hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení

Vedení stavebního deníku

20. 11. 2013

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Vás zve na odborný stavební seminář s názvem Vedení stavebního deníku, který se koná 13. března 2014.

Zaměřeno na:
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby.
Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu a charakterizuje postavení jednotlivých účastníků výstavby a dalších osob oprávněných k provádění záznamů. Ve vazbě na příslušné právní předpisy jsou uvedeny zásady zabezpečování kvality, životního prostředí a BOZP a na vedení požadovaných záznamů.
Odborný garant: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.


Místo konání: Václavské nám. 31, Praha 1
Den: 13.3. 2014
Začátek: 09:00 hodin

Předpokládaný konec: 16:00 hodin
Vložné: 3000 Kč (cena včetně DPH)

Určeno pro:
Pracovní pozice oprávněné podle stavebního zákona k provádění záznamů do stavebního deníku. Střední a vyšší management investorských, inženýrských, projektových a stavebních organizací, dále pracovníci stavebních úřadů a dalších dozorových institutů.

Doporučená literatura:
Příslušné právní požadavky (stavební zákon, vyhl. 499/2006 Sb., z. č. 309/2006 Sb. aj.) technické normy, publikace ČKAIT


Pozvánka na seminář s podrobným programem ZDE


ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Rubriky článků