hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení

Podmínky pro výběr vhodných pozemků pro stavební investice

29. 5. 2013

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj arechitektury a stavitelství Vás zve na odborný seminář - Podmínky pro výběr vhodných pozemků pro stavební investice a záměry s využitím územně plánovací dokumentace.

Termín: 25. června 2013

Čas: 9:00 - 15:30 hodin

Místo: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1

Zaměřeno na:
Územně plánovací podklady, Politika územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentace jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu, s důrazem na obsah územního plánu. Jednotlivé formy územního rozhodování a jejich využití při umisťování stavebních záměrů, vazba umístění a povolení stavebních záměrů; nejvýznamnější změny po novele stavebního zákona

Určeno pro:
Pracovníky stavebních úřadů, dotčené orgány, projektanty, investory

Přihláška On-line ZDE

Program:
Podklady pro rozhodování stavebního úřadu a jejich závaznost:

• územně analytické podklady, územní studie

• Politika územního rozvoje ČR

• územně plánovací dokumentace – zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán

• zastavěné území

• obsah územního plánu s důrazem na využitelnost pro rozhodování v území

• platnost územně plánovací dokumentace

Jednotlivé formy územního rozhodování

• územní řízení

• zjednodušené územní řízení

• územní souhlas

• veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí

Společné územní a stavební řízení, Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, Informace o připravovaných novelách prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

Vložné: 1200,- Kč s DPHRubriky článků