hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zajímavosti

Zelená školní střecha pomáhá dětem

30. 10. 2020

Projekty, které úspěšně řeší sucho a adaptaci na změnu klimatu, navštívili ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
 


Prvním cílem cesty po Olomouckém a Moravskoslezském kraji byla střecha základní školy v Mohelnici na Olomoucku. Město při rekonstrukci nechalo vybudovat zelenou střechu, která spolu s pěti podzemními nádržemi zachytí 30 kubíků dešťové vody. Střecha navíc zadrží tuny polétavého prachu, takže děti dýchají i lepší vzduch. Další výhodou je příjemnější sportování. „Vedle máme školní hřiště, na kterém se v květnu a červnu v teplých dnech nedalo sportovat,“ říká ředitelka školy Marcela Vlasáková. Hřiště a děti teď ochlazuje vodní mlhoviště.

Rekonstrukce základní školy v Mohelnici, město při ní ne-chalo vybudovat zelenou střechu na školní jídelně, která spolu s pěti podzemními nádržemi zachytí 30 kubíků dešťové vody.
Rekonstrukce základní školy v Mohelnici, město při ní nechalo vybudovat zelenou střechu na školní jídelně, která spolu s pěti podzemními nádržemi zachytí 30 kubíků dešťové vody.

Další kroky ministra a ředitele Fondu vedly do hanáckých Příkaz. S sebou přivezli rozhodnutí o dotaci na modernizaci a zvýšení kapacity čistírny odpadních vod. Obec přistoupila k čištění moderně: využívat bude dvě biologické dočišťovací nádrže, které ročně odstraní z vody o deset tun nečistot více.

Následující zastávku, mokřad U Plavatiska v Žerůvkách, nechal zbudovat místní zemědělec. Využil dotaci a na místě vznikl mokřad a šest tůní. Vodní biotop s vysázenými domácími dřevinami se neustále vyvíjí. Stal se domovem mnoha živočichů a je možné tam spatřit i racka bělohlavého. Místní lidé si toto místo oblíbili pro své vycházky.

Mokřad u Plavatiska v Žerůvkách nechal zbudovat místní zemědělec. Využil dotaci a na místě vznikl mokřad a šest tůní.
Mokřad U Plavatiska v Žerůvkách nechal zbudovat místní zemědělec. Využil dotaci a na místě vznikl mokřad a šest tůní.

Ze Žerůvek to byl jen skok k řece Moravě u Štěpánova. Díky spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, města Olomouce a Povodí Moravy a díky dotacím Operačního programu Životní prostředí se podařilo navrátit část řeky do původního koryta. Voda se může samovolně rozlévat a vsakovat do okolní krajiny, nové koryto řeky proto funguje zároveň i jako přirozené protipovodňové opatření.

Řeka Morava u Štěpánova, kde se podařilo navrátit část řeky do původního koryta. Voda se může samovolně rozlévat a vsako-vat do okolní krajiny.Řeka Morava u Štěpánova, kde se podařilo navrátit část řeky do původního koryta. Voda se může samovolně rozlévat a vsako-vat do okolní krajiny.
Řeka Morava u Štěpánova, kde se podařilo navrátit část řeky do původního koryta. Voda se může samovolně rozlévat a vsakovat do okolní krajiny.

Následující den se účastníci přesunuli z Olomoucka do Ostravy. Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová obdržela rozhodnutí o dotaci ve výši téměř 10 milionů korun. Díky ní město v sezóně vyčistí skoro 10 tisíc kilometrů ulic od škodlivých prachových částic. Po předání následovala debata se starosty městských částí o suchu, ovzduší a odpadech.

Jak se v Ostravě adaptují na změny klimatu, ukázalo komunitní centrum Všichni spolu v městské části Poruba. Zelené střechy centra zadržují vodu, dešťovku zachytává nádrž a k chlazení i vytápění slouží tepelné čerpadlo. Je to skvělé místo v zeleni k setkávání dětí, seniorů i hendikepovaných. Projekt v loňském roce zaslouženě získal jedno z ocenění v soutěži Adapterra Awards.

Všichni Spolu v městské části Ostrava-Poruba. Projekt v loň-ském roce získal jedno z ocenění v soutěži Adapterra Awards.
Všichni Spolu v městské části Ostrava-Poruba. Projekt v loňském roce získal jedno z ocenění v soutěži Adapterra Awards.

Poslední zastávka byla v Dolní Lomné, která leží na pomezí Česka, Polska a Slovenska. V obci před několika lety začali řešit odkanalizování obce. Kvůli členité a roztroušené zástavbě ale výstavba klasické čistírny odpadních vod a související kanalizace nedávala ekonomický smysl. Obec proto využila dotaci na výstavbu domovních čistíren odpadních vod. „Tento program byl darem z nebes. Je jako dělaný na míru malým obcím, jako jsme my,“ pochválila starostka Dolní Lomné Renata Pavlinová dotační program. Díky 28milionové dotaci se tu podařilo až na tři domy odkanalizovat celou obec. Náklady byly oproti klasické jednotné čistírně poloviční. Celkem se v Dolní Lomné staví 124 domovních čistíren odpadních vod. Jde o největší projekt svého druhu v zemi a inspirovat se do obce jezdí i další starostové.

Místní jedinečností je prales Mionší mezi Horní a Dolní Lomnou, jeden z největších na českém území. Leží v přírodní rezervaci a je přístupný pouze s průvodcem po naučné stezce.


Zdroj článku: časopis Priorita


Štítky: Zajímavosti
Rubriky článků