hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Zajímavosti

Videohra učí hráče šetřit energii ve veřejných budovách

2. 7. 2020

Zhasínat světla, mít dohled nad větráním, pořídit si efektivnější elektrické spotřebiče a využívat zdrojů obnovitelné energie – to je jen několik z více než 250 postupů a návyků, které videohra TRIBE učí hráče, aby si osvojili a tím ušetřili spotřebu energie ve veřejných budovách. Je jednou z prvních vlaštovek nové generace počítačových her, které budou „zelenější“.

 

TRIBE je vzdělávací videohra, ve které mají hráči za úkol podpořit a zvýšit efektivitu energetických úspor v budovách tím, že za tím účelem změní své chování. Konečným cílem hry není jen dosažení dobrých výsledků, ale musí se povést také změnit uvažování hráče tak, aby napříště nakládal s užíváním energie, elektřiny a vody s větším rozmyslem. V průběhu hry mají hráči za úkol snížit energetickou spotřebu budovy a od ní se odvíjející vznikající množství uhlíkových emisí. Dosáhnout toho mohou celou řadou metod.

Čemu všemu se hráči v TRIBE naučí?

Mohou kontrolovat veškerý energetický výdej budovy, zahrnující osvětlení, vytápění a větrání, které mohou libovolně zapínat a vypínat nebo je nahradit jinými, výkonnějšími a úspornějšími systémy. K dispozici budou mít také seznam 250 energeticky úsporných opatření, která ve „svých“ budovách mohou zavést. Aby dosáhli požadovaného cíle, budou hráči muset splnit nejobtížnější ze všech výzev: dosáhnout toho, aby se uživatelé budov – co se spotřeby energií týče – začali chovat mnohem zodpovědněji, aniž by se museli vzdát svého pohodlí a nároků například na teplo v budově. Během hraní hráči vidí okamžitý dopad každého opatření, po kterém sáhnou, každého kroku, pro který se rozhodnou – hned se totiž projeví jednak na náladě uživatelů budovy, jednak na rozpočtu budovy.

Počítačová hra Tribe ve vašem mobilu

Čím budou uživatelé efektivnější, tím větší budou mít hráči přístup k novým systémům, metodám spořícím energii, budovám a dalšímu. Jedním z nejzajímavějších aspektů videohry TRIBE je, že vychází ze skutečných údajů. Simulační program je napájen skutečnými informacemi nabíranými v pěti pilotních budovách, které projekt využívá coby demonstrativní: ve dvou administrativních budovách, jedné škole, jedné univerzitě a jednom bytovém domě. Na základě pozorování a psycho-sociálního výzkumu byly vytvořeny profily uživatelů každé z budov i dopad různých opatření spořících energii na každou z nich. TRIBE se pokouší zvýšit povědomí o tom, jak je důležité využívat získanou energii co nejefektivněji, tím, že hráčům ukazuje, jak může jejich každodenní chování ovlivnit energetický provoz budovy a že je na nás všech, abychom pro prostředí, ve kterém žijeme, dělali co nejvíce.

Playing for the Planet - hraním k lepší budoucnosti

Videohry mohou být mocnějším nástrojem v oblasti environmentální osvěty, než by se na první pohled mohlo zdát. Průmysl, který se skrývá za jejich vývojem, distribucí a uživatelstvím, se dotýká každého třetího člověka na planetě a tím se řadí k nejvlivnějším oborům našeho světa. Ačkoli už toto samo o sobě zní velmi působivě, skutečně dechberoucí je potenciál tohoto průmyslu ovlivňovat chování mladých lidí, a to v globálním měřítku.

Nová studie Evropské unie Playing for the Planet, vzniklá ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem a Světovým skautským hnutím, se snaží vysledovat, co mohou mladí lidé dělat, aby chránili životní prostředí – především zkoumá, jakým způsobem může hraní videoher ovlivnit chování mladých lidí tak, aby byli šetrnější k životnímu prostředí a snažili se ho ochraňovat. Vzhledem k tomu, že mnoho mladých lidí se dnes o problematiku změn klimatu upřímně zajímá, i vzhledem k tomu, že každému pátému hráči na světě je méně než dvacet jedna let, je nad slunce jasné, že čas na videohry, které se zabývají otázkami životního prostředí, nastal.

Nová studie Save the planet

Z výstupů studie jasně vyplývá několik hlavních bodů. Je důležité, aby mladí lidé nebyli jen pasivními konzumenty výsledků environmentálních aktivit, ale aby se také aktivně podíleli na jejich vývoji. Umožní jim to větší vhled do problematiky a je tu větší šance, že ve vztahu k životnímu prostředí trvale změní své chování. Je také důležité upevňovat a prohlubovat vztah mladých lidí k přírodě – přestože to, co se odehraje na obrazovce, může sloužit coby důležitý kanál, skrze nějž mohou být vysílána nejrůznější environmentální i sociální poselství, nesmíme zapomenout hlavně na to, jak nutné je do přírody skutečně fyzicky vkročit.

„Potřebujeme dostat lidi od obrazovek do přírody a přírodu na obrazovky,“ říká Inger Andersenová, výkonná ředitelka UNEP (UN Environment Programme) a účastnice konference o výstupech studie Playing for the Planet. Další důležitou věc zmiňuje studie ve svém závěru: prioritou je pečlivě sledovat výstupy a dopady, jaké hraní environmentálních videoher má. Měl by být také stanoven způsob, jakým lze prokázat, že tzv. zelená pošťouchnutí v hrách opravdu vedou ke změnám chování vůči životnímu prostředí ve skutečném životě.

Příroda v počítačové grafice hry, která má naučit hráče ekologicky přemýšlet


Zdroj článku: Priorita
Štítky: Zajímavosti
Rubriky článků