hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení starých budov - Zateplování fasád v otázkách a odpovědích

Máme staré vesnické stavení s kamennými zdmi, a proto je nemůžeme podříznout (a odizolovat proti vlhkosti ze země). Jak máme tuto stavbu zateplit?

Zateplování takovéto stavby s sebou nese riziko, že zdivo bude málo vysychat do exteriéru, což se může projevit plísněmi. V tomto případě však považuji za velmi vhodné dodatečné zateplení odvětrávanou fasádou s použitím celulózy jako izolantu. Tato izolace má totiž jednu velmi zajímavou vlastnost a tou je kapilární vzlínavost. V podstatě si ji můžete představit jako piják, který přiložíte ke zdi. Pokud bude zdivo někde vlhké, celulóza z něj vlhkost vytáhne a transportuje ji do suchých oblastí. To je obvykle na jejím povrchu. Zde pak vlhkost může vysychat bez problémů. Tato izolace vám tedy vlastně do jisté míry pomůže odvlhčit stěnu. Nyní k vlastnímu provedení. Okolo základů byste měl vykopat příkop a do něj vložit nenasákavou tepelnou izolaci a drenážní trubky. Toto pak zasypat štěrkem a drenáží odvést případnou vodu pryč od domu. Tepelná izolace by měla dosahovat na úroveň podlahy (nebo mírně nad ni) a měla by být asi 25 cm nad terénem. To proto,  aby ochránila dům od tajícího sněhu a odstřikující vody při dešti.
Nad touto tepelnou izolací základu se již provede klasická odvětrávaná fasáda. Na zeď se dají latě, mezi ně se nafouká tepelná izolace z celulózy, která se navrchu zakryje nějakou síťovinou, aby se nezbortila, přes se dají svislé latě a na ně jakákoliv fasáda. Mezera mezi tepelnou izolací a fasádním obkladem musí být svisle průběžná a dole a nahoře musí být zakrytá síťkou proti hmyzu. Tloušťka této vzduchové dutiny musí být taková, aby v ní mohl volně proudit vzduch, obvykle stačí 4 až 5 cm.

Jaká tepelná izolace je vhodnější na starší rodinný dům? Pěnový polystyrén, nebo minerální vata?

V zásadě existují dva způsoby zateplování - vnější kontaktní zateplovací systém, tj. nalepení tepelného izolantu na stěnu a následné provedení stěrkové omítky, druhý způsob - odvětrávaná fasáda, tj. připevnění tepelného izolantu  na stěnu zpravidla pomocí lišt, či latí, provedení distanční vzduchové mezery,  která je nahoře i dole otevřená do prostoru a provedení fasády. Ta má zejména  za úkol chránit tepelnou izolaci proti větru a srážkové vodě.

Na první způsob zateplení lze použít jakoukoliv tepelnou izolaci, jež se vyrábí v deskách. U nás je obvyklý pěnový polystyrén, který je levnější a minerální vlna, jež je dražší, ale zase nehořlavá. V zahraničí se dále používají desky z korku, desky z velmi lehkého plynosilikátu. Je možné použít i desky z extrudovaného polystyrénu, či pěnového polyuretanu. To se ale kvůli ceně materiálu nepoužívá.
Na odvětrávanou fasádu je možné použít jakoukoliv tepelnou izolaci, která má malý difuzní odpor, tedy minerální vlnu nebo celulózu.Volba mezi kontaktním systémem a odvětrávanou fasádou závisí především na vlhkosti domu. Pokud je dům vlhký, je nutné použít odvětrávanou fasádu, v ostatních případech je to jedno.

Pokud se jedná o srovnání pěnového polystyrénu versus minerální vlnyu kontaktních systémů, dojdeme k závěru že rozdíly jsou minimální. Minerální vlně nahrává skutečnost, že jsem nikdy neslyšel o klování ptactva do této fasády,
což se u pěnového polystyrénu může stát.Zdroj článku: Tepelné izolace v otázkách a odpovědích
Článek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů. Text článku byl čerpán z publikace Tepelné izolace domů v otázkách - autor Ing. Roman Šubrt.

 

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČ

Provětrávané fasády se hodí pro budovy, haly i bytové domy

Provětrávané fasády se hodí pro budovy, haly i bytové domy

Provětrávané fasády s minerální vlnou jsou možností pro architekty. V rozhovoru pro časopis KONSTRUK… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků