hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Pasivní domy

Jak vybrat správnou stavební firmu při stavbě nízkoenergetických domů

27. 8. 2013

Zvláštní nároky na praktické znalosti a zkušenosti jsou kladeny rovněž na zhotovitele stavby, který se uchází o výstavbu pasivního domu:


Pasivní domy, ilustrační foto

 • firma by měla prokázat reference z realizací energeticky úsporných domů, klíčovým parametrem a ukázkou kvality jsou zejména výsledky blow-door testů nejen vedení firmy, ale zejména stavbyvedoucí a políři by měli mít pratické zkušenosti ze stavby energeticky úsporných domů a dobrou orientaci v oblasti stavební fyziky s tím související - doporučuji stavebníkům poptat se, jak na tom firma reálně je

 • energeticky úsporné domy jsou náročnější na koordinaci řemesel a činností na stavbě, četnost jednotlivých činností je na stavbě větší než u běžné výstavby, a to řádově zejména u větších staveb, než jsou rodinné domy, informace o principu fungování nízkoenergetických a pasivních domů by měli mít i jednotliví řemeslníci, konkrétní pracovníci, kteří přicházejí do styku s parotěsnou rovinou domu; svojí případnou neznalostí mohou způsobit obtížně odstranitelné škody

 • rozšířeným nešvarem je, že jednotlivá řemesla nemají k dispozici okopírovaný celý projekt nebo jeho rozhodující části, jako například konstrukční detaily, standardem je, že mají pouze svoji část dokumentace, nikoliv stavební část, z které jsou patrné další důležité souvislosti, to zejména v případě energeticky úsporných domů může být zásadní problém

 • při provádění výkopových prací pro základy musí být koordinováno provádění výkopů pro případný zemní kolektor, dno v úrovni cca 2000-2500 mm od úrovně stávajícího terénu a dalších přípojek inženýrských sítí s výkopy pro vlastní základy, které jsou založeny o metr výše. Hovoříme o příkladu rodinného domu v případě betonáže klasických základových pasů na úroveň nezámrzné hloubky je nezbytné alespoň vnější část bednit, nebo povrch vyrovnat, tak aby mohl být řádně obložen deskami tepelné izolace

 • v případě založení na tenké základové desce na zámrznou hloubku je klíčové dodržení technologické kázně ochrany podloží před promrzáním - obvykle šikmo uloženými deskami izolantu přesahujícími půdorys stavby; tato ochrana nesmí být narušena ani v případě pozdějších stavebních zásahů, například při výměně přípojek inženýrských sítí

 • izolatéři provádějící izolace proti zemní vlhkosti či tlakové vodě si musí být vědomi, že provádějí zároveň všechny styky izolačních pásů a prostupy izolací relativně vzduchotěsně, nejen s ohledem na požadavek relativní vzduchotěsnosti, ale i z hlediska pronikání radonu do interiéru, při provádění krovu vzniká další citlivé místo, tesaři u nízkoenergetických a pasivních domů při montáži vkládají do specifikovaných a později nepřístupných míst v předstihu pásy parotěsné zábrany, které se při následném postupu prací vzduchotěsně napojují na celistvou plochu parotěsné fólie při montáži oken je nezbytné zajistit vzduchotěsné napojení rámu okna v interiéru na okolní konstrukce ostění, stejně tak jako připojení rámu na vnějším líci

 • elektrikáři musí provést všechny prostupy na fasádu a rovněž všechny krabice a zásuvky v obvodovém plášti těsně s pomocí k tomu určených tmelů a pásek

 • rovněž instalatéři musí důsledně izolovat všechny prostupy parotěsnou rovinou a řešit zejména prostupy kanalizace tak, aby toto bylo proveditelné a kontrolovatelné,

 • v případě vodovodu, vnitřních rozvodů studené a teplé vody musí být všechny trubky a tvarovky důsledně a systémově izolovány návleky, nejedná se jen o tepelné ztráty, ale rovněž o riziko nekontrolovatelné kondenzace skryté v konstrukci,

 • parozábrany plošně obvykle provádějí montážníci sádrokartonových konstrukcí, zde je nejvážnější úskalí chybného provedení, málokdy se stane, že dobrá kvalita je k vidění na první pokus; napojení parozábran musí být provedeno lepicí páskou s tmely ajištěno podélným Iištovým přítlakem, správná funkčnost musí být zajištěna po celou dobu životnosti domu,

 • u každé realizace je vyvíjen tlak ze strany stavební firmy na zjednodušení skladeb konstrukcí a konstrukčních detailů, zejména z ekonomických a časových důvodů; výsledné realizované řešení je výslednicí míry kompromisu mezi stavebníkem, zhotovitelem stavby a architektem, podstatné je, aby stavební firma byla dobře orientovaná v oboru a její návrhy byly reálné.

Poučené užívání domu se očekává i od stavebníka, protože například celodenním větráním okny v mrazivém zimním období lze koncept pasivního domu zcela nabourat. Snadno zranitelná je rovněž parotěsné rovina při následných stavebních úpravách či rekonstrukcích.


Zdroj: Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů; Vydavatelství Grada

Grada, Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních donů
Autor: Josef SmolaRubriky článků