hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Fotovoltaika a tepelná čerpadla

Inženýrská komora varuje před neodbornou přípravou a montáží fotovoltaiky

15. 2. 2023

Usnadnění povolování střešních fotovoltaických elektráren by nemělo být na úkor bezpečnosti. Takový je komentář České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) k probíhající novelizaci energetického zákona a souběžného stavebního zákona, kterou na sklonku loňského roku začala projednávat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a kterou 18. ledna podepsal prezident Miloš Zeman. Brzy vyjde ve Sbírce zákonů.Komora, mezi jejíž členy se řadí také projektanti i stavitelé instalací malých fotovoltaických elektráren (FVE) a dalších výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, varuje před možnými riziky. K nim patří především montáže bez odpovídající projektové dokumentace nebo neodborné instalace. Obojí může vést k řadě problémů, přičemž nejzásadnější je nejen přílišné dodatečné zatížení nosných konstrukcí, ale i zvýšené riziko požárů či zkomplikování hasičského zásahu. Tento stav se přitom netýká jen České republiky, ale i Německa a dalších evropských zemí zažívajících boom obnovitelných zdrojů energie.
 
„Rozmach FVE v posledních dvou třech letech vedl k častějšímu používání levných nebo nesprávných komponentů. Riziko násobí množství nových subjektů i živnostníků, kteří se na fotovoltaiku zaměřili, aniž by měli skutečnou odbornost. Často nepočítají ani s dodatečným zatížením střešní konstrukce, které může být i významné. Zejména v zimních měsících se kolem FV panelů mohou tvořit ‚sněhové závěje‘,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

„U neodborně instalovaných střešních fotovoltaik bývá často podceňováno složení komponentů z hlediska hořlavosti, vytváření požárních úseků, odstupové vzdálenosti, kombinace solárních panelů se střešním pláštěm nebo užití nehořlavých, neodkapávajících kabelů s minimem kouře v případě požáru,“ vypočítává častá pochybení Ing. Miroslav Machalec, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb.

V praxi se často pohybuje se členy Hasičského záchranného sboru a setkává se se střechami zcela zakrytými fotovoltaickými panely, kvůli nimž hasicí látka nepronikne do půdních prostor a střešních konstrukcí. Zároveň nejsou dodržovány normy, chybí popisy a schémata pro hasiče, podle kterých by mohli vypnout FVE zařízení nebo odpojit od sítě celou stavbu. Časté je rovněž podceňování zásahu objektu bleskem i nedostatečné předcházení poruchám přepěťové ochrany.

 Následky požáru fotovoltaické elektrárny (zdroj: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy)
Následky požáru fotovoltaické elektrárny (zdroj: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy)

„Nebezpečí požáru, respektive jeho rozšíření, platí pro fotovoltaické systémy, které nebyly instalovány odborně a kde stavba nebyla upravena odpovídajícím způsobem. To obvykle znamená bez detailního projektu zohledňujícího i požární bezpečnost nebo s neprověřenými součástkami bez potřebné atestace,“ varují Ing. Ladislav Čmelík, předseda Profesního aktivu technika prostředí staveb ČKAIT a Ing. Petr Dospiva, Ph.D., předseda Profesního aktivu technologická zařízení staveb ČKAIT.

Autorizovaní inženýři a technici upozorňují na to, že i platné české normy se zaměřují zejména na výpočet požárního zatížení samotného zařízení, nikoliv však na zesilující efekt, který může elektrické (energetické) zařízení mít na šíření požáru. Na trhu se však nabízí hned několik FVE panelů, jež podle zkoušek na odborných pracovištích požár nezesilují.

Kombinace negativních faktorů může zásadně zkomplikovat zásah hasičů v případě požáru. K nejčastějším pochybením patří nemožnost odpojit solární generátor od sítě pod napětím: požární zásahy tak probíhají za aktivní sítě vysokého napětí, což ohrožuje životy hasičů. Platná ČSN přitom jasně stanovuje, že všechny solární elektrárny a kabelové trasy musejí umožnit centrální vypojení elektrické energie.

Inženýrská komora proto prostřednictvím své Technické komise již pracuje na novém technickém standardu – „Příprava fotovoltaických elektráren na střechách“. Je také připravena zapojit se do mezioborové pracovní komise či skupiny, která by příslušný technický standard vypracovala a která by se instalacím FV panelů věnovala komplexně a průřezově v rámci všech oborů, jichž se to týká.

Komora také upozorňuje na to, že zákonodárci se při snaze o usnadnění povolování obnovitelných zdrojů nezabývají otázkou, jak novou praxi bude akceptovat pojišťovna likvidující případnou vzniklou škodní událost. Ostatně ani v současné praxi nikdo důsledně nekontroluje dodržování závazných technických norem před tím, než dojde k nějaké nehodě.

 
Zdroj článku: ČKAIT

Rubriky článků