hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení střechy

Nadkrokevní PIR izolace u krytiny skládané na latích

5. 5. 2014

Zateplení nad krokvemi

Vzrůstající požadavky na snižování spotřeby energií vedou obvykle ke zvyšování tlouštěk izolací. pro běžné stavební izolace to představuje zvýšení stávající tloušťky izolace až o 50%. Nové technologie tepelných izolací vyrobených z tvrzených homogenních tuhých pěnových plastů PIR jsou nejlepším a nejlehčím izolantem s vysokou pevností v tlaku se zachováním vlastností po celou dobu užívání stavby. Izolace dosahují stejných tepelných ztrát při poloviční tloušťce tepelné izolace oproti používaným minerálním izolacím.

 

Zateplováním mezi krokvemi je ovlivněno tepelnými ztrátami dřevěné konstrukce a vyžaduje větší tloušťku izolace než zateplování nad krokvemi (krokve mají 8x větší tepelnou vodivost než izolační desky Puren a tvoří cca 20% plochy střechy). Z hlediska úspor tepelné energie je vhodnější zateplování nad krokvemi. Viditelnost dřevěných krokví vytváří příjemný atypický interiér a úspora podkrovního prostoru není zanedbatelná. Desky Puren jsou velmi lehké, snadno se upravují řezáním, lepí se lepidlem PUR. Při požáru desky nehoří, neodkapávají a nedýmí.


Více o izolacích PIR, ceny, poptávka a technické informace produktů Puren naleznete pod tímto odkazem
Puren, zateplení nad krokvemi, šikmá střecha, izolace PIRPuren, zateplení nad krokvemi, šikmá střecha, izolce EPS
Puren, zateplení nad krokvemi, šikmá střecha, izolace minerálníPuren, zateplení nad krokvemi, šikmá střecha, izolace minerální


Puren, zateplení nad krokvemi, šikmá střecha, tabulka

Technické a statické údaje

Minimální sklon střechy udává výrobce střešních krytin. Maximální sklon 90°. Kotvení se provádí vruty přes lať a izolační desku do krokve. Délku a vzdálenost šroubů ovlivňuje druh krytiny, sklon střechy, zatížení sněhem a větrem dle ČSN EN 1991-1-3/Z1 platné od roku 2006.

Posouzení z hlediska bilance vlhkosti

Pro stavební konstrukci, u které kondenzace páry uvnitř skladby neohrozí její funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mc v [kg(m-2.a-1)] tak, aby splňovalo podmínku Mc=Mc.N. Pro konstrukce s větranou vrstvou je Mc.N nižší z hodnot: Mc.N=0,50 [kg(m-2.a-1)] nebo 10% plošné hmotnosti materiálu.

Desky klademe na bednění nebo přím na krokve tak, aby nevznikaly spáry mezi deskami. desky opatřené oboustranně hliníkovou vrstvou tl. 50 μm se spoji na P+D doporučujeme použití parozábrany na straně interiéru. Z vnější strany jsou desky opatřeny integrovanou difúzní hydroizolací nebo dvouvrstvá membrána s polyuretanovým povrchem pro vodotěsné podstřeší se samolepícím přesahem. Kontralatě kotvíme do krokví kotevními šrouby pod úhlem 60°a 90° v předepsané délce do předvrtaných otvorů přes šablonu. Délku šroubů volíme dle tab. 2. Vzdálenost dle projektu statiky.

Puren, zateplení nad krokvemi, šikmá střecha, podhledPuren, zateplení nad krokvemi, šikmá střecha
Puren, zateplení nad krokvemi, šikmá střecha, technická data
Puren, zateplení nad krokvemi, šikmá střechaPuren, zateplení nad krokvemi, šikmá střechaPuren, zateplení nad krokvemi, šikmá střecha
Puren, zateplení nad krokvemi, šikmá střecha, zateplovací materiálProtect

- deska opatřená oboustranně hliníkovou fólií tl. 0,05 mm, na vnější straně pojistnou hydroizolační difúzně otevřenou membránou se samolepícím přesahem. Doporučeno pro (BSS - 6°), PHI 2.stupně, třída C

Plus

- deska opatřená oboustranně difúzně otevřeným flísem, na vnější straně pojistnou hydroizolační difúzně otevřenou membránou se samolepícím přesahem. Doporučeno pro (BSS -6°), PHI 2.stupně, třída C

Spodní střecha

- deska opatřená oboustranně hliníkovou fólií tl. 0,05 mm. Na vnější straně dvouvrstvá membrána s polyuretanovým povrchem difúzně otevřená (Sd ≥ 0,18m) typ High-Tec pro vodotěsné podstřeší samolepícím přesahem. Doporučeno pro (BSS - 10°). PHI 3. stupně, třída A

Spodní střecha 026

- deska opatřená oboustranně difúzně otevřeným flísem. Na vnější straně dvouvrstvá membrána s polyuretanovým povrchem difúzně otevřená (Sd ≥ 0,18m) typ High-Tec pro vodotěsné podstřeší samolepícím přesahem. Doporučeno pro (BSS - 10°). PHI 3. stupně, třída A

FD-XL

- deska opatřena oboustranně hliníkovou fólií tl. 0,05 mm

 


Logo PurenZdroj: Jitrans Trade s.r.o.
Rubriky článků