hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení oken, izolace sklepa a zateplení stropu

Ztracené bednění Heraklithu

13. 6. 2014

Uložením izolačních desek před betonováním stropu jako součásti bednění šetří čas. Tento způsob realizace zateplení je méně časově náročný a je méně pracný než dodatečná montáž izolace, proto je ideální pro novovostavby.

 

Přednosti systému:

 • Jednoduchá a rychlá montáž

 • Snadné formátování desek na míru i ruční pilou

 • Snadné použití i při realizaci složitějších půdorysů

 • Struktura povrchu desek z dřevité vlny zabezpečuje ideální přilnavost k betonu

 • Desky z dřevité vlny poskytují, v průběhu realizace stropní konstrukce, dostatečnou mechanickou ochranu izolačnímu jádru i ze spodní viditelné strany

 • Není potřeba používat separační prostředky na bednění

 • Menší pracnost a úspora nákladů na materiál (hmoždinky, vrtáky, bednění, mzdy)

 • Nejsou nutné dodatečné čistící práce

 • Zajímavý vzhled
Více o dřevocementových izolacích, ceny, poptávka a technické informace naleznete pod těmito odkazy
Knauf Insulation Heraklith, Tektalan
Dřevocementové izolační desky DCD Ideal
Tepelně technické údaje

Schéma Popis konstrukce Typ a tloušťka izolační desky (mm) Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)
Podzemní garáž
Strop
Železobetonový strop
Tloušťka 200 mm
bez izolace 3,08
Heratekta C3 25 1,27
Heratekta C3 35 0,97
Heratekta C3 50 0,71
Heratekta C3 75 0,49
Heratekta C3 100 0,38
Tektalan HS 50 0,69
Tektalan HS 75 0,47
Tektalan HS 100 0,36
Podzemní garáž
Boční stěny
Železobetoná stěna
Tloušťka 150 mm
bez izolace 3,91
Heratekta C3 25 1,39
Heratekta C3 35 1,03
Heratekta C3 50 1,75
Heratekta C3 75 0,51
Heratekta C3 100 0,39
Tektalan HS 50 0,72
Tektalan HS 75 0,49
Tektalan HS 100 0,37

Heraklith, požární ochrana a akustika, technické údaje
Poznámka:

Při použití systému bednění s padacími hlavami je třeba v místě umístění podpěr vyřezat z izolačních desek kusy ve tvaru čtverce. Po konečném odstranění podpěr bednění se mohou nalepit zpět.

Heraklith

HeraklithNení nutné používat separační prostředky na bednění. Nejsou potřebné dodatečné čistící práce na bednění. Celkově nižší pracnost a spotřeba materiálu.

Umístění desek a upevňování prvků

Heraklith, umístění desek a upevňování prvkůUložení izolačních desek a bednění - schéma rozmístění upevňovacích prvků

Heraklith, uložení izolačních desek a bednění – schema rozmístění upevňovacích prvků
Heraklith

Postup realizace

 • Příprava bednění potřebné pevnosti (je potřeba statické posouzení).
 • Nařezání izolačních desek na míru podle půdorysu.
 • Skrz izolační desky se protlačí upevňovací plastové, nebo kovové prvky (v případě potřeby je vhodné otvory předvrtat). Použití upevňovacích prvků napomáhá spojení izolačních desek s betonem. Upevňovací prvky musí být umístěné minimálně 70 mm od okrajů desek. Tím se zamezí případnému poškození rohů a hran desek. Kotevní hloubka je minimálně 50 mm.
 • Izolační desky se přikládají těsně k sobě, tak aby se zabránilo vytékání cementového mléka.Po umístění tepelně izolačních desek následuje montáž výztuže a vlastní betonování.
 
Důležité: Při pracích které následují po položení izolačních desek je nutné dbát na to aby nedošlo k poškození upevňovacích prvků i izolačních desek, například pošlapáním. Konzistence betonu musí umožnit spojení s deskami z dřevité vlny.
 • Po dostatečném vyzrání betonu následuje demontáž podpůrných částí bednění.
 • Desky z dřevité vlny mohou být ponechány jako finální pohledová vrstva nebo mohou být opatřeny omítkou nebo nátěrem.
Důležité: Desky musí být před a při montáži chráněné před vlhkostí a před nestejnoměrným teplotním namáháním. Jednostranné vysychání nadměrné vlhkosti (vlivem intenzivního slunečního záření) může způsobit nevratnou deformaci desek.

Pro začištění detailů například na vnějších rozích se použije vhodný uzavírací profil, nebo se spoj překryje s použitím desky Heraklith C.
Heraklith, pro začištění detailů například na vnějších rozích se použije vhodný uzavírací profil, nebo se spoj překryje s použitím desky Heraklith C.

Knauf Insulation, logo společnostiZdroj a autor článku: Knauf Insulation
Rubriky článků