hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení oken, izolace sklepa a zateplení stropu

Dodatečná izolace stropu dřevocementovými deskami - kombinované upevnění

30. 6. 2014

Kombinované upevnění na strop

Dodatečnou izolaci stropu lze realizovat s použitím nosného dřevěného nebo kovového roštu. Izolace se vkládá do nosné konstrukce roštu, v tomto případě lze použít i minerální izolaci s menší objemovou hmotností. Na rošt se následně upevní pohledové desky Heraklith C. Do dřevěného roštu s pomocí kotevního vrutu STR H, do kovového roštu vhodným samořezným šroubem s podložkou s min ø18 mm.

 

Umístění roštu z lišt a desek
Umístění roštu z lišt a desekRozteče roštu se musí přizpůsobit rozměrům desek z dřevité vlny, tak aby se vyloučil zbytečný prořez při jejich formátování. Osová vzdálenost rámu je obvykle 100 cm, ale v případě desky Heraklith C s tloušťkou 25 mm musí být 50–66 cm. Minimální šířka lišty ke které se kotví desky z dřevité vlny 60 mm. Výška roštu vychází z tloušťky izolačního materiálu Knauf Insulation. V tomto případě nelze zvolit variantu kotvení s upevňovacími prvky v místě styku desek. Spotřeba kotevních prvků: 8–15 ks/deska (8–15 ks/m2).Více o dřevocementových izolacích, ceny, poptávka a technické informace naleznete pod těmito odkazy
Knauf Insulation Heraklith, Tektalan
Dřevocementové izolační desky DCD IdealZakončení u stěny a izolace stropního trámu
Kombinované upevnění na strop Dodatečnou izolaci stropu lze realizovat s použitím nosného dřevěného nebo k ovov ého roštu. Izolace se vkládá do nosné konstrukce roštu, v tomto případě lze použít i minerální izolaci s menší objemovou hmotností. Na rošt se následně upevní pohledové desky Heraklith C. Do dřevěného roštu s pomocí kotevního vrutu STR H, do k ovov ého roštu vhodným samořezným šroubem s podložkou s min ø 18 mm. Umístění roštu z lišt a desek Zakončení u stěny a izolace stropního trámu

Postup realizace:

  • Kontrola povrchu, odstranění případných nerovností betonu. Připevní se dřevěný nebo kovový rošt s osovou vzdáleností 50 a nebo 100 cm. Lišty musí být kolmo k delší straně desek Heraklith C. Šířka lišt musí být minimálně 60 mm. Výběr kotvícího materiálu závisí na kvalitě materiálu stropní konstrukce. Doporučujeme poradit se s výrobcem kotvící techniky.

  • Do konstrukce nosného roštu se vloží minerální izolace. Jestliže desky Heraklith C nebudou montovány zároveň s minerální izolací, je třeba izolaci provizorně provizorně upevnit. Například hmoždinkou DMH na ve středu desky. Věnujte pozornost tomu, aby talířová část nevyčnívala z povrchu izolační desky.

  • Následujícím krokem je upevnění desek Heraklith C na rošt. Upevňovacím prvkem může být vhodný vrut, hřebík s velkou hlavou*, respektive kombinace šroubu + podložky. Podložka by měla mít průměr minimálně minimálně 18 mm. Do kovové konstrukce je třeba použít vhodný samořezný šroub (s podložkou). Desky je třeba klást na sraz bez mezer těsně k sobě.Po ukotvení celé plochy stropu, je třeba zkontrolovat celý povrch a kde je to potřebné, provést dodatečné upevnění.

Heraklith, dodatečná izolace stropu, kombinované upevněníHeraklith, dodatečná izolace stropu, kombinované upevnění
Důležité:

odstranění desek v případě jejich upevnění hřebíky s velkou hlavou je možné jen rozbitím.


Knauf Insulation, logo společnostiZdroj a autor článku: Knauf Insulation

Rubriky článků