hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fyzikální veličiny

Parobrzdné a neprodyšné izolační pásoviny

27. 10. 2015

Cesty vlhkosti

Tepelné izolace musí být chráněny před vlhkostní zátěží z teplého interiérového vzduchu. Tuto úlohu splňují parobrzdné a neprodyšné izolační pásoviny.

 

DIFÚZE

Difúze, zdroj: Ciur a.s.

K difúzi dochází díky rozdílu tlaku mezi vnitřkem a venkem. Přitom nedochází k této výměně přes spáry, nýbrž monolitickou, neprodyšnou vrstvu materiálu. Difúze směřuje v zimě zpravidla zevnitř ven a v létě z venku dovnitř. Transport vlhkosti do konstrukce je závislý na difúzním odporu materiálu (hodnota sd). Období teplých venkovních podmínek je ve střední Evropě delší než období se zimními teplotami, tak že z konstrukce může vyschnout více vlhkosti.

Difúze probíhá dle plánu

UPOZORNĚNÍ
parobrzda s hodnotou sd 2,3 m umožní dle DIN 4108-3 denně proniknout do konstrukce ca. 5 g vlhkosti na čtvereční metr.

BOČNÍ DIFÚZE

Boční difúze, zdroj: Ciur a.s.

Vlhkost proniká do tepelné izolace z boku stavebního dílu. Bok stavebního dílu bývá zpravidla vzduchotěsný, vykazuje ale nižší hodnotu sd než parobrzda. Příklad: svázaná, neprodyšně omítnutá zděná stěna. Je-li vnější nedifúzní konstrukce opatřena zevnitř parobrzdou, která neumožňuje buď vůbec žádné, nebo jen malé zpětné vysychání, hrozí zvlhnutí izolace a s tím i stavební škody i při neprodyšné konstrukci s těsným provedením.

Nepředvídané: vlhkost proniká z boku

VLHKÉ STAVEBNÍ HMOTY

Vlhké stavební hmoty, zdroj: Ciur a.s.

Spolu se stavebními hmotami vneseme do konstrukce často mnoho vody. Příklad ukazuje o jakémnožství se může jednat. U dřevěné střechy s krokvemi 6/22, e= 70 cm a váze dřeva 500 kg na metr krychlový, připadne na jeden běžný metr krokve ca. 10 kg dřeva. Při vysychání dřeva o pouze 1 % se při tom uvolní 100 g vody na metr krychlový, u 10 % je to 1000 g, u 20 % 2000g vody, které vysychají z dřevěné konstrukce a mohou se dostat do jiných částí konstrukce.

Nepředvídané: vlhkost ze stavebních materiálů

KONVEKCE

Konvekce, zdroj: Ciur a.s.

Pohybuje-li se vzduch formou proudění, hovoříme o konvekci. K té může docházet v tepelně-izolační konstrukci, když jsou v parobrzdě spáry. Mezi klimatem interiéru a exteriéru existuje tlakový spád podmíněný teplotním rozdílem, který se vyrovnává prouděním vzduchu. Konvekcí je možné v jednom jediném dni vnést do tepelné izolace několik set gramů vlhkosti, která zde zkondenzuje.

Nepředvídané: proudění vzduchu (konvekce)

Příklad

Bezspárovou izolační konstrukcí s parobrzdou o hodnotě sd 30 m difúzuje během jednoho normového zimního dne 0,5 g vody na metr čtvereční konstrukce. Během stejné doby pronikne konvekcí do konstrukce spárou v parobrzdě o šířce 1 mm 800 g vlhkosti. To odpovídá zhoršení o faktor 1600. Stavební škody plísněmi hrozí například když v zimě proniká teplý, vlhký interiérový vzduch spárami v parobrzdné a neprodyšné izolační vrstvě do tepelně izolační konstrukce, a v ní se zkondenzuje velké množství vody. Řada plísní produkuje jako druhotné produkty látkové výměny jedovaté látky, mimo jiné MVOC (těkavé organické sloučeniny) a spóry, které ohrožují lidské zdraví. Považují se za původce alergií číslo jedna. Člověk by se měl bezpodmínečně vyvarovat kontaktu s plísněmi. Přitom není podstatné, zda-li se MVOC nebo spóry dostanou do těla přes jídlo, čili žaludek, nebo vzduchem do plic.

kondenzát, zdroj: Ciur a.s.

800g kondenzátu spárou o šířce 1mm

Plísně vzniklé ze zkondenzované vody, zdroj: Ciur a.s.

Plísně vzniklé ze zkondenzované vody

  • Vlhkost může proniknout do konstrukce nejrůznějším způsobem. Vlhkostní zatížení nelze zcela vyloučit.
  • Je-li vlhkostní zatížení příliš vysoké, vznikají stavební škody.
  • Parobrzdy jsou bezpečnější než parozábrany. Parozábrany s vysokým difúzním odporem téměř neumožňují žádné zpětné vysychání vlhkosti ze stavebního dílu do interiéru a vytváří tak vlhkostní pasti.
  • Rozhodující pro stavební bezškodnost konstrukce je: vysoká rezerva vysychání.

NEJLEPŠÍ BEZPEČNOST

Inteligentní pásovina, zdroj: Ciur a.s.

Parobrzdné pásoviny s vlhkostně variabilním difúzním odporem. V zimě jsou difúzně nepropustnější a chrání optimálně tepelnou izolaci před vnikáním vlhkosti. V létě dokáží svůj difúzní odpor velmi snížit a zaručují tak nejlepší možné podmínky pro zpětné vysychání.

Nejlepší prostředek: inteligentní pásovina

 

 

Zdroj článku a obrázků: Ciur a.s., systémy pro úsporu energiíRubriky článků