hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení oken, izolace sklepa a zateplení stropu

Vlastnosti konstrukcí s dřevocementovými izolačními deskami

14. 7. 2014

Tepelně-technické vlastnosti izolačních desek Tektalan E31

 


Konstrukce Popis konstrukce Tloušťka desky (mm) Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)
Podzemní garáž strop
Železobetonový strop
Tloušťka 200 mm
bez izolace 3,08
Tektalan HS 50 0,73
Tektalan HS 75 0,49
Tektalan HS 100 0,38
Tektalan E31 150 0,25
Podzemní garáž strop
Železobetoný strop
Tloušťka 200 mm
Vzduchová mezera 10 mm
bez izolace 3,08
Tektalan HS 50 0,85
Tektalan HS 75 0,46
Tektalan HS 100 0,36
Podzemní garáž boční stěny
Železobetoná stěna
Tloušťka 200 mm
bez izolace 3,51
Tektalan HS 50 0,75
Tektalan HS 75 0,50
Tektalan HS 100 0,38
Tektalan E31 125 0,31
Tektalan E31 150 0,26

Požární ochrana


Žb. strop Tloušťka 200 mm Izolační desky Tloušťka desky (mm) Požární odolnost (min)
Tektalan E31 50 min. REI 90

Použití desek Tektalan E 31 na zateplení železobetonového stropu zvyšuje pasivní požární bezpečnost stavby. Třída reakce na oheň desek Tektalan E 31 je B, s1, d0. Obdobné vlastnosti dosáhne konstrukce i s použitím materiálu Tektalan HS.
Více o dřevocementových izolacích, ceny, poptávka a technické informace naleznete pod těmito odkazy
Knauf Insulation Heraklith, Tektalan
Dřevocementové izolační desky DCD IdealAkustika - zvuková pohltivost


Popis konstrukce číslo grafu Frekvence Hz Vážený činitel zvukové pohltivosti
αW
125 250 500 1000 2000 4000
Tektalan E 31 50 mm bez vzduchové mezery
1 0,31 0,73 0,81 0,75 0,69 0,79 0,75
Tektalan E 31 50 mm se vzduchovou mezerou 3 cm
2 0,39 0,75 0,80 0,84 0,71 0,78 0,80
Tektalan E 31 75 mm bez vzduchové mezery
3 0,52 0,85 0,87 0,92 0,93 0,93 0,90
Tektalan E 31 100 mm bez vzduchové mezery 4 0,68 0,83 0,99 0,99 0,90 0,89 0,95

Akustika - Zvuková vodivost, grafy

Knauf Insulation, logo společnostiZdroj a autor článku: Knauf Insulation
Rubriky článků