hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Baumit - Fasáda roku 2013 zná vítěze

3. 7. 2013

Rozhodnutím poroty z března 2013, ve složení prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., předseda poroty, prorektor ČVUT doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Stavební fakulta ČVUT, doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT Brno, Ing. Tomáš Chromý, ČKAIT, Ing. Pavel Štěpán, ČSSI, doc. Ing. Arch. Václav Aulický, autorizovaný architekt, Ing. Pavel Med, Baumit, spol. s r.o.byly uděleny ceny soutěže Fasáda roku 2013.

logoZ celkových 261 přihlášených objektů bylo sedm přihlášek vyřazeno z posuzování poroty pro nesplnění podmínek soutěže. Porota převzala od sekretariátu soutěže k závěrečnému hodnocení tedy celkem všech 254 soutěžních prací, které splnily všechna veřejně vyhlášená kritéria – podmínky soutěže. Porota prováděla hodnocení přihlášených prací ve dvou postupných vyřazovacích kolech a následném závěrečném hodnocení.

V kategorii RODINNÝ DŮM – NOVOSTAVBA byl do užšího výběru nominován rodinný dům ve Zlíně, Podhoří, rodinný dům ve Slavkově a řadové domy „Na Lhotkách“, v Praze 4, Kunraticích. Vítězem se stal rodinný dům ve Zlíně Podhoří.

V kategorii RODINNÝ DŮM – REKONSTRUKCE se do semifinále probojoval rodinný dům, v Praze 6, Střešovicích, rodinný dům ve Dvoře Králové nad Labem a rodinný dům v Brně Černá Pole, který se stal vítězem.

Kategorie BYTOVÝ DŮM – NOVOSTAVBA má také tři nominované objekty. Jsou to bytové domy v Liberci, Zeleném údolí, rezidence na Santince v Praze, Dejvicích a konečně vítězný obytný soubor na náměstí v Čelákovicích.

Ředitel společnosti Baumit udělil v letošním ročníku tři ceny.

Základní škola Doudleby nad Orlicí
Obr.
Základní škola Doudleby nad Orlicí, Přihlašovatel: Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma Opočno

Bytový areál Viladomy Uhříněves I a II
se stal jedním z vůbec nejúspěšnějších developerských projektů České republiky roku 2012 a zároveň získal Cenu ředitele Baumit.  Důvodem přihlášení do soutěže Fasáda roku 2013 byla především originální architektura projektu s důrazem na harmonické propojení bytových viladomů s okolními rodinnými domy. Rovněž fasády viladomu byly voleny citlivě a v teplých odstínech tak, aby nijak nerušily zástavbu klidné vilové čtvrti. Druhou cenu ředitele Baumit obdržela v soutěži Fasáda roku 2013 rekonstrukce secesní fasády budovy Základní školy v Doudlebách nad Orlicí.
Není to typická secesní fasáda; jedná se o neobvyklou, tzv. geometrickou secesi. Vrátit ji do původního stavu z roku 1912 s použitím nových materiálů, ale s postupy mistrů té doby nebylo jednoduché. Použití nových materiálů lze jen u dlouhodobě osvědčených výrobků a se souhlasem objednatele, který s jejich vlastnostmi musí být dobře seznámen. Rekonstrukci ocenili rovněž  doudlebští zastupitelé a dostalo se ji i pochvaly na úvodní stránce místního tisku. Třetí cenu ředitele společnosti Baumit obdržel obnovený RELAX Hotel Valaška v Horní Bečvě. Důvodem k přihlášení objektu bylo nevšední provedení a pěkný výsledek rekonstrukce historického objektu. Trojkombinace materiálů - kámen na zateplené soklové části, obklady dřevem a celkové sladění materiálů do krajiny daly horské stavbě novou moderní tvář. Investor byl s výsledkem rekonstrukce za použití materiálu Baumit Duo spokojen. Navíc byl splněn i malý rekord: rekonstrukce proběhla za 54 dní.
Rubriky článků