hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

IROP - integrovaný regionální operační program

Dotace na zateplení bytových domů

9. 6. 2020

Integrovaný regionální operační program (IROP) nabízí dotace na zateplení bytových domů mimo Prahu. Finanční podporu můžete získat jak na celkovou renovaci budovy, tak na jednotlivá opatření. Dotace platí i na na samostatnou výměnu zdroje a instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Kdo má nárok na finanční podporu?

Nárok na dotaci má společenství vlastníků jednotek v domě a všichni ostatní vlastníci bytových domů, kteří paří mezi fyzické podnikatelské osoby. V Praze je možno financovat zateplení domu skrze program Nová zelená úsporám.

Jaké aktivity program podporuje?

- renovace stavebních konstrukcí obálky budovy za účelem zlepšení tepelně-technických parametrů

- zateplení stěn, stropu, střechy, podlahy, dveří a oken

- instalace exteriérových stínících prvků

- instalace systému nuceného větrání se zpětnou rekuperací odpadního tepla


Jaké možnosti podpory program nabízí?

Dotace ve výši 40 %: Program Vám uhradí 40 % uznatelných nákladů, pokud konstrukce přinese 40% úsporu energií a zařadí dům do energetické kategorie B.

Dotace ve výši 30 %: Program Vám uhradí 30 % uznatelných nákladů, pokud konstrukce přinese 30% úsporu energií a zařadí dům do energetické kategorie C.

Dotace ve výši 20 %: Program Vám uhradí 40 % uznatelných nákladů, pokud konstrukce přinese 20% úsporu energií. Zde ale platí přísnější podmínky, co se parametrů na zateplení rekonstrukcí týče.

Objekty, které jsou památkově chráněné, mají na energetickou náročnost měněných prvků snížené požadavky.


Přehled změn v programu

- Snížený počet indikátorů, které jsou povinné k výběru a splnění. Určité indikátory se budou vyhodnocovat a sledovat pouze interně a jejich nesplnění nebude nijak trestáno.

- Obsáhlejší definice pojmu “bytový dům”. Stále ovšem platí, že dům musí být zapsán v katastru nemovitostí jako objekt k bydlení nebo bytový dům. Musí být také určen k užívání jako bytový dům.

- V případě, že bytový dům a jeho prostory nejsou pronajímány, mohou podnikající osoby a společenství vlastníků jednotek žádat o dotaci i mimo režim veřejné podpory.

- Oprávněným příjemcem dotace nově není jen vlastník, ale i bytové družstvo jako správce budovy.

Díky všem těmto změnám je podání žádosti o podporu a následná administrace projektu jednodušší, než kdy dřív.

 

Zdroj: Martin Kotěra (Dotace pro vaše úsporné bydlení, veletrh ForPASIV , 8. 2. 2020)Rubriky článků