hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení

Technický dozor stavebníka pro Novou Zelenou úsporám

11. 9. 2013

česká stavební akademie logo

Nadace pr rozvoj architektury a stavitelství Vás zve na odborný stavební seminář s názvem Technický dozor stavebníka pro Novou zelenou úsporám 2013 a při zajištění nízké energetické náročnosti.

Seminář poskytuje aktuální informace o nových předpisech k energetické náročnosti budov (zákon č. 318/2012 Sb. a vyhláška č. 78/2013 Sb.) a jejich praktických důsledcích při přípravě a provádění staveb. Význam a činnosti TDS při zpracování projektové dokumentace pro zajištění požadavků na energetickou náročnost budov (ENB) a podkladů pro průkaz ENB v dokladové části dokumentace stavby. Základní technologie ke snižování ENB (ETICS, výplně otvorů …) a součinnost TDS při jejich kvalitní přípravě a provedení.


Místo konání: Václavské nám. 31, Praha 1
Začátek: 9:00 hodin
Předpokládaný konec: 16:00 hodin
Vložné: 1800 Kč (cena včetně DPH)

Určeno pro:

stavební firmy, stavební inženýry a techniky, architekty, energetické auditory a experty, poradce, školy stavebního zaměření, znalce v oboru stavebnictví a širokou odbornou veřejnost v oblasti tepelné ochrany budov. Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT - 1 bod, ČKA - 1 bod. Původní název: Technický dozor při snižování energetické náročnosti budov

Pozvánka na seminář s podrobným programem ZDE

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Rubriky článků