hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Nadkrokevní PIR izolace u plechové drážkové krytiny

14. 5. 2014

Zateplení nad krokvemi

Vzrůstající požadavky na snižování spotřeby energií vedou obvykle ke zvyšování tlouštěk izolací. Pro běžné stavební izolace to představuje zvýšení stávající tloušťky izolace až o 50%. Nové technologie tepelných izolacích vyrobených z tvrzených homogenních tuhých pěnových plastů PIR jsou nejlepším a nejlehčím izolantem s vysokou pevností v tlaku se zachováním vlastností po celou dobu užívání stavby. Izolace dosahují stejných tepelných ztrát při poloviční tloušťce tepelné izolace oproti používaným minerálním izolacím.

 

Zateplování mezi krokvemi je ovlivněno tepelnými ztrátami dřevěné konstrukce a vyžaduje větší tloušťku izolace než zateplování nad krokvemi (krokve mají 8x větší tepelnou vodivost než izolační desky Puren a tvoří cca 20% plochy střechy). Z hlediska úspor tepelné energie je vhodnější zateplování nad krokvemi. Viditelnost dřevěných krokví vytváří příjemný atypický interiér a úspora podkrovního prostoru není zanedbatelná. desky Puren jsou velmi lehké, snadno se upravují řezáním, lepí se lepidlem PUR. při požáru desky nehoří, neodkapávají a nedýmí.

Více o izolacích PIR, ceny, poptávka a technické informace produktů Puren naleznete pod tímto odkazem


Puren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytina, izolace PIRPuren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytina, izolace EPSPuren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytina, izolace minerálníPuren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytina, skladba střešního pláště
Puren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytina, tabulka

Technické a statické údaje

Minimální sklon střechy udává výrobce střešních krytin. Maximální kslon 90°. Kotvení se provádí vruty přes lať a izolační desku do krokve. Délku a vzdálenost šroubů ovlivňuje druh krytiny, sklon střechy, zatížení sněhem a větrem dle ČSN EN 1991-1-3 /Z1 platné od roku 2006.

Posouzení z hlediska bilance vlhkosti

Pro stavební konstrukci, u které kondenzace páry uvnitř skladby neohrozí její funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mc v [kg (m-2.a-1)], tak aby splňovalo podmínku Mc ≤ Mc.N. pro konstrukce bez větrané vrstvy je Mc.N nižší z hodnot: Mc.N = 0,10 [kg (m-2.a-1)] nebo 3% plošné hmotnosti materiálu.

Puren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytina, podhledPuren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytina, detail střechy s integrovanou QSB deskou

Izolační desky PIR klademe na celoplošné bednění nebo na krokve s AL parozábranou slepenou v přesazích. Desky se spojí na P+D nebo ozub s oboustrannou integrovanou vrstvou AL tl. 0,05mm. Na horní straně desek je integrovaná QSB deska o tl. 22 mm s tupu hranou nebo dřevěné latě. Kotvení provádíme kotevními šrouby v předepsané délce dle statického výpočtu ve vzdálenosti cca 300 mm pod úhlem 90°. Rohová a okrajová místa mají zvýšený počet šroubů kotvených pod úhlem 90°. Pod plechovou krytinu podkládáme strukturní rohož s pojistnou difúzní hydroizolací ochraňující QSB desky proti navlhnutí. Pracovní připevnění k podkladu sponkováním. Při sklonu střechy pod 7° se na QSB desky aplikuje samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás zaručující vodotěsnost s strukturní rohoží.

Puren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytina, technická dataPuren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytinaPuren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytinaPuren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytina

Puren, zateplení nad krokvemi, plechová drážková krytina, izolační materiály

FD-XL/QSB

- deska opatřená oboustranně hliníkovou fólií tl. 0,05 mm, na vnější straně integrovaná QSB deska tl. 22 mm

Compact/QSB

- deska opatřená oboustranně hliníkovou fólií tl. 0,05 mm, na vnější straně integrovaná QSB deska tl. 22 mm

FD-XL

- deska opatřená oboustranně hliníkovou fólií tl. 0,05 mm

Puren plechová střecha

- deska opatřená oboustranně hliníkovou fólií tl. 0,05 mm, na vnější straně integrované dřevěné latě šířky 90 mm á 300 mmLogo PurenZdroj: Jitrans Trade s.r.o.Rubriky článků