hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení

Legislativa v praxi investora, projektanta a stavební firmy

26. 6. 2013

Česká stavební akademie Vás zve na odborný seminář - Legislativa v praxi investora, projektanta a stavební firmy.
česká stavební akademie logo

Kde: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1

Kdy: 26.09.2013 od 09:00 - 16:00 hodin

Zaměřeno na: Cílem semináře je předat posluchačům základní znalosti a i podklady v právních předpisech potřebné pro plnění jim přidělených odpovědností a pravomocí ve stavební praxi. V 1. části semináře jsou podány základní informace o právních požadavcích v průřezu všech fází přípravy a realizace staveb. Se zaměřením na aktuální stav 2013 je podán výklad stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Jsou zdůrazněny vazby stavebního zákona na další zákonné předpisy a uvedeny jejich konkrétní ustanovení ve vztahu ke stavebnictví. Dále jsou uvedeny i právní předpisy, které tvoří základ pro dozorovou činnost státních a správních orgánů prováděnou ve stavebnictví. 2. část semináře je ve vazbě na jeho 1. část zaměřena na konkrétní povinnosti základních účastníků výstavby – stavebníka, projektanta a zhotovitele při plnění právních požadavků a to konkrétně v části třetí stavebního zákona, to je ve stavebním řádu, v jeho prováděcích předpisech a v navazujících zákonech.

Určeno pro: Pracovníky všech oblastí investiční výstavby – stavebník/zadavatel (investor), projektant, zhotovitel i pracovníci stavebních úřadů a dotčených orgánů, jejichž činnost je dána nebo jinak souvisí s právními a dalšími obecně platnými předpisy. Stavební inženýři a technici, kteří mají zájem o získání autorizace k výkonu vybraných činností ve výstavbě ve smyslu § 158 stavebního zákona a zákona č. 360/92 Sb.

Vložné: 2314,04 Kč bez DPH / 2800,00 Kč s DPH

Program:

Prezence: 09:00 - 16.00 hod

Základní body programu semináře:

 • Charakteristika dílčích fází výstavby
 • Poslání a vzájemné vazby účastníků výstavby
 • Přehled právních předpisů ve stavebnictví, jejich charakteristika a systematické uspořádání
 • Stavební zákon (SZ) – se zdůrazněním změn v aktualizovaném znění 2012
 • Prováděcí předpisy k SZ ve změnách 2012/2013
 • Právní a jiné předpisy v dopravním stavitelství
 • Veřejný zájem – pravomoci stavebního úřadu
 • Dozorová činnost ve stavebnictví
 • Úloha dotčených orgánů a jejich právní předpisy
 • Požadavky životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a provádění staveb
 • Právní požadavky a jejich plnění v praxi stavebníka, projektanta a zhotovitele stavby

Přihláška On-line ZDE

Rubriky článků