hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení oken, izolace sklepa a zateplení stropu

Výhled bez zamlžení a okna bez plísní

22. 9. 2021

V dnešní době už k rosení oken nedochází ani tak často, ani v takové míře jako dřív. Nejen, že jsme kvalitu oken i jejich zabudování do konstrukce posunuli kupředu, ale vývojem si prošel i náš životní styl – například už doma nevyvařujeme prádlo, jako tomu bylo za časů našich babiček. Navzdory moderní době se však okna někdy mlží. Jestli je to známkou problému, nebo ne, a jak tento nešvar odstranit, vám poradí Martin Široký z Building Glass.

 

S orosením oken se můžeme setkat v nejedné domácnosti. Nejčastěji se s ním potýkáme ve starších domech s vyšší vlhkostí, kde se také častěji setkáváme s hygienickými problémy v podobě plísní. I v novostavbách však může docházet k rosení oken. „Na vině zde může být ještě vlhký stavební materiál anebo třeba mokré procesy, které na místě probíhaly během výstavby. Neznamená to tedy, že je s okny hned něco špatně. Je zkrátka potřeba dbát na důsledné větrání, aby vše mohlo pořádně vyschnout,“ radí Michal Široký.

Odborníci z Building Glass poradí, jak bojovat proti rosení oken
Odborníci z Building Glass poradí, jak bojovat proti rosení oken

Když se okno mlží zevnitř

V jádru věci nejde o nic víc než přirozený fyzikální jev – kondenzát vzniká srážením vlhkosti na chladném povrchu. V případě okna tedy musí teplý a vlhký vzduch narazit na studený povrch skla. Ovšem studené může být pouze takové sklo, které neizoluje dokonale. Z tohoto jednoduchého principu plyne, že problémem rosení vnitřních povrchů budou nejčastěji trpět stará dvojskla, zejména pokud jsou ještě vybavena zastaralými hliníkovými rámečky. „Hliník dobře vede teplo, čímž napomáhá vzniku tzv. tepelných mostů. Taková izolační skla nejsou schopna teplo zadržet a ani se jím sama ohřát. Jejich vnitřní povrch tedy zůstává studený a pak stačí, aby se v místnosti vařilo, sprchovalo či třeba jen trochu více dýchalo, a na skle se začne tvořit kondenzát,“ uvádí Michal Široký z Building Glass. Pro uživatele plynou z takového okna hned dva problémy – zaprvé kvůli nedostatečné izolaci vzrůstají náklady za energie a zadruhé dochází k vlhnutí povrchů, což často vede ke vzniku zdraví ohrožujících plísní.

Na dnes používaných trojsklech už se vnitřní kondenzát obvykle netvoří, a pokud k tomu přece jen dojde, tak je to buď při extrémních podmínkách, nebo kvůli použití zastaralého typu distančního rámečku – tedy již zmíněný hliníkový nebo obdobně nevhodný nerezový. V takovém případě je řešením výměna celého izolačního skla za takové, kde je použit takzvaný teplý rámeček z kompozitního plastu.

Teplý rámeček na okně s trojsklem
Teplý rámeček na okně s trojsklem

Rosení zvenčí nemusí znamenat problém

Ranní zamlžení či námraza v zimních měsících není nic výjimečného. Nejde ani o závadu, naopak – je to důkaz velmi dobrých izolačních schopností okna, protože na těch hůře izolujících se kondenzát zvenčí netvoří. „U již zmíněných dvojskel ke vzniku kondenzátu dochází jen velmi zřídka, protože z interiéru uniká teplo, které venkovní sklo nahřívá. Teplota povrchu venkovní tabule proto neklesne pod rosný bod, což sice skýtá výhodu v podobě čistého ranního výhledu, ale na druhou stranu se to výrazně podepíše na spotřebované energii,“ vysvětluje Michal Široký.

Proti venkovní kondenzaci pomůže dobrá izolace
Proti venkovní kondenzaci pomůže dobrá izolace


Řešením venkovní kondenzace je tedy nejen – a zase – dobrá izolace, ale především pak nesálavý povrch na venkovním skle. Venkovní exteriérová skla jsou silně emisivní, což znamená, že mají výraznou schopnost sálat teplo do okolí. Teplota jejich povrchu tedy klesá nejrychleji, a pokud je okno dobře izolované, nedochází ani k jeho ohřívání. Jakmile se teplota dostane pod rosný bod vzduchu, objeví se kondenzát. Během jasné zimní noci povrchy chladnou ještě víc, takže se teplota venkovních tabulí dostává pod bod mrazu a kondenzát na skle mrzne.

Chcete-li se vnějšímu zamlžení vyhnout, stačí použít sklo s tvrdým nízkoemisivním pokovením na vnější straně. Toto pokovení je pro viditelné světlo prostupné, ale pro tepelné sálání je odrazivé (nízkoemisivní). Taková úprava omezuje tepelné ztráty sáláním, a tím i zabraňuje nadměrnému ochlazování. Teplota skla proto neklesne pod rosný bod, což výrazně snižuje tvorbu kondenzátu. „Výhodou zde je, že pokud se nebude sáláním ochlazovat venkovní sklo, bude i vnitřní sklo výrazně teplejší. Tím se podstatně zvýší tepelná pohoda v místnosti a významně klesne riziko tvorby kondenzátu na interiérovém skle, a to i v případě dvojskel,“ dodává odborník ze Saint-Gobain.


Kondenzát mezi skly

Mluvíme-li o rosení oken, nelze opomenout také vznik kondenzátu mezi skly. Tento jev už je však známkou poruchy okna, s největší pravděpodobností jeho špatného těsnění. V takovém případě je pouze jediné řešení – oprava okna a výměna izolačního skla.


 

Rosení zevnitř

Mlžení zvenčí

Kondenzát mezi skly

Rizikové místo

Nejčastěji tímto problémem trpí stará dvojskla, zejména jsou-li vybavena zastaralými hliníkovými distančními rámečky

Je častým jevem na dobře izolujících sklech. U dvojskel kondenzát na venkovním skle vzniká jen velmi zřídka

U špatně fungujících oken – jsou známkou poruchy

Důvod problému

Kondenzát se tvoří na špatně izolujícím skle v místnosti s vyšší vlhkostí vzduchu (větší počet lidí, vaření, praní, koupání apod.)

Velmi dobře izolující okno je venku tak studené, že se na něm sráží vlhkost

Pravděpodobně netěsnost skla

Řešení

Výměna celého izolačního skla za nové s tzv. teplým rámečkem z kompozitního plastu

Výměna izolačního skla

Nutná je oprava okna a použití kvalitního izolačního skla

U nových oken

Použít trojsklo s teplým rámečkem

Použít trojsklo s povlakem Viewclear v kombinaci s dalšími nízkoemisivními produkty. Tím je možno dosáhnout vynikajících tepelně-izolačních vlastností

 

 

 Rubriky článků