezi tepelnými izolacemi (0,7 až 1,6 MPa). Současně má také vysokou tuhost a je prakticky nestlačitelný.
Foamglas, vysoká pevnost izolačního pěnového skla Foamglas

Parotěsnost

Pěnové sklo FOAMGLAS® je zcela neprodyšné pro všechny plyny včetně vodní páry. Proto lze považovat pěnové sklo FOAMGLAS“ za parotěsné a jeho faktor difúzního odporuμ se blíží k nekonečnu.

Tvarová stálost

Pěnové sklo FOAMGLAS® nemění své rozměry ani tvar vlivem působení vnějšího prostředí ani stárnutím. Tepelná objemová roztažnost je srovnatelná s betonem a ocelí. Foamglas, požární odolnost izolačního pěnového skla Foamglas

Nehořlavost

Pěnové sklo FOAMGLAS® je vyrobené z anorganických materiálů – skla a uhlíku. ČSN 73 0823 řadí pěnové sklo do stupně A – nehořlavé hmoty. le EN 13501 je pěnové sklo klasifikováno jako EUROCLASS A1. Při požáru nevyvíjí kouř ani žádné toxické zplodiny.

Chemická odolnost

Pěnové sklo FOAMGLAS® je chemicky odolné podobně jako běžné sklo. Až na výjimky odolává většině chemikálií v kapalném i plynném skupenství. Velmi vysoká je jeho odolnost proti ropným produktům.

Biologická odolnost

Pěnové sklo FOAMGLAS® je zcela nepoživatelné pro hladovce, hmyz ani jiné škůdce. Uzavřená a anorganická struktura pěnového skla nemůže být napadena plísněmi ani houbami.

Snadné opracování

Pěnové sklo FOAMGLAS® je snadno opracovatelné, jeho řezání se provádí běžnými pilami na dřevo. Z pěnového skla FOAMGLAS® lze i na stavbě vytvořit přesné tvary na míru (např. spádové klíny).

Ekologická nezávadnost

Pěnové sklo FOAMGLAS® je ekologicky zcela nezávadné. Životní prostředí není ohroženo ani při montáži izolace, ani při provozu konstrukce, ani při skládkování zbytků izolace. Pěnové sklo FOAMGLAS® je vyrobeno z anorganických přírodních materiálů, a proto lze jeho zbytky ekologicky recyklovat (např. použít na inertní stavební zásyp).


Zdroj a autor textu: AZ Flex, a,s. izolační pěnové sklo Foamglas®

AZ FLEX, a.s.
Rubriky článků