hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Rekonstrukce - dodatečné zateplení nad krokvemi

24. 5. 2014

Rekonstrukce

Vzrůstající požadavky na snižování spotřeby energií vedou obvykle ke zvyšování tlouštěk izolací. Pro běžné stavební izolace to představuje zvýšení stávající tloušťky izolace až o 50%. Nové technologie tepelných izolacích vyrobených z tvrzených homogenních tuhých pěnových plastů PIR jsou nejlepším a nejlehčím izolantem s vysokou pevností v tlaku se zachováním vlastností po celou dobu užívání stavby. Izolace dosahují stejných tepelných ztrát při poloviční tloušťce tepelné izolace oproti používaným minerálním izolacím.

 

Zateplování mezi krokvemi je ovlivněno tepelnými ztrátami dřevěné konstrukce a vyžaduje větší tloušťku izolace než zateplování nad krokvemi (krokve mají 8x větší tepelnou vodivost než izolační desky Puren a tvoří cca 20% plochy střechy). Z hlediska úspor tepelné energie je vhodnější zateplování nad krokvemi. Viditelnost dřevěných krokví vytváří příjemný atypický interiér a úspora podkrovního prostoru není zanedbatelná. desky Puren jsou velmi lehké, snadno se upravují řezáním, lepí se lepidlem PUR. při požáru desky nehoří, neodkapávají a nedýmí.

Více o izolacích PIR, ceny, poptávka a technické informace produktů Puren naleznete pod tímto odkazem


Puren, rekonstrukce, dodatečné zateplení nad krokvemiPuren, rekonstrukce, dodatečné zateplení nad krokvemi

Stávající střecha

1) nedostatečná tloušťka tepelné izolace

2) velké tepelné ztráty

3) možnost vzniku vlhkých míst na vnitřním obkladu

4) přehřívání v létě
Puren, rekonstrukce, dodatečné zateplení nad krokvemi

Zateplení z exteriéru

1) demontáž stávající krytiny

2) kontrola funkčnosti tepelné izolace (musí být suchá)

3) kontrola parozábrany - nesmí vykazovat perforaci, musí být slepená a těsná ve spojích, napojeních na stěny a kolem prostupů

4) Parozábrana chybí nebo je nefunkční  - vložit novou parozábranu mezi krokve, ve spojích a prostupech slepit

5) tepelná izolace není na plnou výšku krokví - nutno utěsnit přívod vzduchu u okapu a odvod u hřebene nad stávající izolací

6) na krokve umístíme izolační desky puren PIR PLUS s integrovanou s pojistnou difúzní hydroizolací nebo desky puren PIR MV-XL.

7) v místě krokví přes kontralať  kotevními šrouby ukotvíme střešní plášť do krokví
Puren, rekonstrukce, dodatečné zateplení nad krokvemi

Posouzení z hlediska bilance vlhkosti

Pro stavební konstrukci, u které kondenzace páry uvnitř skladby neohrozí její funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mc v [kg (m-2.a-1)] tak, aby splňovalo podmínku Mc = Mc,N. Pro konstrukce větrané je Mc,N nižší z hodnot: Mc,N = 0,50 [kg (m-2.a-1)] nebo 10% plošné hmotnosti materiálu.

Puren, rekonstrukce, dodatečné zateplení nad krokvemi, tabulkaPuren, rekonstrukce, dodatečné zateplení nad krokvemiPuren, rekonstrukce, dodatečné zateplení nad krokvemiPuren, rekonstrukce, dodatečné zateplení nad krokvemiPuren, rekonstrukce, dodatečné zateplení nad krokvemiPuren, rekonstrukce, dodatečné zateplení nad krokvemi

Plus

- deska opatřená oboustranně difúzně otevřeným flísem, na vnější straně integrovaná pojistná hydroizolace difúzně otevřená se samolepícím přesahem. Doporučeno pro BSS -6°, PHI 2.stupně, třída C

MV-XL

- deska opatřená oboustranně difúzně otevřeným flísem. Z vnější strany aplikujeme pojistnou hydroizolaci difúzně otevřenou Sd < 0,05 m. Doporučeno pro BSS -6°, PHI 2.stupně, třída C

Izolace bednění

- deska opatřená oboustranně difúzně otevřeným flísem, na vnější straně integrovaná pojistná hydroizolace difúzně otevřená se samolepícím přesahem. Doporučeno pro BSS -6°, PHI 2.stupně, třída C

Spodní střecha 026

- deska opatřená oboustranně difúzně otevřeným flísem. Na vnější straně dvouvrstvá membrána s polyuretanovým povrchem difúzně otevřená (Sd ≥ 0,18m) typ High-Tech pro vodotěsné podstřeší samolepícím přesahem. Doporučeno pro (BSS - 10°), PHI 3.stupně, třída A


Logo PurenZdroj: Jitrans Trade s.r.o.Rubriky článků