hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Akustické izolace

Lehké kamenivo Liapor a jeho výroba

29. 7. 2014

Výroba Liaporu

Na výrobním úseku se udála řada změn, které měly pozitivní vliv na zvýšení kvality výsledného produktu, na zlepšení pracovních podmínek na jednotlivých pracovištích a v neposlední řadě i na zlepšení kvality životního prostředí jak v samotném areálu výrobny, tak v blízkém okolí.Liapor, lehké kamenivo - výrobaJednou z vůbec prvních investic, které byly na počátku novodobé historie realizovány, byla instalace nové dvouprůměrové rotační pece, a současně dovybavení celé pecní linky  nejnovějšími technologiemi. Díky této investici jsme dosáhli až 4-násobného navýšení výrobního výkonu. Dále byla rotační pec osazena vícekanálovým hořákem od firmy PILLARD, který umožňuje spalovat kombinaci zemního plynu a hnědouhelného uhlí vč. tuhých anebo kapalných alternativních paliv. Počátkem roku 2010 byla spuštěna technologie čištění spalin. Jedná se o technologii odsíření polosuchou metodou a dospalovací jednotku typu RTO. V rámci této investice byl dodán i nový komín o celkové výšce  42,5 m. Provoz této technologie nám zaručuje plnit veškeré emisní požadavky kladené současnou legislativou platnou v oblasti ochrany životního prostředí, resp. ovzduší.   Dodávky vstupní suroviny se v současné době uskutečňují z velkolomu JIŘÍ, kde se nacházejí jedny z nejkvalitnějších cyprisových jílů z celé Sokolovské hnědouhelné pánve. V září minulého roku byl v naší rotační peci vyroben 8-miliontý LIA-kubík, počítáno od roku 1965, kdy byla v naší výrobně uvedena do provozu výroba lehkého kameniva. Pro lepší představu, kdybychom toto množství liaporu v 50 l pytlích nakládali za sebou na rovníku, pak by vytvořená řada více jak třikrát ovinula zeměkouli. A koncem roku letošního  předpokládáme vyrobit 4-miliontý LIA-kubík, počítáno od roku 1992 neboli od počátku novodobé firmy.

Lehké keramické kamenivo Liapor

Liapor, lehké kamenivo - výrobaV České republice má dnes výroba keramického kameniva již téměř padesátiletou tradici, historie produkce lehkých stavebních materiálů se v západních Čechách datuje od roku   1964. Společnost Lias Vintířov, LSM k.s., je dnes již dvacet let významnou součástí jedné z největších skupin výrobců lehkých stavebních hmot v Evropě. Z původního závodu vznikla po privatizaci v roce 1992 moderní výrobna keramického kameniva, které má dnes pod obchodním označením Liapor své pevné místo na trhu a v současnosti patří mezi  nejkvalitnější lehká kameniva v Evropě.

Liapor, lehké kamenivo - výrobaKeramické kamenivo Liapor, dříve známé pod obecným názvem Keramzit, je základním produktem celého výrobního sortimentu firmy Lias Vintířov, LSM k.s. je. Surovinou pro  jeho výrobu jsou třetihorní cyprisové jíly, které tvoří nadloží hnědouhelných slojí Sokolovské pánve. Liapor spadá do skupiny lehkých granulátů vyráběných expandováním  přírodního jílu v rotačních pecích při teplotách 1100–1200° C. Svou podstatou se tak Liapor řadí mezi keramické hmoty, které běžně vykazují velmi nízkou objemovou hmotnost a vynikající tepelně izolační vlastnosti, akustické izolační vlastnosti, dobrou pevnost a malou nasákavost. Tento typ kameniva se vyznačuje granulovanou formou s téměř kulovitými  zrny s vnitřní pórovitou nekapilární strukturou a uzavřeným slinutým povrchem. Své pozitivní vlastnosti pak předává i mnoha konstrukcím a

výrobkům, ve kterých je aplikován. Liapor má v současnosti velice širokou oblast použití, a toto spektrum se stále rozšiřuje. V moderním stavitelsví je sypaný Liapor nejčastěji   používán ve formě lehkého, vyrovnávacího a tepelně izolačního násypu stropních konstrukcí, kam patří například zásypy kleneb, dřevěných trámových stropů, betonových stropů  a stropní konstrukce s keramickými stropními deskami. Velice rozšířené je využití Liaporu jako vyrovnávací podsyp podlahových desek všech systémů plovoucích podlah (KNAUF,   Rigips, Cetris, OSB atd.). V těchto konstrukcích jsou využívány zejména výborné zvukově izolační vlastnosti jemných frakcí keramického kameniva. V neposlední řadě lze zásyp z Liaporu použít také jako lehkou tepelnou izolaci, případně jako drenážní vrstvu v konstrukcích plochých střech. Liapor, lehké kamenivo - výrobaV současnosti nabývají na významu také aplikace Liaporu při  ozelenění plochých střech a v souvrstvích střešních zahrad. Ve střešních substrátech nachází stále více uplatnění mimo klasického Liaporu i drcené keramické kamenivo, dodávané  pod obchodním názvem Liadrain. Pro zahradní a dekorační účely v exteriérech i interiérech je pak určené keramické kamenivo červenohnědého odstínu, dodávané pod  obchodním názvem Liaflor. Relativně novou, ale velice zajímavou a perspektivní aplikací Liaporu je geotechnika. Se stále rostoucími požadavky na kvalitu zakládání      pozemních i dopravních staveb a vzhledem ke stále častejší realizaci těchto staveb v lokalitách se složitými geologickými poměry, stoupají v současnosti i nároky na vlastnosti   stavebních materiálů použitých v jejich konstrukcích.

Lehké keramické kamenivo se již řadu let v praxi úspěšně osvědčuje jako lehký, stabilní a snadno zpracovatelný materiál, který je využíván do zásypů opěrných zdí, do přechodových oblastí mostů nebo do vylehčených zemních těles pozemních komunikací. Zcela samostanou oblastí použití lehkého keramického kameniva je výroba lehkých betonů z Liaporu, ať již pro monolitické, prefabrikované nebo vibrolisobvané prvky. Objemová hmotnost keramického Liaporbetonu se pohybuje od 550 do 2000kg/m-3, třída pevnosti LB 2,5 až LB 45 MPa. Nezastupitelný význam má Liaporbeton nejen v monolitických, případně prefabrikovaných nosných konstrukcích pozemních staveb a v protihlukových stěnách sytému Liadur, ale zejména při výrobě termoakustických zdících tvarovek, komínových tvarovek a  žárotechnických prvků, například pro výstavbu krbů.  Stále větší význam také získává Liaporbeton při výrobě maloformátových prvků v podobě obkladových pásků a umělého kamene. Uvedené spektrum vlastností a aplikací Liaporu dokládá, že za uplynulých 20 let si keramické kamenivo našlo své místo na trhu moderních stavebních materiálů, splňuje velice náročné požadavky mnoha zákazníků a zcela  jistě má před sebou i velice pozitvní perspektivu.


Zdroj: Liapor, autoři textu: Ing Kateřina Viktorová, pro Liapor Helena Pavlisová, Ing- libor Pupik pro Liapor a LiaporbetonRubriky článků