hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zateplení oken, izolace sklepa a zateplení stropu

Heraklith - bezpečné řešení garážových stropů

3. 6. 2014

Obecné informace

Protipožární ochrana

Při požáru je vždy důležitá dostatečný čas na evakuaci objektu, požární ochrana únikových cest je jednou ze základních podmínek.

 

izolační deska Heraklith, detailHeraklith, Tektalan

Vždy přispívají k zvýšení požární odolnosti konstrukce, třída reakce na oheň (v závislosti na konkrétním typu desky) A2, B. Nevytvářejí hořící kapky a částice (d0). Při požáru emitují minimální množství kouře (s1). Systémy Heraklith poskytují čas pro bezpečnou evakuaci budovy. Tepelnou bariérou chrání nosnou konstrukci před zničením.

Tepelná bariéra

Nejčastější příčinou požárů v podzemních garážích jsou hořící automobily. Hořící vozidla vytvářejí velmi vysokou teplotu. Desky z dřevité vlny chrání betonové konstrukční prvky před vysokou teplotou, tím zajišťují zachování jejich statických vlastností v průběhu požáru. Použití systémů Heraklith minimalizuje náklady na opravy po požáru.
Ilustrační foto, Heraklith - podzemní garážeObr.: Ilustrační foto, Heraklith - podzemní garážeVíce o dřevocementových izolacích, ceny, poptávka a technické informace naleznete pod těmito odkazy
Knauf Insulation Heraklith, Tektalan
Dřevocementové izolační desky DCD IdealAkustická izolace

Pohybující se vozidla jsou zdrojem poměrně vysoké hladiny hluku. Heraklith, Tektalan Vykazují ideální vlastnosti akustické izolace. Spojují výhody otevřené struktury povrchu desek Heraklith (pohlcující hluk v prostoru pod podhledem) s absorbováním hluku minerální vlnou (snižuje prostup hluku konstrukcí stropu). Systémy Heraklith umožňují klidný život a nerušenou práci v místnostech nad parkovištěm, zlepšují akustiku prostoru ve kterém jsou použité a ovlivňují tak, například, srozumitelnost výstražných hlášení v garážích.

Šetření energií

Použitím systémů Heraklith zabezpečíme tepelnou izolaci místností, které se nacházejí nad garážemi. To má vliv na snížení spotřeby energie v budovách a tím i na snížení emicí CO2. Použití systémů Heraklith je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Jednoduchá a rychlá montáž

Ilustrační foto, Heraklith, montážSystémy Heraklith mohou být namontovány na již existující stropní konstrukci nebo mohou být použité jako ztracené bednění při betonování stropu novostavby. Heraklith, Tektalan Nevyžaduje žádné dodatečné vnější úpravy. Tuhost a odolnost desek z dřevité vlny s minerálním pojivem zajišťují vynikající ochranu celého souvrství před poškozením. Systémy Heraklith přináší úsporu času při montáži, minimalizují náklady na realizaci a snižují provozní náklady budovy.

Přirozený vzhled

Přirozená struktura desek z dřevité vlny s minerálním pojivem, dodává prostoru garáže mimořádný charakter. Desky mohou být dodány v různobarevné úpravě, na přání mohou být opatřeny povlakem, který se snadno udržuje. Desky Heraklith a Tektalan spojuje pohodlná montáž a přirozeně atraktivní vzhled. Na tyto desky je možné během provozu nastříkat víc vrstev barvy.

Izolace stropů – rozdělení
Doporučené kotvící prvky

Izolace stropů se dá na základě způsobu aplikace rozdělit na dvě hlavní skupiny:

1. Ztracené bednění:

Izolační desky se použijí jako součást bednění stropu.

Doporučené produkty:

  • Heratekta C3

  • Tektalan HS

  • Heratekta C3 031

 

2. Dodatečná izolace hotového stropu:

Izolační desky se dodatečně mechanicky upevňují na konstrukci stropu.

Doporučené produkty:

  • Heratekta C2

  • Heratekta C2 031

  • Tektalan HS

  • Tektalan C2

  • Heraklith C + kamenná minerální nebo skelná vlna Knauf Insulation

  • Heradesign

Důležité! Při návrhu a realizaci je třeba vždy počítat s prostorem pro umístění tepelné izolace.

Knauf Insulation, logo společnostiZdroj a autor článku: Knauf Insulation
Rubriky článků