hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení

Prohlašování vlastností stavebních výrobků v projektové dokumentaci a na stavbách

11. 6. 2013

Česká stavební akademie Vás zve na odborný seminář - Prohlašování vlastností stavebních výrobků v projektové dokumentaci a na stavbách.

česká stavební akademie logo

Kde: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1

Kdy:
26.06.2013 od 13:00 - 16:00 hodin

Zaměřeno na: Výklad požadavků stavebního zákona na projektovou činnost ve výstavbě, vlastnosti výrobků, materiálů a konstrukcí při projektování a provádění staveb. Výklad obsahu příslušných nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. Výklad evropského nařízení s účinností od 1. 7. 2013.

Určeno pro: Projektanty, autorizované inspektory, stavební úřady, osoby vykonávající stavební dozor, stavbyvedoucí, odborně způsobilé osoby.

Vložné: 1157,02 Kč bez DPH / 1400,00 Kč s DPH

Program:

12.30- 13.00 - prezence

13.00- zahájení semináře 

13.00 – 14.00 hodin - výklad nařízení vlády

14.00 – 16.00 hodin - výklad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

Přihláška On-line ZDERubriky článků