hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení oken, izolace sklepa a zateplení stropu

Dodatečná izolace stropu Heraklitem, přímé upevnění v jedné vrstvě

15. 6. 2014

Přímé upevnění na strop v jedné vrstvě

Heraklith, dodatečná izolace stropu, přímé upevnění na strop v jedné vrstvě

S použitím vícevrstvých (kompozitních) izolačních desek (Heratekta, Tektalan) je možné izolaci upevňovat přímo na strop. Rychle a jednoduše vytvoříme elegantní podhled, který splní  požadavky tepelně technické, akustické i protipožární. K upevnění desek můžete použít více druhů kotev. Například hmoždinky H1 eco, TID-T 8/60 L, DMH s přídavným kotoučem DMT. Případně lze použít i kotvení pomocí šroubů DDS do betonu, nebo vrutů SRT H do dřeva. Schéma rozmístění upevňovacích prvků viz níže.

 

Výhody systému:

 • Jednoduchá a rychlá montáž

 • Snadné formátování desek na míru i ruční pilou

 • Snadné použití i při realizaci složitějších půdorysů

 • Desky z dřevité vlny poskytují, v průběhu realizace stropní konstrukce, dostatečnou mechanickou ochranu izolačnímu jádru

 • Díky deskám kombinujícím různé funkční vrstvy se dá izolace provést v jednom kroku, značná úspora času

 • Vynikající akustické vlastnosti

 • Zajímavý vzhled
Více o dřevocementových izolacích, ceny, poptávka a technické informace naleznete pod těmito odkazy
Knauf Insulation Heraklith, Tektalan
Dřevocementové izolační desky DCD Ideal
Schéma rozmístění desek a hmoždinek u stropu při použití zatloukacích kotev H1 eco, TID-T 8/60 L a DMH

Heraklith, Schéma rozmístění desek a hmoždinek u stropu při použití zatloukacích kotev H1 eco, TID-T 8/60 L a DMHUpevňovací prvky umístíme v rozích desek, tím jedna hmoždinka drží najednou i tři desky. Spotřeba hmoždinek pro desky mimo obvod stropu: 4 ks/deska - 4 ks/m2, v průměru 6 ks/m2. K hmoždinkám DMH uvnitř plochy desek není potřebné používání přídavného kotouče (kotvení označené modrou barvou).


Schéma rozmístění desek a kotev u stropu při použití šroubů DDS

Heraklith, Schéma rozmístění desek a kotev u stropu při použití šroubů DDSUpevňovací prvky umístíme v ploše desek, 70 mm od rohů. Spotřeba kotev: v případě desek síly 25–35 mm 8 ks/deska - 8 ks/m2 v případě desek síly 50–100 mm 6 ks/deska - 6 ks/m2 (kotvení označené modrou barvou).

Důležité:

 • Desky je nutné k sobě přikládat natěsno bez mezer.

 • Izolační desky je vhodné skladovat rozbalené několik dní v prostoru, kde mají být zabudované, tak aby se přizpůsobily daným podmínkám.

Heraklith, dodatečná izolace stropu, přímé upevnění na strop v jedné vrstvě
Kotevní hloubky:
Šroub DDS do betonu 20 mm
Hmoždinka DMH 50 mm
Hmoždinka H1 eco 25 mm
Hmoždnika TID-T 8/60L 55 mm

Heraklith, dodatečná izolace stropu, přímé upevnění na strop v jedné vrstvěPostup realizace:

 • Zkontrolujte plochu, odstraňte případné nerovnosti betonu (nálitky a pod.).

 • Izolace se nejprve fixují pomocí hmoždinek v středu desky. Po předvrtání otvoru pro hmoždinku (8 mm) se vloží hmoždinka. Potom se kladivem zarazí kovový trn. Šrouby DTS se pouze zašroubují.

 • Obdobně se postupuje i při montáži dalších desek. Druhý pracovník mezitím umísťuje další hmoždinky.

 • Po ukotvení celé plochy stropu, je zkontrolujte celý povrch a kde je to potřebné, proveďte dodatečné upevnění hmoždinkou.


Knauf Insulation, logo společnostiZdroj a autor článku: Knauf Insulation


Rubriky článků