hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení

Česká stavební akademie - Dozory při realizaci staveb

3. 4. 2015

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury Vás zve na odborný stavební seminář s názvem Dozory při realizaci staveb, který se koná 28. května 2015.

Zaměřeno na:
podání základních informací o dozorové činnosti ve stavebnictví v plné šíři přehledu interního a externího dozoru, získání informací o správném výkladu pojmu „stavební dozor“, o příslušné legislativě, o důvodech a smyslu prováděného dozoru, jeho záznamech a dokladech. Jeho cílem je přispět k požadované znalosti o různých druzích prováděných dozorů se specifickým zaměřením na technický dozor stavebníka, na autorský dozor, na státní dozor prováděný stavebními úřady a správní dozor zabezpečovaný dotčenými orgány.

Odborný garant: Ing. Ludmila Zahradnická CSc.

Program semináře:

  • účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb
  • druhy dozorů, jejich charakteristika
  • technický dozor stavebníka a autorský dozor, zásady jejich činnosti a postavení vůči ostatním účastníkům výstavby
  • úloha koordinátora BOZP při práci na staveništi
  • dozor prováděný stavebními úřady – předmět a postupy dozoru
  • úloha dotčených orgánů – charakteristika jednotlivých oblastí dotčených výstavbou, jejich legislativa a postupy při dozoru
  • specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství, předpisy resortu MD ČR
  • požadované záznamy a doklady při prováděných dozorech, úloha stavebního deníku

 
Místo konání: Nadace ABF (centrum vzdělávání), Václavské náměstí 31, Praha 1
Den: 28.5.2015
Začátek: 9:00 hodin
Předpokládaný konec: 15:00 hodin

Vložné: 2200,- Kč (s DPH)

Určeno pro:

Seminář je určen pro investorské, inženýrské, projektové a stavební organizace, zejména pro pozice technický dozor stavebníka (investora), autorský dozor a stavbyvedoucí. Dále je seminář určen pro dozorové orgány, zejména pro pracovníky stavebních úřadů a dotčených orgánů.


ON-LINE přihláška na seminář ZDE

 Rubriky článků