hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení oken, izolace sklepa a zateplení stropu

Dodatečná izolace stropu Heraklitem, přímé upevnění ve dvou vrstvách

20. 6. 2014

Přímé upevnění izolace na strop ve dvou vrstvách

Na dodatečnou izolaci stropu je možná i aplikace více samostatných izolačních vrstev (např. Heraklith C + kamenná minerální vlna Knauf Insulation). Izolaci z minerální vlny (25–50 mm) chrání při tomto řešení mechanicky odolnější vrstva dřevité vlny. V tomto případě je nutné použít materiál s větší objemovou hmotností (např. Knauf Insulation PTN 100 kg/m3), tak aby hmoždinkování nemohlo vtáhnout desku Heraklith C. Viditelná plocha tak nebude vlnitá.

Navrhované rozdělení desek
Navrhované rozdělení desek
Desky se umísťují tak, aby se spáry jednotlivých vrstev desek překrývaly. Uvedená kresba znázorňuje možné rozdělení.

Zakončení stěn, upevnění
Zakončení stěn, upevnění
Estetické zakončení rohů
Estetické zakončení rohů


Více o dřevocementových izolacích, ceny, poptávka a technické informace naleznete pod těmito odkazy
Knauf Insulation Heraklith, Tektalan
Dřevocementové izolační desky DCD IdealPostup realizace:

  • Zkontrolujte plochu, odstraňte případné nerovnosti betonu (nálitky a podobně).

  • Izolační desky z minerální vlny Knauf Insulation přilepte vhodným stavebním lepidlem provizorně k povrchu.

  • Přes vrstvu minerální vlny se kotví pohledové desky Heraklith C. Délka kotevního prvku musí zohlednit celkovou tloušťku souvrství a požadovanou kotevní hloubku. Schéma rozmístění upevňovacích prvků se shoduje s výše popsaným způsobem upevnění při „jedné vrstvě“. První hmoždinka se musí umístit do středu desky.

  • V případě upevňování s hmoždinkami H1 eco a TID-T nejprve vyvrtejte přes izolační desku otvor pro hmoždinku s průměrem 8 mm, do které vložíte plastovou část hmoždinky. Je třeba dávat pozor, aby část talíře nevyčnívala z povrchu izolační desky. Potom zatlučte kovový trn.

  • Šrouby DDS se přímo zašroubují do předvrtaného otvoru, kotvy DMH stačí zatlouct kladivem.

  • Upevněním desek Heraklith C jsou finálně upevněny i desky z minerální izolace PTN. Při umísťování desek je třeba dbát na těsnost v místě jejich vzájemného styku.Po ukotvení celé plochy stropu, je třeba zkontrolovat celý povrch a kde je to potřebné, proveďte dodatečné upevnění.

Heraklith, dodatečná izolace stropu, přímé upevnění na strop ve dvou vrstvách

Knauf Insulation, logo společnostiZdroj a autor článku: Knauf InsulationRubriky článků